Tổng cục lâm nghiệp - Thông báo kéo dài thời hạn nộp hồ sơ thầu đối với "Gói thầu cung cấp và lắp đặt máy chủ"

Thông báo kéo dài thời hạn nộp hồ sơ thầu đối với "Gói thầu cung cấp và lắp đặt máy chủ"

Cập nhật ngày : 04/06/2016 8:49:28 SA

Chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm: TB_keo_dai_thoi_gian_nhan_HS_thau_(Servers)_Vie.doc