Tổng cục lâm nghiệp - Thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng, Tổng cục trưởng Hà Công Tuấn tại Hội nghị Tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng, Tổng cục trưởng Hà Công Tuấn tại Hội nghị Tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Cập nhật ngày : 26/12/2016 1:26:16 CH

File đính kèm: TBKL_2127-TB-TCLN-VP.pdf