Tổng cục lâm nghiệp - Thông báo số 703/TB-TCLN-VP ngày 04/6/2012 của Tổng cục Lâm nghiệp Kết quả việc tổ chức trao giải cuộc thi tìm hiểu về phòng chống sa mạc hóa với chủ đề "Rừng trong bối cảnh biến đổi khí hậu và sa mạc hóa"

Kết quả và việc tổ chức trao giải cuộc thi tìm hiểu về phòng chống sa mạc hóa với chủ đề "Rừng trong bối cảnh biến đổi khí hậu và sa mạc hóa"

Cập nhật ngày : 04/06/2012 5:58:53 CH

File đính kèm: thongbao_703.pdf