Tổng cục lâm nghiệp - Cục Kiểm lâm, Cục Dân quân tự vệ, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đánh giá kết quả công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 2017

Cục Kiểm lâm, Cục Dân quân tự vệ, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đánh giá kết quả công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 2017

Cập nhật ngày : 21/08/2017 4:45:58 CH
Cục Kiểm lâm, Cục Dân quân tự vệ, Cục Xây dựng  phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đánh giá kết quả công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 2017

        Ngày 17/8/2017, Cục Kiểm lâm đã chủ trì phối hợp với Cục Dân quân tự vệ, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (V28) tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 2017 trong việc thực hiện Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ. Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục V28; đồng chí Thiếu tướng Bùi Viết Thi, Phó cục trưởng Cục Dân quân tự vệ và đồng chí Đỗ Trọng Kim, Phó cục trưởng Cục Kiểm lâm.

        Theo đánh giá của các đại biểu tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác phối hợp hoạt động giữa lực lượng kiểm lâm, dân quân tự vệ, công an cơ sở đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành toàn diện trên tất cả các mặt, kết quả chất lượng tốt hơn so với cùng kỳ năm 2016.

        Trong quá trình phối hợp hoạt động, các lực lượng đã thực hiện đúng cơ chế chỉ đạo, chỉ huy, đúng chức năng nhiệm vụ. Phối hợp hoạt động giữa Kiểm lâm, dân quân tự vệ với công an cấp xã và các lực lượng khác trong bảo vệ biên giới, biển đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng chống cháy rừng đã đi vào nền nếp và ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho địa phương, cơ sở phát triển kinh tế, xã hội. Kiểm lâm, dân quân tự vệ và công an ở cơ sở đã thực sự là lực lượng tin cậy đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở địa phương, cơ sở.

        Hai bên cũng thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động phối hợp giữa lực lượng dân quân tự vệ, công an xã và kiểm lâm; Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình, tiêu biểu trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và bảo vệ tài nguyên rừng; Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác quốc phòng, an ninh và bảo vệ rừng; Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư và Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa 3 đơn vị; Tăng cường công tác kiểm tra liên Cục, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015.

Cục Kiểm lâm