Tổng cục lâm nghiệp - Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh

Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh

Cập nhật ngày : 10/01/2017 10:36:36 SA

File đính kèm: 23_2016_TT-BNNPTNT.pdf

Ngày ban hành:  30/6/2016

Số ký hiệu:  23/2016/TT-BNNPTNT