Tổng cục lâm nghiệp - Dự án Phát triển Hệ thống Thông tin Quản lý ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam - Giai đoạn II (FORMIS II) thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo mời thầu gói "Cung cấp và lắp đặt máy chủ"

Dự án Phát triển Hệ thống Thông tin Quản lý ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam - Giai đoạn II (FORMIS II) thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo mời thầu gói "Cung cấp và lắp đặt máy chủ"

Cập nhật ngày : 27/02/2017 9:11:48 SA

Hạn nộp hồ sơ dự thầu là 17h00 (giờ Hà Nội) ngày thứ 2, ngày 10 tháng 4 năm 2017. 

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.

File đính kèm: Thông_báo_mời_thầu_(server).doc Contract_Notice_(server).docx