Tổng cục lâm nghiệp - Thực hiện công tác thống kê, báo cáo số liệu khai thác lâm sản theo Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT

Thực hiện công tác thống kê, báo cáo số liệu khai thác lâm sản theo Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT

Cập nhật ngày : 19/08/2017 9:31:52 CH

 

Ngày 28/6/2016 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản (Thông tư 21). Để kịp thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt chế độ báo cáo quy định tại Thông tư 21, ngày 20/9/2016 Tổng cục Lâm nghiệp đã ban hành Công văn số 1528/TCLN-QLSXLN về việc thực hiện công tác thống kê, báo cáo số liệu khai thác lâm sản và Công văn số 2092/TCLN-QLSXLN ngày 16/12/2016 về việc thực hiện công tác thống kê, báo cáo số liệu khai thác lâm sản.

Với sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp của các địa phương đến nay Tổng cục Lâm nghiệp ghi nhận một số địa phương có báo cáo về Tổng cục Lâm nghiệp như: Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định,  Khánh Hòa, Gia Lai, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Tháp, Bình Thuận, Tiền Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng.

Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư 21./.

Vụ Phát triển sản xuất Lâm nghiệp