Tổng cục lâm nghiệp - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Lâm nghiệp lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Lâm nghiệp lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2019

Cập nhật ngày : 31/05/2017 5:15:31 CH
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Lâm nghiệp lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2019

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2019

Chiều 30/5/2017, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Lâm nghiệp lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2019. Đại diện Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục, Công đoàn Tổng cục Lâm nghiệp và Ban Thường vụ Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Đại hội còn có sự tham dự của các Đoàn bạn: Tổng cục Thủy sản, Viện Khoa học Lâm nghiệp, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp,...

Tại Đại hội, các đại biểu và 50 đoàn viên đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Đoàn thanh niên Tổng cục nhiệm kỳ vừa qua. Theo đó dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Tổng cục, Đoàn Bộ, sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Lãnh đạo và Công đoàn tổng cục cùng sự nỗ lực của tất cả các đoàn viên đã đưa hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Tổng cục đi vào hoạt động có chiều sâu. Trong nhiệm kỳ, tất các các chỉ tiêu nhiệm vụ đều đạt và vượt so với Nghị quyết của Đại hội Đoàn Tổng cục lần thứ II. Cụ thể, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của Đoàn được thường xuyên quan tâm, chú trọng. Chất lượng đoàn viên từng bước được nâng cao. Ổn định nhân sự các Chi đoàn trực thuộc, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp đoàn tổ chức triển khai hoạt động. Xây dựng được phong trào thể thao với nhiều môn, đưa hoạt động thể thao trở thành một phong trào thường xuyên, sôi nổi, tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động văn thể do Đoàn Bộ tổ chức. Phong trào thanh thiếu nhi được tổ chức chu đáo với sự ủng hộ của công chức, người lao động trong Tổng cục. Tổ chức nhiều hoạt động gắn với chuyên môn, phát động trồng cây, thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng, góp phần hoàn thiện chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đoàn viên thanh niên.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Tổng cục cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, nếp sống và hoạt động định hướng chính trị của BCH chi đoàn còn thiếu liên lục. Chưa tổ chức được nhiều buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. Các ủy viên Ban chấp hành còn chưa phát huy được hết năng lực của mình, còn chưa sắp xếp được thời gian hợp lý giữa nhiệm vụ đoàn thể và nhiệm vụ chuyên môn. Thiếu giải pháp trong việc thực hiện công trình thanh niên cấp ngành.

Đại hội đã thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2019 với một số chỉ tiêu phấn đấu:  giới thiệu ít nhất 06 đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng do Đoàn Bộ tổ chức, ít nhất 05 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 100% Chi đoàn xếp loại khá trở lên, trong đó có tối thiểu 70% xếp loại chi đoàn vững mạnh, 80% đoàn viên xếp loại đoàn viên xuất sắc. Đại hội cũng thống nhất trong nhiệm kỳ tiếp theo 100% Cán bộ Chi đoàn và Đoàn Tổng cục được tập huấn kỹ năng công tác Đoàn theo chuyên đề, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, không mắc các tệ nạn xã hội, không dùng chất ma túy, không vi phạm pháp luật. 100% đoàn viên hưởng ứng tham gia tích cực các phong trào thanh niên, thực hiện nghiêm túc các nội dung cam kết về giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông, văn hóa văn minh công sở.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2019 gồm 11 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên. Đại hội cũng kêu gọi toàn thể đoàn viên thanh niên dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2019 nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện, đoàn kết, nhất trí, chủ động sáng tạo; ý thức trách nhiệm để khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội./.