Tổng cục lâm nghiệp - Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo HDKT sản xuất NLKH trong khu vực rừng ven biển và HDKT rà soát QH rừng phòng hộ ven biển

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo HDKT sản xuất NLKH trong khu vực rừng ven biển và HDKT rà soát QH rừng phòng hộ ven biển

Cập nhật ngày : 13/11/2017 1:50:21 CH

File đính kèm: Gop_y_02_HDKT_rung_ven_bien.rar

Ngày ban hành: 

Số ký hiệu: