Tổng cục lâm nghiệp - Thông tư số 08/2017/TT-BNNPTNT ngày 28/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng

Thông tư số 08/2017/TT-BNNPTNT ngày 28/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng

Cập nhật ngày : 29/03/2017 2:45:21 CH

File đính kèm: 80_2017_TT_BNNPTNT.PDF

Ngày ban hành:  28/3/2017

Số ký hiệu:  08/2017/TT-BNNPTNT