Tổng cục lâm nghiệp - Lào Cai: Thu tiền DVMTR cơ sở sản xuất công nghiệp từ 1/7

Lào Cai: Thu tiền DVMTR cơ sở sản xuất công nghiệp từ 1/7

Cập nhật ngày : 30/05/2016 3:42:42 CH

 

Ngày 27/5/2016, Ủy ban nhân dân Tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 1551/QĐ-UBND  thí điểm về mức thu, quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác, sử dụng nguồn nước.

Theo quyết định này, các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai phải trả 35 đồng/m3 nước khai thác trực tiếp từ nguồn nước trên địa bàn. Thời điểm áp dụng tính từ 01/7/2016.

Trường hợp các cơ sở sản xuất công nghiệp hoạt động sau ngày 01/7/2016 thì thời điểm thu tiền bắt đầu tính từ ngày cơ sở đó đi vào hoạt động.

Cũng theo Quyết định này, các cơ sở sản xuất công nghiệp phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thực hiện ký hợp đồng ủy thác chi trả với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện kê khai lượng nước sử dụng của đơn vị và số tiền phải chi trả về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh.

Lào Cai là tỉnh đầu tiên trên cả nước áp dụng việc thu tiền dịch vụ môi trường rừng đối với cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ nguồn nước trực tiếp cho các dịch vụ môi trường rừng đã được quy định tại Nghị đinh 99/2010/NĐ-CP.

(Chi tiết Quyết định tại file đính kèm)

VPTC

File đính kèm: QĐ1551_LaoCai.pdf