Tổng cục lâm nghiệp - Điểm báo ngày 5/4/2017

Điểm báo ngày 5/4/2017

Cập nhật ngày : 05/04/2017 2:04:12 CH

ĐIỂM BÁO

THÔNG TIN PHẢN ÁNH LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

(Ngày 05 tháng 04 năm 2017)

 Kiểm soát chặt việc chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp

Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác, xử lý kiên quyết các vi phạm pháp luật về đất đai. Chính quyền địa phương chỉ đạo, giám sát thực hiện đầy đủ việc trồng rừng thay thế đối với các dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định.

Đó là nội dung kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị “Tổng kết Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2016 gắn với tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp; triển khai Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020”.

Kết luận nêu rõ, từ nay đến năm 2030 phải tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ: Bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên; phát triển và nâng cao năng suất chất lượng rừng; nâng cao giá trị và sức cạnh tranh, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 gắn với tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp.

Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch. Hoàn thành việc rà soát, đánh giá quy hoạch tổng thể rừng cấp quốc gia, xác định rõ lâm phận ổn định; kịp thời điều chỉnh những bất hợp lý giữa quy hoạch rừng trên bản đồ và trên thực địa. Gắn quy hoạch rừng với tái cấu trúc ngành lâm nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh. Mỗi vùng, địa phương phải xác định sản phẩm chủ lực, tập trung đầu tư phát triển; gắn tái cơ cấu lâm nghiệp với nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển du lịch sinh thái, bảo tồn văn hóa dân tộc; gắn tái cấu trúc lại lâm nghiệp với bố trí lại dân cư.

Đẩy mạnh giao, cho thuê rừng cho tổ chức, cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân; đảm bảo tất cả diện tích rừng có chủ quản lý cụ thể; tạo điều kiện tích tụ đất lâm nghiệp tạo các vùng nguyên liệu thông qua liên kết, liên doanh giữa người trồng rừng và doanh nghiệp chế biến. Tổ chức sản xuất lâm nghiệp theo chuỗi; khuyến khích hình thành các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn làm trung tâm liên kết chuỗi sản xuất đối với mỗi sản phẩm chủ lực.

Tiếp tục rà soát, nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ phát triển, đặc biệt là ban hành, thực thi các sáng kiến tài chính mới tạo nguồn thu, bồi hoàn giá trị của rừng.

Phát triển thị trường tiêu thụ lâm sản, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thương mại và chế biến lâm sản nội địa. Đẩy mạnh công tác quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ gỗ rừng trồng theo tiêu chuẩn của Việt Nam, phù hợp với quy định, thông lệ của quốc tế. Chủ động hội nhập, thực hiện các cam kết quốc tế.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020; xác định sản phẩm lâm nghiệp chủ lực của địa phương; rà soát, xây dựng và bố trí đủ vốn ngân sách nhà nước cho các dự án bảo vệ và phát triển rừng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2017.

Bên cạnh đó, hoàn thành công tác trồng rừng thay thế trong năm 2017. Đối với các dự án đã nộp tiền trồng rừng thay thế, không để tồn Quỹ; trường hợp không còn đất thì chuyển tiền về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam để bố trí trồng rừng thay thế tại các địa phương khác. (Tài Nguyên & Môi Trường Online 4/4; Công An Nhân Dân Online 5/4; Chinhphu.vn 5/4) Về đầu trang

Đức Trọng, Lâm Đồng đạt hiệu quả về quản lý, bảo vệ rừng

Thời gian qua Đức Trọng đã và đang cùng các đơn vị tập trung triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) quyết liệt, từ kiểm tra công tác PCCCR mùa khô 2016 - 2017 đến tuyên truyền, kiểm tra, truy quét... có hiệu quả.  

“Trên địa bàn 3 tháng đầu năm không xảy ra điểm nóng về chặt phá rừng, lấn chiếm rừng trái phép. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn cho biết, tình trạng khai thác, phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép còn xảy ra, nhưng đã được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, giảm thiệt hại về tài nguyên rừng” - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đức Trọng Vũ Gia Huấn cho biết.

Tổng số vụ vi phạm đã được kiểm tra phát hiện, lập hồ sơ xử lý 11 vụ; trong đó, khai thác rừng trái phép 8 vụ, lâm sản thiệt hại 21,242 m3 gỗ; phá rừng trái pháp luật 3 vụ, với diện tích 2.741 m2, lâm sản thiệt hại 7,792 m3  gỗ các loại. Tổng số vụ vi phạm được phát hiện trong 3 tháng đầu năm 2017 là 28 vụ, giảm 7 vụ (20%) so cùng kỳ 2016. Trong đó, khai thác rừng trái pháp luật 8 vụ, lâm sản thiệt hại 21,242 m3, giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm 2016, lâm sản thiệt hại giảm 35,401 m3; mua bán, cất giữ, kinh doanh, chế biến lâm sản trái với các quy định của Nhà nước 8 vụ; giảm 9 vụ so với cùng kỳ năm 2016... Tình trạng khai thác, phá rừng tập trung chủ yếu tại địa bàn các xã như Ninh Loan, Ninh Gia và Tà Năng… (Báo Lâm Đồng 4/4) Về đầu trang

Lâm Đồng: 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra trên 270 vụ vi phạm lâm luật

Tin từ Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết: Trong quý I năm 2017, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng kiểm lâm và các chủ rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện, lập biên bản 272 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Trong đó, vi phạm quy định về quản lý rừng, sử dụng rừng 80 vụ; vi phạm quy định về phát triển rừng 66 vụ và vi phạm quy định về quản lý lâm sản 126 vụ.

So với cùng kỳ năm 2016, số vụ vi phạm lâm luật giảm 47 vụ và diện tích rừng bị phá giảm hơn 113.000 m2. Đến nay, tổng số vụ vi phạm lâm luật đã được cơ quan chức năng xử lý 219 vụ. Trong đó, xử lý hành chính 212 vụ và chuyển xử lý hình sự 7 vụ. Đồng thời, cơ quan chức năng đã tịch thu 78 phương tiện, dụng cụ dùng để khai thác rừng và vận chuyển lâm sản trái phép cùng gần 350 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách Nhà nước gần 1,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong quý I này, các đơn vị chủ rừng phối hợp với lực lượng chức năng giải tỏa hơn 113 ha diện tích đất rừng bị lấn chiếm trái phép.

Theo Chi cục Kiểm lâm, để thực hiện nghiêm, có hiệu quả chỉ đạo đóng cửa rừng của Thủ tướng Chính phủ, hiện ngành Kiểm lâm tỉnh đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan triển khai nhiều biện pháp để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát bảo vệ rừng. Đặc biệt, cơ quan chức năng chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng được xem là “điểm nóng” về phá rừng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. (Báo Lâm Đồng 4/4) Về đầu trang

Cà Mau chủ động phòng chống cháy rừng mùa khô

Cà Mau đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng chống cháy rừng, nhất là tại khu vực Vườn quốc gia U Minh Hạ.

Hiện nay, Đồng bằng sông Cửu Long đã bước vào cao điểm mùa khô. Những địa phương đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống cháy rừng. Tại Cà Mau, công tác này đang được khẩn trương thực hiện, nhất là khu vực Vườn quốc gia U Minh Hạ - nơi có diện tích rừng tập trung lớn và đông dân cư sinh sống.

Vườn quốc gia U Minh Hạ có tổng diện tích trên 8.500 ha. Thời điểm này nước ở các kênh trục đang cạn dần, trong khi nhiều diện tích rừng đã khô úa, thảm thực vật dày, rất dễ xảy ra cháy.

Ngoài việc đầu tư hơn 1 tỷ đồng trang bị thêm dụng cụ chữa cháy, Ban quản lý Vườn quốc gia U Minh Hạ còn cắt cử lực lượng túc trực 24/24h ở các chòi canh; lực lượng kiểm lâm thường xuyên tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn người dân vào rừng khai thác ong, săn thú và bắt cá có thể dẫn đến cháy rừng.

Tuyên truyền giáo dục, vận động hơn 5.000 hộ dân sống trong khu vực rừng tràm, vùng đệm ký cam kết tham gia bảo vệ và phòng chống cháy rừng. (VTVNews 4/4) Về đầu trang

Gia Lai: Kiên quyết thu hồi đất rừng bị lấn chiếm

Sau nhiều năm rừng bị giảm mạnh về diện tích và độ che phủ bởi nhiều nguyên nhân, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định đóng cửa rừng tự nhiên, đồng thời yêu cầu đẩy mạnh công tác trồng lại rừng để phủ xanh đất trống, đồi trọc, chống biến đổi khí hậu… Thực hiện quyết định của Thủ tướng, cơ quan chuyên môn các địa phương, chủ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc trồng lại rừng trên những diện tích bị xâm chiếm.

Gia Lai là một trong những tỉnh có diện tích rừng lớn nhưng những năm qua, rừng trên địa bàn tỉnh giảm mạnh về diện tích và độ che phủ. Trong khi đó, công tác trồng rừng chưa được quan tâm đúng mức để thu hút người dân tham gia trồng và hưởng lợi từ rừng. Vì vậy, trồng lại rừng trên những diện tích bị người dân xâm lấn để nâng cao độ che phủ của rừng trong điều kiện biến đổi khí hậu đang trở thành vấn đề bức thiết hiện nay. 

Theo kế hoạch, trong năm 2017, toàn tỉnh sẽ trồng mới 7.491 ha rừng. Trong đó, trồng rừng tập trung 6.491 ha; rừng phòng hộ, đặc dụng 269 ha... Ngoài ra, các địa phương cân đối sử dụng các nguồn lực trồng thêm 1 triệu cây phân tán (tương đương khoảng 1.000 ha rừng).

Để đạt kết quả này, mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1123/KH-UBND về việc tổ chức thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp và trồng rừng. Theo đó, sẽ thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc quyết định giao đất, diện tích đất mới bị lấn chiếm sau thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 1685/CT-TTg, diện tích có lập hồ sơ vi phạm…, đảm bảo thu hồi ít nhất 7.000 ha để đưa vào trồng rừng trong năm nay. Bên cạnh đó, những diện tích đất rừng bị lấn chiếm từ năm 2006 nằm trong quy hoạch đất lâm nghiệp nhưng chưa có hồ sơ vi phạm và chưa có quyết định thu hồi nếu là đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, các huyện và chủ rừng cần làm rõ hiện trạng và xây dựng kế hoạch thu hồi để đưa vào trồng rừng trong những năm tới. Ưu tiên giao lại người dân trồng rừng có hưởng lợi như hỗ trợ cây giống, trợ cấp gạo… Theo đó, 1 ha người dân trồng rừng 7 sào, còn lại 3 sào trồng các loại cây ngắn ngày. Ngoài ra, khi cây rừng chưa khép tán, người dân được hưởng lợi 100% và chỉ phải nộp cho nhà nước 80 kg thóc/ha…

Ông Nguyễn Tiến Dũng-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa cho biết: Ưu tiên lớn nhất hiện nay của huyện là trồng rừng trên những diện tích mà người dân đã xâm lấn từ những năm trước và những khu vực đất trống. Hiện các cơ quan chuyên môn của huyện đang tập trung khảo sát và rà soát lại diện tích người dân đăng ký trồng rừng trong năm nay; tổ chức vận động, tuyên truyền và hỗ trợ cây giống cho người dân trồng rừng theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đặt vấn đề ký hợp đồng với người dân để trồng rừng tại xã Hà Đông cũng như các xã khác…

Thực hiện Thông báo số 191/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020, các cấp, ngành và địa phương cùng các chủ rừng đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là công tác trồng rừng sản xuất. Ông nguyễn Nhĩ-Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho hay: Sau nhiều năm giảm mạnh về diện tích và độ che phủ, hiện nay, công tác trồng rừng đang được quan tâm mạnh mẽ từ trung ương đến tỉnh. Hiện nhiều hộ dân ở các địa phương và chủ rừng đã đăng ký trồng rừng sản xuất trong năm 2017. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đang khảo sát và có kế hoạch hợp tác trồng rừng với người dân để đôi bên cùng hưởng lợi. Đây là tín hiệu rất lạc quan và cơ quan chuyên môn sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân trồng rừng, tăng thu nhập từ nghề rừng. Những chính sách ưu đãi của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới sẽ góp phần mang lại màu xanh cho rừng… (Báo Gia Lai 4/4) Về đầu trang

Lực lượng vũ trang Quân khu 9: Tích cực tham gia bảo vệ rừng

Những năm qua, cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ các mặt công tác, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 9 còn phát huy tốt vai trò nòng cốt, tích cực tham gia bảo vệ, chữa cháy rừng khi có tình huống xảy ra…

Những tháng đầu năm 2017, chúng tôi có dịp trở lại các xã An Cư, An Nông và thị trấn Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Dãy núi Phú Cường vẫn sừng sững dưới trời xanh mây trắng, màu xanh cây lá trải đều trên núi. Vào thời điểm này của năm 2016, cây lá nơi đây xác xơ, vàng úa vì nắng hạn. Ông Trần Văn Nhân, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tịnh Biên cho biết: Núi rừng còn giữ được màu xanh như vậy là nhờ những cơn mưa trái mùa, tuy nhiên nắng nóng vẫn diễn biến bất thường, thời tiết hanh khô, phần lớn diện tích rừng của huyện đã ở mức báo động cháy cấp 3 (cấp cao).

Được biết, chỉ tính trong tháng 2-2016, khu vực đồi 1 của núi Phú Cường đã xảy ra 2 lần cháy, mặc dù được dập tắt kịp thời nhưng gần 5ha rừng bị thiệt hại. Trước đó, tháng 2-2015, khu vực đồi 2 núi Phú Cường cũng bị cháy 2 lần, thiệt hại gần 500m2 rừng tái sinh tự nhiên. Lực lượng có mặt kịp thời, chữa cháy hiệu quả nhất là cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 330, Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 416 (Quân khu 9), Trung đoàn 892 (Bộ CHQS tỉnh An Giang)…

Trong các ngày 24 và 29-2-2016, ngay khi xảy ra cháy tại khu vực đồi 1 của núi Phú Cường, Đại đội 7, Tiểu đoàn 511, Trung đoàn 892 (Bộ CHQS tỉnh An Giang) đóng quân trên địa bàn đã huy động 150 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy. Đại úy Ngô Trường Giang, Đại đội trưởng Đại đội 7 nhớ lại: Trong các lần cháy, lực lượng tại chỗ của địa phương đều có mặt nhưng khó tiếp cận vì hiện trường trên đỉnh núi cao, lại xa nguồn nước. Với tinh thần khẩn trương, không để ngọn lửa cháy lan gây thiệt hại cho vườn rừng của nhân dân, Ban chỉ huy đơn vị quyết định triển khai phương án chữa cháy theo kiểu “cuốn chiếu”, song song với các biện pháp khác như: Sử dụng máy chữa cháy đồi núi, cành cây dập lửa, dọn hành lang cách ly…

“Phương án đó đơn giản thôi, chúng tôi bố trí lực lượng theo hàng dọc với khoảng cách hợp lý, từ điểm lấy nước dưới chân núi lên tới điểm cháy. Vậy là từng can nhựa chứa nước (mỗi can 5 đến 10 lít nước) được luân chuyển nhịp nhàng, liên tục đến khi ngọn lửa được dập tắt”, Đại úy Ngô Trường Giang giải thích.

Nói về khả năng cơ động nhanh, chi viện kịp thời của các đơn vị LLVT Quân khu 9, ông Trần Nguyên Kháng, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Trà Sư (Hạt Kiểm lâm huyện Tịnh Biên) dẫn chứng: Trưa ngày 30-8-2015, gần 20ha (rừng tràm và cỏ năng) tại tiểu khu 7b của Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư bị cháy. Tất cả lực lượng tại chỗ đều được huy động hơn 1.000 người; riêng gần 400 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 1, Sư đoàn 330 và Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 416 có mặt tại hiện trường sau khoảng 30 phút xảy ra cháy, mặc dù các đơn vị đóng quân cách hiện trường hơn 10km. Bộ đội nhanh chóng tiếp cận, sử dụng mọi phương tiện chữa cháy (dao quéo, cuốc, xẻng, máy xịt, máy bơm, can nhựa chứa nước) bao vây đám cháy, dập tắt lửa, dọn đường băng chống cháy… chiều tối cùng ngày ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Theo ông Trần Văn Nhân, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tịnh Biên, do diện tích rừng của địa phương trải dài, rộng lớn nên công tác quản lý, bảo vệ còn gặp nhiều khó khăn. Trong tháng 3-2017, Hạt Kiểm lâm huyện Tịnh Biên đã triển khai phương án bảo vệ và phòng, chống cháy rừng từ cấp huyện đến cấp xã; phương án phối hợp giữa các lực lượng (quân sự, công an, kiểm lâm) cũng đã được tiến hành chặt chẽ. “Chúng tôi xác định, ngoài lực lượng tại chỗ của địa phương, các đơn vị LLVT Quân khu 9 đứng chân trên địa bàn chính là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống cháy rừng”.

Tìm hiểu thực tế tại Sư đoàn 330, Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 416 và Trung đoàn 892, chúng tôi được biết, các đơn vị đều đã bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu và kế hoạch phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

Thượng tá Lê Long Đảm, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1, Sư đoàn 330 cho biết: Trung đoàn đã ký hiệp đồng với các địa phương mà đơn vị đảm nhiệm trong công tác phòng, chống cháy nổ, cháy rừng và phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017 ở địa bàn 9 huyện, thị xã của tỉnh An Giang và 2 đơn vị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đơn vị thường xuyên luyện tập các phương án nhằm nâng cao khả năng cơ động của bộ đội, trình độ chỉ huy, hiệp đồng của cán bộ khi có tình huống xảy ra.

Liên tục từ năm 2011 đến nay, Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp đều phối hợp với Ban quản lý Vườn Quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) tổ chức cho các đơn vị trực thuộc hành quân dã ngoại, kết hợp huấn luyện với làm công tác vận động quần chúng và tham gia bảo vệ rừng, thời gian kéo dài từ tháng 3 đến tháng 6 (khi mùa mưa đến). Chiều 4-4, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Văn Tiện, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp cho hay: Dự kiến trung tuần tháng 4 này, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục đưa lực lượng lên Vườn Quốc gia Tràm Chim. Nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh là phối hợp tổ chức các chốt tuần tra bảo vệ rừng, giúp dân tăng gia sản xuất; tuyên truyền, vận động người dân sống quanh khu vực vùng đệm của Vườn Quốc gia chung tay chăm sóc, bảo vệ rừng, không tiếp tay cho kẻ xấu xâm nhập, khai thác tài nguyên rừng trái phép. (Quân Đội Nhân Dân Online 4/4; Quân Đội Nhân Dân 5/4, tr1+4) Về đầu trang

 Quảng Nam – Sê Kông (Lào) tăng cường phối hợp bảo vệ rừng vùng biên giới

Sau khi xảy ra vụ phá rừng pơ mu nằm trên khu vực biên giới giữa 2 tỉnh Quảng Nam và Sê Kông (nước CHDC Nhân dân Lào) thì công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, quản lý bảo vệ rừng được 2 tỉnh đặc biệt quan tâm và cụ thể hóa bằng nhiều nội dung phối hợp đối với từng ngành, đơn vị có liên quan.

Trong đó, diện tích rừng chạy dọc theo 157km đường biên 2 tỉnh thời gian đến sẽ được lực lượng Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam và Chi cục Thanh tra lâm nghiệp tỉnh Sê Kông tăng cường phối hợp, bảo vệ thông qua biên bản thỏa thuận giữa 2 đơn vị vừa được ký kết với quyết tâm lập lại trật tự tại khu vực này.

 Ông Khăm-vi-lay Chăn-tha-thong-đết, Chi cục trưởng Chi cục Thanh tra lâm nghiệp tỉnh Sê Kông, CHDCND Lào cho biết: “Hy vọng qua việc thảo thuận biên bản ghi nhớ giữa 2 đơn vị, thời gian đến tình hình an ninh trật tự giữa 2 tỉnh Quảng Nam và tỉnh Sê Kông sẽ được kiểm soát tốt. Đặc biệt, phía tỉnh chúng tôi sẽ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía Quảng Nam trong tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cập nhật phần mềm nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng tại khu vực biên giới giữa 2 tỉnh”.

Theo nội dung thỏa thuận, thời gian đến Chi cục Thanh tra lâm nghiệp tỉnh Sê Kông và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam sẽ tăng cường công tác tuần tra, chia sẻ và xử lý nhanh thông tin liên quan đến quản lý bảo vệ rừng. Đây được xem là điểm mới và mấu chốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự vùng biên, nhất là những vấn đề liên quan đến tình trạng vi phạm lâm luật của người dân 2 tỉnh.

Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: “Quan điểm của tỉnh sau vụ phá rừng Pơ mu là phối hợp với tỉnh bạn trong công tác quản lý bảo vệ rừng ở khu vực này; điều này sẽ góp phần bảo đảm an ninh vùng biên như tinh thần của 2 tỉnh, 2 nước lâu nay”.

Khu vực biên giới luôn là địa bàn phức tạp, dễ nảy sinh những bất ổn. Đặc biệt trong nhiều năm gần đây, khi nhu cầu sử dụng lâm sản tăng cao và lợi nhuận lớn từ khai thác gỗ trái phép đã khiến cho nhiều đối tượng bất chấp pháp luật, ngang nhiên xâm hại vào rừng. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ rừng khu vực biên giới cũng sẽ đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với các lực lượng chức năng của 2 tỉnh Quảng Nam và Sê Kông. (Báo Quảng Nam 4/4) Về đầu trang

Xử lý dứt điểm việc lấn chiếm đất rừng phòng hộ ven biển để nuôi tôm trên cát ở Phú Lộc, Huế

Về việc tái diễn lấn chiếm đất rừng phòng hộ ven biển để xây dựng hồ nuôi tôm trên cát tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Phú Lộc kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Phú Lộc kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, lấn chiếm đất trái phép trên địa bàn, kiểm kê diện tích đất rừng phòng hộ bị lấn chiếm trái phép. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý các hành vi phá rừng, gây ô nhiễm môi trường trên vùng cát ven biển xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc.

Các đơn vị kiểm tra, xử lý theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4/2017.

Trước đó, vấn đề lấn chiếm đất rừng phòng hộ ven biển để xây dựng hồ nuôi tôm trên cát tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc đã được UBND tỉnh xử lý dứt điểm. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, công dân liên tục có đơn, trực tiếp gặp Chủ tịch UBND tỉnh để phản ánh vấn đề bức xúc này. (Báo Thừa Thiên - Huế Online 4/4) Về đầu trang

Yên Bái: Hiệu quả kinh tế đồi rừng ở Yên Bình

Những năm qua, cùng với việc chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp, thủy sản, huyện Yên Bình luôn quan tâm, đầu tư trên lĩnh vực trồng rừng và coi đó là thế mạnh trong phát triển kinh tế, góp phần làm giàu chính đáng cho nhân dân.

Phát huy tiềm năng và lợi thế về đất đai, thổ nhưỡng, trong những năm qua, huyện Yên Bình đã chú trọng trồng rừng với nhiều loại cây có giá trị kinh tế cao như: keo, bồ đề, quế... Để kinh tế đồi rừng thực sự là thế mạnh của địa phương, hàng năm, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn trồng mới 2.000 - 2.400 ha.

Điều đáng mừng là đến nay người dân ở 26/26 xã thị, trấn đã hiểu rõ hiệu quả từ phát triển trồng rừng nên ý thức được nâng lên. Đặc biệt, bà con đã chú trọng đầu tư phân bón, phát dọn thực bì, làm cỏ thường xuyên, trồng đúng quy cách.

Cùng với đó, UBND huyện Yên Bình giao cho Hạt Kiểm lâm huyện tham mưu giúp chính quyền địa phương các xã, thị trấn hướng dẫn nhân dân tổ chức chăm sóc các diện tích trồng rừng mới, làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh, hướng dẫn các chủ rừng thực hiện việc khai thác rừng đúng quy định, lâm sản khai thác có nguồn gốc hợp pháp.

Đến nay, toàn huyện Yên Bình có trên 29.000 ha rừng trồng, chủ yếu là keo, bồ đề, quế, tập trung nhiều ở các xã ven quốc lộ 70 như: Đại Đồng, Tân Nguyên, Tân Hương, Bảo Ái... Hàng năm, khai thác và chế biến trên 110.000m3 gỗ rừng trồng, thu về hàng trăm tỷ đồng.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2017, huyện phấn đấu trồng mới 2.400 ha, trong đó 200 ha quế, 100 ha tre măng Bát độ, số còn lại là keo và bồ đề; phấn đấu nâng tổng khối lượng khai thác và chế biến lên trên 112.000m3, qua đó góp phần tích cực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương. (Báo Yên Bái 4/4) Về đầu trang

Bắc Giang: Khai thác gần 97 nghìn m3 gỗ rừng trồng

Theo Chi cục Kiểm lâm, quý I năm 2017, các hạt kiểm lâm chủ động hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc khai thác, vận chuyển gỗ rừng trồng theo đúng quy định. 

 Toàn tỉnh đã khai thác gần 97 nghìn m3 gỗ các loại; 8.200 cây tre, nứa; gần 12 nghìn ste củi; hơn 137 nghìn kg nhựa thông. Ngay sau khi hết chu kỳ trồng rừng, người dân chủ động trồng lại bằng các giống cây lâm nghiệp có chất lượng tốt, sinh trưởng nhanh, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. (Báo Bắc Giang 4/4)     Về đầu trang        

Liên tiếp phát hiện nhiều lô hàng chứa vảy tê tê ở Sân bay Nội Bài

Sáng ngày 4/4, tại kho hàng ALS, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1- Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) đã phối hợp khám xét 2 lô hàng chứa vảy tê tê.

Theo đó, cả 2 lô hàng có tổng số 12 kiện lần lượt thuộc các vận đơn: 235-61736695 và 235-61735973 đều xuất phát từ Cộng hòa Ga-na về sân bay quốc tế Nội Bài ngày 27/2/2017.

Trong sáng ngày 4/4, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1); Phòng Giám sát Hải quan trực tuyến (thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu) phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Đội Kiểm soát Hải quan (thuộc Cục Hải quan Hà Nội) tổ chức khám xét hàng hóa, phát hiện trong các kiện hàng có nhiều vảy tê tê.

Trước đó, ngày 3/3, Cục Điều tra chống buôn lậu -Tổng cục Hải quan phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội khám xét lô hàng từ Cameroon về sân bay quốc tế Nội Bài ngày 19/8/2015. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 25 thùng carton chứa vảy tê tê, có tổng trọng lượng 357 kg… Số vảy tê tê giấu trong các kiện hàng trên vẫn còn dính da; vảy ở phần đuôi vẫn còn nguyên hình dạng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phối hợp với Viện Sinh sinh thái và tài nguyên sinh vật lấy mẫu, niêm phong hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định.

Vào ngày 28/2, lực lượng khám xét lô hàng thuộc vận đơn 176-67987684 từ Nigeria về sân bay quốc tế Nội Bài ngày 25/2/2017. Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa thuộc vận đơn 176-67987684 gồm 4 kiện hàng đều chứa vảy tê tê. (Tài Nguyên & Môi Trường Online 4/4) Về đầu trang

Bảo tồn voi: Cần sự vào cuộc quyết liệt

Mới đây, bà con ở xã Quế Lâm (Nông Sơn - Quảng Nam) phát hiện đàn voi hoang dã gồm 7 con. Câu chuyện đó khiến các nhà bảo tồn động vật rất quan tâm. Bởi lẽ, theo thống kê, hiện Việt Nam chỉ còn 160 cá thể voi, trong đó có 100 cá thể voi rừng.

1. Khoảng giữa tháng 2/2017, người dân xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn (Quảng Nam) đã phát hiện đàn voi gồm 7 cá thể đi kiếm ăn ở bìa rừng, gần khu vực có nhà dân. Vị trí đàn voi xuất hiện được xác định thuộc tiểu khu 454 thuộc rừng phòng hộ xã Quế Lâm, giáp ranh giữa rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Trong số 7 cá thể voi, theo phản ánh của người dân có 1 con voi con.

Trong khi cơ quan chức năng vui mừng vì đã phát hiện ra đàn voi rừng hoang dã thì người dân lại tỏ ra rất lo lắng vì đàn voi hung dữ này có thể gây hại hoa màu và đe dọa người dân đi rẫy như đàn voi rừng được phát hiện tại huyện Bắc Trà My.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của bà con, cơ quan kiểm lâm và chính quyền địa phương đã gặp gỡ, tuyên truyền cho người dân khu vực dân cư thôn Cẩm La để có khuyến cáo người dân không đi vào khu vực voi thường xuyên xuất hiện, tránh những xung đột đáng tiếc giữa người và voi. Đồng thời, hướng dẫn người dân xua đuổi khi voi về làng.

Chính quyền huyện Nông Sơn cũng triển khai ngay các biện pháp phòng ngừa và tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân địa phương tích cực tham gia bảo vệ, bảo tồn loài voi hoang dã tại địa phương. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cũng vừa ban hành công văn đề nghị UBND huyện Nông Sơn hỗ trợ, phối hợp thực hiện các giải pháp bảo vệ đàn voi rừng, yêu cầu người dân không được tập trung chụp ảnh, quay phim hoặc đi lại, ngủ lại trong rừng nếu không thật sự cần thiết; không được xua đuổi voi con hoặc dùng thuốc nổ, vũ khí để tấn công gây kích động đàn voi.

Hiện nay, Tổng cục Lâm nghiệp đã hoàn chỉnh đề án Quy hoạch Trung tâm bảo tồn voi tại huyện Nông Sơn rộng 19.000 ha rừng tự nhiên. Theo đó, sẽ di dời đàn voi rừng tại xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My về sống chung với đàn voi vừa được phát hiện tại xã Quế Lâm.

2. Từ câu chuyện đàn voi hoang dã xuất hiện gần khu vực dân cư như trên, đặt ra vấn đề làm sao để vừa bảo vệ voi, vừa bảo vệ hoa màu, bảo vệ an toàn cuộc sống của bà con đang sinh cơ lập nghiệp ở đây. Các cơ quan quản lý cần có những biện pháp đồng bộ, đồng thời tránh để xảy ra hiện tượng, nhân việc này, những đối tượng xấu xâm nhập giết hại voi rừng để lấy những bộ phận quý của voi đem bán.

Trong một hội thảo diễn ra tại Đăk Lăk hồi giữa tháng 1-2017 (do Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT, Tổ chức Động vật châu Á và Trung tâm Bảo tồn Voi phối hợp tổ chức), các chuyên gia, nhà khoa học nêu ra một con số: Hiện Việt Nam chỉ còn 160 cá thể voi, trong đó có 100 cá thể voi rừng và hơn 40 cá thể voi nhà, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Đăk Lăk, Đồng Nai, và Nghệ An.

Trong đó, nhiều ý kiến quan ngại về quần thể voi hoang dã đang sống “thiếu bền vững” trong tự nhiên. Trong khi đàn voi hoang dã đang phải đối mặt với tình trạng săn bắn, diện tích rừng tự nhiên ngày càng thu hẹp làm dẫn đến bờ tuyệt chủng thì voi nhà do các tổ chức và hộ gia đình quản lý chăm sóc riêng lẻ không bảo đảm môi trường sống, nguồn thức ăn thiếu dinh dưỡng, sử dụng vào mục đích du lịch quá sức, voi không có cơ hội gặp gỡ giao phối tự nhiên. Ví như tại tỉnh Đăk Lăk hiện có 25 con voi nhà ở độ tuổi từ 20-40, nhưng hơn 10 năm trở lại đây không sinh sản.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT Cao Chí Công, nhìn lại quá trình bảo tồn quần thể voi Việt Nam thấy rất rõ loài voi đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng mà nguyên nhân là do bị săn bắn để lấy ngà nên số lượng voi đực và voi con còn lại rất ít, thậm chí có đàn không còn voi đực trưởng thành.

Trước đây, việc bắn voi chỉ để lấy ngà thì trong thời gian gần đây, tất cả sản phẩm từ voi như da, vòi, đế chân, răng, xương, thịt đều có thể thu lợi cho đối tượng săn trộm nên voi cái và voi con cũng bị giết. Vùng sinh cảnh cho đàn voi ngày càng bị thu hẹp, xuống cấp khiến tập tính sinh học của chúng bị rối loạn, ảnh hưởng lớn đến sinh sản phát triển cá thể voi và quần thể.

Cũng theo ông Cao Chí Công: “Xung đột người - voi ngày càng gia tăng bởi sự lấn chiếm, phá rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của con người ở những nơi voi sinh sống khiến cho mối quan hệ “voi giết người - người giết voi” gần như không thể giải quyết được và xu thế tất yếu là voi sẽ bị giết”.   

3. Bảo tồn voi (cả voi nhà và voi rừng) là một lĩnh vực bảo tồn loài khó khăn, cán bộ làm công tác bảo tồn voi thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện rừng sâu, thường xuyên đối mặt với những khó khăn, thậm chí hiểm nguy rình rập, nhưng hầu như chưa ai được đào tạo chuyên sâu về công tác bảo tồn voi.

Một số chuyên gia, nhà quản lý cũng đã chỉ ra các bất cập mà công tác bảo tồn voi tại Việt Nam đang gặp phải, như việc sử dụng voi nhà làm du lịch, tình trạng sức khỏe, sinh sản của voi trong các cơ sở nuôi nhốt và trung tâm bảo tồn, đồng thời cũng đưa ra những đánh giá về mức độ bảo đảm phúc lợi đối với đàn voi. Các chuyên gia cũng khẳng định, muốn thực hiện thành công chương trình thúc đẩy voi sinh sản, thì voi cần được sống trong môi trường tự nhiên, và phúc lợi của chúng cần được bảo đảm ở mức cao nhất.

Cụ thể là chế độ ăn uống của voi phải được đảm bảo, chứ như hiện nay, hằng ngày, mỗi con voi chỉ được cho ăn lượng thức ăn không đủ, lại bị xích chân nhiều tiếng đồng hồ, bị đóng bành (giàn giá gỗ đặt trên lưng) để khách du lịch ngồi lên, thậm chí bị nhổ trộm lông đuôi… thì sức khỏe sinh sản của voi bị ảnh hưởng là điều dễ hiểu.

Do đó, công việc bảo tồn voi phải được triển khai đồng bộ, cả với voi rừng và voi nhà. Sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan quản lý giúp cho có những chính sách thiết thực, nguồn tài chính hỗ trợ, song song với đó, bà con cũng cần có những sự hưởng ứng thông qua hành động.

Bởi nếu không, thì đúng như TS Willem - bác sĩ thú y người Hà Lan, đã cảnh báo: “Thời gian cho voi Việt Nam đang ít dần. Nếu tình trạng như hiện tại cứ kéo dài thì khoảng 10-15 năm tới đàn voi của Đăk Lăk sẽ không còn”. (Đại Đoàn Kết Online 4/4) Về đầu trang

Hà Nội: Bị cơ quan chức năng “sờ gáy”, chủ cơ sở rao bán thịt hổ phản ứng dữ dội

Chủ cơ sở rao bán thịt hổ đông lạnh đã có những phản ứng gay gắt khi bị lực lượng cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất.

Tình trạng buôn bán hổ và các loại động vật rừng quý hiếm vốn không phải là hiện tượng mới. Tuy nhiên việc công khai căng biển rao bán hổ đông lạnh từ 1 - 3 tạ ngay giữa thủ đô thì có lẽ là lần đầu tiên xảy ra.

Sau khi nhận được phản ánh của chương trình Chuyển động 24h, Hạt Kiểm lâm Sơn Tây phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương đã kiểm tra đột xuất cơ sở rao bán thịt hổ ở xã Thạch Xá, Hà Nội. Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở đã có phản ứng quyết liệt. Lực lượng công an xã phải nhắc nhở nhiều lần, chủ cơ sở này mới chịu hợp tác.

Tiến hành kiểm tra trong nhà, cơ quan chức năng không phát hiện được cao hổ hay hổ đông lạnh như chủ cơ sở này quảng cáo. Giải thích về tấm biển rao bán hổ, người đàn ông này thừa nhận đóng vai trò trung gian môi giới cho chủ bán hổ. Dù thường xuyên liên lạc, dẫn khách, nắm rõ tình trạng của những con hổ bị rao bán, thế nhưng khi làm việc với cơ quan chức năng, người đàn ông này chối bỏ mọi mối liên hệ với chủ hàng. (VTVNews 4/4; VTV1- Chuyển động 24h lúc 11h45 ngày 4/4) Về đầu trang

http://vtv.vn/chuyen-dong-24h/bi-co-quan-chuc-nang-so-gay-chu-co-so-rao-ban-thit-ho-phan-ung-du-doi-20170404135758657.htm

Quảng Trị: Tịch thu gần 800 m3 gỗ tròn các loại

Chiều 3/4, tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị đánh giá công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 2017.

Ông Khổng Trung - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị cho biết, lực lượng kiểm lâm luôn tăng cường kiểm tra, xác định vùng trọng điểm đối tượng vi phạm, đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng.

Trong năm qua, đã bắt giữ 354 vụ vi phạm hành chính với khối lượng lâm sản tịch thu gần 800m3 gỗ tròn các loại. Công tác phát triển rừng luôn được tốt, trồng mới hơn 8 ngàn ha rừng nâng tổng số diện tích rừng lên hơn 254 ngàn ha, độ che phủ rừng đạt 49,6%. (Nông Nghiệp Việt Nam 4/4, Tr2) Về đầu trang

Tài chính bền vững cho bảo tồn rừng tự nhiên: Bài toán chưa có lời giải

Việt Nam và các quốc gia trên thế giới đều đánh giá rất cao vai trò trước mắt cũng như lâu dài của hệ sinh thái rừng tự nhiên trong chiến lược phát triển bền vững của quốc gia, tuy nhiên, nguồn ngân sách dành cho hoạt động của các khu bảo tồn thiên nhiên trên toàn cầu vẫn rất khiêm tốn, đặc biệt là ở các nước đang phát triển với tỷ lệ ước tính chỉ chiếm dưới 1% GDP hàng năm.

Trong cơ cấu tài chính của hầu hết các khu bảo tồn thiên nhiên, dễ nhận thấy các nguồn tài chính có thể đến từ các tài trợ quốc tế, các hợp tác đa phương, song phương và từ các hỗ trợ từ lĩnh vực tư nhân và cộng đồng. Tuy nhiên các nguồn lực này vẫn chưa nhiều, không chắc chắn, ổn định và liên tục, do vậy ngân sách quốc gia hiện vẫn luôn là nguồn tài chính chủ lực cho tất cả các hoạt động của các khu bảo tồn thiên nhiên.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã có những chính sách quan trọng trong việc hỗ trợ nguồn tài chính cho các hoạt động bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học như Nghị định 117/2010/NĐ-CP về tổ chức, quản lý rừng đặc dụng và Nghị định 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đây được xem là những chính sách đột phá cho việc xã hội hóa các nguồn đầu tư, góp phần tìm kiếm nguồn tài chính bền vững cho bảo tồn nguồn tài nguyên rừng. Ngoài ra, còn có Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg về đầu tư phát triển rừng đặc dụng với cam kết cung cấp nguồn kinh phí ổn định hàng năm cho công tác bảo vệ rừng và hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đệm cho cộng đồng địa phương nhằm tăng hiệu lực và hiệu quả bảo vệ nguồn tài nguyên rừng. Tuy nhiên, các nguồn tài chính này vẫn còn quá eo hẹp so với các hoạt động bảo tồn và chưa tương xứng với những giá trị mà nguồn tài nguyên đa dạng sinh học từ rừng mang lại. Theo đánh giá bước đầu của Tổng cục Môi trường, giá trị từ rừng mà người dân đang sử dụng trực tiếp ước tính tương đương 3,9% tổng thu nhập quốc dân (GDP), tuy nhiên ngân sách chi trực tiếp cho bảo tồn đa dạng sinh học chiếm chưa đến 0,4% tổng ngân sách.

Có thể nói hiện nay hầu hết các khu rừng đặc dụng Việt Nam vẫn đang loay hoay trong việc tìm kiếm nguồn tài chính bền vững cho các hoạt động bảo vệ rừng và bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học. Nguồn tài chính ổn định, lâu dài và liên tục sẽ cho phép các nhà quản lý có các kế hoạch dài hơi cho các hoạt động bảo tồn bền vững hệ sinh thái rừng tự nhiên. Và để hiện thực hóa điều này, trước tiên, cần thiết lập một mã dòng ngân sách Nhà nước dành riêng cho hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học. Việc phân bổ nguồn ngân sách này cần căn cứ vào nhu cầu thực tế, đảm bảo tính minh bạch và dành tỉ trọng phù hợp cho các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác bảo tồn hiệu quả. Đối với các nước phát triển hiện nay, ngân sách từ nhà nước cũng đóng vai trò chủ đạo trong việc cung cấp nguồn tài chính cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học vì đầu tư cho bảo tồn là đầu tư cho hiện tại và tương lai, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của quốc gia.

Song song với việc thiết lập nguồn ngân sách riêng cho bảo tồn, có thể huy động thêm một phần tài chính từ nguồn thu điện và nước sạch dưới chương trình chi trả dịch vụ môi trường rừng. Nguồn thu này đã góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ vệ rừng với sự tham gia tích cực của cộng đồng bản địa. Tuy nhiên, công tác bảo tồn tài nguyên rừng không chỉ dừng ở việc bảo vệ nguyên vẹn hệ sinh thái rừng hiện có mà còn cần các hoạt động khác nhằm bảo tồn bền vững hệ sinh thái rừng trong một tương lai lâu dài. Do vậy, cần có những chính sách nhất quán để dành một phần nguồn tài chính từ nguồn thu này để các chủ rừng xây dựng kế hoạch và tiến hành các hoạt động nghiên cứu, bảo tồn với các định hướng dài hơi hơn.

Ngoài hai đề xuất nêu trên, cần tích cực đẩy mạnh hợp tác đa phương và song phương với các tổ chức, nhà khoa học trong nước và quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu các giá trị đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng tự nhiên quốc gia. Trong khi nguồn ngân sách dành cho hoạt động này còn khiêm tốn, nguồn nhân lực cho các hoạt động này còn hạn chế thì việc mở rộng hợp tác với các tổ chức, nhà khoa học có năng lực là hết sức quan trọng trong việc đề ra các kế hoạch, hoạt động bảo tồn thích hợp, lâu dài và hiệu quả. (Thiennhien.net.vn 4/4; Baovemoitruong.org.vn 4/4) Về đầu trang

Quốc tế kêu gọi Việt Nam đóng cửa các trang trại hổ

Báo cáo ‘Reduced to Skin and Bones Re-examined” do Mạng lưới Giám sát buôn bán động, thực vật hoang dã (TRAFFIC) và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF) công bố ngay trước cuộc họp quan trọng về buôn bán hổ trái phép tại Hội nghị CITES lần thứ 17* khẳng định tình trạng buôn bán hổ trái phép ở châu Á không hề giảm nhiệt. Trong giai đoạn 2000 tới 2015 đã có 801 vụ bắt giữ tang vật được ghi nhận và các sản phẩm bị tịch thu tương đương 1.755 con hổ (trung bình 2 con/tuần).

Với chỉ khoảng 3.900 con hổ còn lại trong tự nhiên, nhiều bằng chứng cho thấy số lượng hổ bị bắt giữ chắc chắn có nguồn gốc từ hoạt động nuôi sinh sản: ít nhất 30% tang vật bắt giữ từ các vụ vi phạm trong giai đoạn 2012-2015 là từ những con hổ nuôi nhốt có nguồn gốc. Điều này cho thấy việc gia tăng các vụ bắt giữ có liên quan trực tiếp đến việc gia tăng các trang trại nuôi nhốt hổ.

Căn cứ theo số liệu báo cáo, Ấn Độ là quốc gia có số lượng các vụ bắt giữ liên quan tới hổ cao nhất. Tuy nhiên, theo nhiều bằng chứng, các đối tượng buôn bán vẫn đang khai thác tuyến thương mại cũ từ Thái Lan sang Việt Nam và qua Lào – ba quốc gia đang có số lượng các trang trại hổ gia tăng.

Ông Steven Broad, Giám đốc điều hành TRAFFIC cho biết: “Báo cáo này cung cấp những bằng chứng rõ ràng về hoạt động buôn bán trái phép hổ và các bộ phận của hổ. Bảo tồn hổ là vấn đề rất cần quan tâm. Mặc dù các chính phủ Châu Á đều lặp đi lặp lại những cam kết đóng cửa trang trại nuôi nhốt hổ nhưng số lượng các cơ sở này vẫn đang tăng. Đây là một trong những nhân tố thúc đẩy thương mại hổ trái phép”.

Trong tuần này, đại diện hơn 180 quốc gia và các nhà bảo tồn tham gia Hội nghị Các bên tham gia CITES đang hối thúc các quốc gia vẫn còn các trại nuôi hổ – gồm Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan và Lào – cam kết, đồng thời đưa ra mốc thời gian rõ ràng về việc xóa bỏ và đóng cửa hoàn toàn các cơ sở nuôi nhốt hổ.

Tuần trước, đại diện của Lào tuyên bố sẽ thảo luận về các giải pháp đóng cửa dần các trang trại hổ trên lãnh thổ nước này khi bị chỉ trích về việc thiếu các quy định và hạn chế trong kiểm soát buôn bán động vật hoang dã. Thái Lan cũng đã đưa ra cam kết sẽ điều tra tất cả các cơ sở nuôi nhốt.

Theo bà Ginette Hemley, trưởng đoàn tham dự Hội nghị của WWF, “Các mạng lưới tội phạm buôn bán hổ nuôi nhốt ở khắp châu Á đang gây ảnh hưởng tới các nỗ lực thực thi pháp luật về kiểm soát buôn bán động vật hoang dã và dung dưỡng nhu cầu với các sản phẩm từ hổ. Các nước trong khu vực cần khẩn trương đóng cửa các trang trại hổ của họ. Nếu không, hổ hoang dã trên thế giới trong tương lai rồi cũng sẽ biến thành da và xương.  Lào và Thái Lan đã công bố những bước đi đúng hướng nhưng họ cần phải hành động ngay; các quốc gia khác cũng cần nhanh chóng có hành động để đóng cửa tất cả các trang trại nuôi nhốt hổ.”

Các vụ bắt giữ gần đây cho thấy điểm nóng về buôn bán hổ chính là Việt Nam, Hội nghị cho rằng Việt Nam vẫn thiếu tiến bộ trong việc đấu tranh với nạn buôn bán trái phép ngà voi, sừng tê giác và hổ.

Trong một động thái hợp tác chống nạn săn bắn và buôn bán hổ trái phép, Ấn Độ đang yêu cầu các quốc gia tham dự chia sẻ hình ảnh các tấm da hổ bị thu giữ để so sánh với những hình ảnh thu được từ bẫy ảnh. Bởi lẽ, các sọc vằn trên da mỗi con hổ là duy nhất giống như dấu vân tay người, nếu có một cơ sở dữ liệu hình ảnh của các con hổ, các cơ quan thực thi pháp luật và các nhà sinh học sẽ xác định được những con hổ bị săn trộm và truy xuất nguồn gốc của chúng.

Mặc dù một lệnh cấm quốc tế về việc buôn bán hổ và các sản phẩm từ hổ đã tồn tại nhiều thập kỷ qua, song nạn săn bắn và buôn bán hổ trái phép vẫn còn là nguyên nhân lớn nhất đe dọa trực tiếp tới sự sống còn của loài này. (baovemoitruong.org.vn 2/4) Về đầu trang

Ngang nhiên treo biển rao bán thịt hổ ở Hà Nội?

Những ngày gần đây, khi đi ngang qua khu vực xã Thạch Xá, đường dẫn vào chùa Tây Phương (Thạch Thất) nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi thấy tấm biển quảng cáo rao bán thịt hổ được treo đàng hoàng ngay giữa ngã tư.

Tại ngã tư Cầu Liêu xã Thạch Xá, tấm biển rao bán cao hổ, thịt hổ căng ra đã được hơn 2 tháng. Ngoài cửa bày bán chè lam nhưng khi có khách hỏi mua hổ, chủ cửa hàng ngay lập tức giới thiệu có đủ loại hàng, từ hổ con cho tới hổ trưởng thành, trọng lượng lên đến hàng tạ.

Sau khi nắm được nhu cầu của khách mua, người đàn ông này gọi điện cho một đối tượng khác, được giới thiệu là chủ hàng. Người môi giới yêu cầu phải đặt cọc ít nhất 100 triệu đồng cùng rất nhiều quy định nghiêm ngặt bắt buộc khách phải thực hiện trước khi dẫn đi xem hổ.

Khi liên hệ trực tiếp với chủ hàng qua số điện thoại được in công khai tại địa điểm rao bán thịt hổ. Từng đặc điểm của những con hổ đông lạnh được chủ hàng miêu tả rất chi tiết.

Theo thống kê của Tổ chức bảo tồn động vật hoang dã (WWF) vào năm 2011, Việt Nam có 30 cá thể hổ hoang dã. Thế nhưng đến nay chỉ còn khoảng 5 con hổ ở ngoài tự nhiên.

Việc tiêu thụ động vật hoang dã từ lâu đã trở thành mối đe dọa đối với những loài có nguy cơ tuyệt chủng tại Việt Nam, trong đó có loài hổ.

Từ lâu loài hổ ở Việt Nam đã được bảo vệ trong nhóm 1B, tức là cực kỳ nguy cấp, nghiêm cấm săn bắt, buôn bán, quảng cáo dưới mọi hình thức. Người vi phạm tùy theo mức độ có thể bị xử lý từ phạt hành chính đến khởi tố hình sự.

Sau khi nhận được phản ánh của VTV 24, Hạt kiểm lâm Sơn Tây phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở rao bán thịt hổ tại xã Thạch Xá - Hà Nội.

Trước đó, sáng 25/11/2016, tổ công tác của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường phối hợp với Công an TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã bắt quả tang tại sân nhà ông Cao Tiến Đức (55 tuổi, ở phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên) đang có hành vi giết thịt hổ.

Lúc đó, ông Đức đang cùng với hai người khác là Phạm Văn Sinh (37 tuổi, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) và Lâm Kim Đồng (28 tuổi, ở phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên) đang cắt tiết, rạch bụng hổ.

Ông Đức khai  con hổ nặng 304 kg, mua khi còn sống của một người ở Nghệ An với giá một tỷ đồng. Bắn thuốc mê, nhóm ông đã vận chuyển từ Nghệ An về Thái Nguyên để nấu cao.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã lập biên bản sự việc, tạm giữ các đối tượng cùng tang vật để điều tra làm rõ. (Đất Việt Online 4/4) Về đầu trang

 Hà Tĩnh: Phát hiện đối tượng vận chuyển động vật hoang dã trái phép

Đầu tháng 4, trong lúc tiến hành nhiệm vụ kiểm tra giám sát tại luồng nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu treo (tỉnh Hà Tĩnh) vừa kiểm tra, kiểm soát phát hiện một đối tượng vận chuyển động vật hoang dã nghi ngờ là nai, dúi và chồn trái phép.

Số hàng trên được bảo quản trong 2 hộp xốp. Khi kiểm tra thì phát hiện trong đó có 1 cá thể động vật có trọng lượng 10 kg (nghi là Nai), 1 cá thể động vật có trọng lượng 1,5 kg (nghi là Dúi), 5 cá thể động vật với tổng trọng lượng 9 kg (nghi là Chồn).

Được biết, các cá thể động vật nêu trên đã được mổ lấy nội tạng và đã chết được đối tượng đựng trong thùng xốp.

Danh tính lái xe chở số hàng trên là ông Dương Văn Nam, xe mang BKS U2-6789. Số hàng trên được vận chuyển từ Lào về Việt Nam. (Moitruong.net.vn 4/4) Về đầu trang

Gần 1.000 khúc gỗ cam xe trên ô tô khách ở Bình Dương

Ngày 4-4, Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết đang tạm giữ xe khách 47B-004.33 để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên quốc lộ 13 (đoạn chạy qua ngã ba KCN Việt Hương thuộc phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) CSGT tỉnh Bình Dương phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an thị xã Thuận An phát hiện xe này đi về TP. HCM có dấu hiệu khả nghi nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, công an phát hiện bên trong xe chở gần 1.000 khúc gỗ cam xe tổng khối lượng hơn 1,5 m3 không có chứng từ hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tài xế tên Đỗ Văn Hùng khai nhận chở thuê cho một người không rõ lai lịch từ tỉnh Đắk Nông xuống ngã tư Bình Phước (TP.HCM) với giá 1 triệu đồng. (Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh Online 4/4; Truyền Hình TTXVN 4/4) Về đầu trang

Vụ ai bảo kê gỗ lậu tại Tây Nguyên: Đề xuất tặng gỗ cho hộ nghèo

Liên quan đến rừng lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ đông bắc Chư Pah (Gia Lai) bị tàn phá, đã 80 ngày, tỉnh Gia Lai vẫn đang cử lực lượng canh giữ 28 lóng gỗ tang vật. Huyện Chư Pah đang đề xuất tặng gỗ tang vật cho các hộ nghèo, nhằm giảm lược việc canh giữ.

Nguồn tin từ UBND huyện Chư Pah cho biết, đã họp bàn với Sở NNPTNT Gia Lai, gửi văn bản đề xuất UBND tỉnh Gia Lai cho phép tặng gỗ tang vật cho 17 - 20 hộ nghèo thôn Kon Sơ Lăng (xã Hà Tây). Đây là khu vực các hộ sinh sống gần bãi tập kết gỗ, đang có nhu cầu làm nhà ở theo chính sách của Chính phủ.

Một cán bộ huyện Chư Pah phân tích: “Bởi nếu kéo về thì có hai bất lợi, bất lợi về kinh tế là 28 lóng gỗ bán đấu giá chỉ thu về 70 - 90 triệu đồng, nhưng tổng số tiền kéo ra, về đến Chư Pah để làm tang vật thì chi phí lên đến 264 triệu đồng. Thứ hai, bất lợi về công tác bảo vệ rừng, mở đường kéo về càng thuận tiện cho lâm tặc lợi dựng phá rừng nữa”.

Như Lao Động đã đưa tin, quá trình tuần tra, ngày 20.1.2017, huyện Chư Pah phát hiện rừng tiểu khu 174 (Ban QLRPH đông bắc Chư Pah) bị tàn phá. Hiện trường có 54 cây gỗ chò xót bị đốn hạ trái phép, được cắt xẻ thành 73 lóng. Đêm 30.1, rạng ngày 1.2, lâm tặc xông vào bãi tập kết (xã Hà Tây, huyện Chư Păh) lấy đi 45 lóng gỗ.

Công an huyện Chư Pah đã bắt giữ và khởi tố 3 bị can. Hiện CA huyện Chư Păh đang điều tra ai là thủ phạm lấy gỗ, đầu nậu của việc phá rừng. (Thanh Niên 5/4, tr2; Người Lao Động 5/4, tr2) Về đầu trang

Đăk Nông: Làm rõ việc chặt phá rừng ở xã Quảng Sơn

Hơn 46 ha rừng ở xã Quảng Sơn, huyện Đác G’long, tỉnh Đác Nông bị chặt phá, đốt cháy tràn lan; xe cơ giới được đưa vào rừng để làm đường, đắp đập thủy lợi tích nước; lán trại dựng lên khắp nơi để phá rừng… Tất cả hoạt động này diễn ra công khai khiến người dân vô cùng bức xúc. Tuy nhiên, khi phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng sở tại lại đưa ra nhiều lý do để thoái thác trách nhiệm.

Theo phản ánh của nhân dân, chúng tôi đi thực tế tại tiểu khu 1685 thuộc địa bàn xã Quảng Sơn, chứng kiến nhiều ngọn đồi rừng bị chặt phá, đốt cháy trơ trụi. Dấu vết hiện trường cho thấy rừng bị phá với quy mô lớn, trong một thời gian dài. Một số hộ dân sống gần khu vực rất bức xúc vì rừng ở đây bị phá công khai, các đối tượng đi thành nhóm lên đến hàng chục người, mang theo dao rựa, lương thực, dựng lán trại triển khai phá rừng làm nhiều đợt, nhiều ngày liên tục nhưng không hề bị ngăn chặn. Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn Đỗ Ngọc Hiếu lại cho rằng: “Do địa bàn rộng, điểm rừng bị phá nằm cách xa trung tâm, các đối tượng thực hiện lén lút cho nên khó phát hiện. Mặt khác, lực lượng Ban lâm nghiệp xã Quảng Sơn rất ít người, chủ yếu là cán bộ, viên chức kiêm nhiệm, anh em không thể tổ chức tuần tra thường xuyên được. Việc quản lý, bảo vệ rừng hiện nay chủ yếu vẫn là lực lượng kiểm lâm, đơn vị chủ rừng được Nhà nước giao đất, giao rừng phải bảo vệ chứ không thể quy trách nhiệm cho chính quyền địa phương được”.

Ngoài việc chặt phá rừng hàng loạt, các đối tượng còn ngang nhiên lập ba-ri-e; cử người chốt chặn ngăn người dân ra vào rừng; đem xe cơ giới bạt đồi công khai mở đường giao thông vào tận khu vực phá rừng để đắp đập thủy lợi tích nước với quy mô hàng chục nghìn m3. Người và xe cơ giới ra vào rừng rầm rộ, dễ dàng nhưng lực lượng kiểm lâm lại cho rằng, do diện tích rừng bị phá nằm xa trung tâm xã, địa hình phức tạp, lực lượng kiểm lâm mỏng cho nên không thể phát hiện kịp thời. Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Đác G’long Tôn Thất Hoàng cho biết: “Ngay cả khi rừng đã bị chặt phá, đốt dọn xong rồi thì lực lượng kiểm lâm chúng tôi cũng không hề biết đường vào khu vực này. Vì đây là khu vực đồi núi hiểm trở, có nhiều khe núi che khuất. Để vào được khu vực này anh em kiểm lâm phải băng rừng, cắt núi mới vào được. Con đường hôm nay chúng ta đi là sau khi các đối tượng bị bắt khai báo nên anh em mới biết để vào khu vực rừng bị phá”.

Kết quả bước đầu kiểm tra thực địa hiện trường xác định, tổng diện tích rừng bị phá là 46,1 ha. Hiện, cơ quan chức năng của huyện, của tỉnh đang phối hợp chính quyền xã Quảng Sơn củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định. Phó Chủ tịch UBND huyện Đác G’long Lê Quang Dần nhấn mạnh: “Đây là vụ phá rừng có tính chất nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng kiểm lâm, kiểm lâm địa bàn, chính quyền cấp xã chưa làm tròn trách nhiệm, chưa thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên. Trước mắt, phê bình ông Lê Văn Hà, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đác G’Long; ông Đỗ Ngọc Hiếu, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn do để xảy ra tình trạng phá rừng với diện tích lớn, trong thời gian dài nhưng không phát hiện, xử lý, ngăn chặn và báo cáo kịp thời. Về mặt trách nhiệm, sẽ xem xét xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, nhân viên thuộc quản lý của địa phương và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm các cá nhân thuộc các cơ quan quản lý khác”.

Sau khi trực tiếp đi kiểm tra thực địa hiện trường rừng bị phá, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đác Nông Lê Trọng Yên cho biết: “Khu vực rừng vừa bị phá đã được quy hoạch là rừng phòng hộ, nhằm bảo đảm nguồn nước cung cấp cho đô thị Gia Nghĩa trong tương lai. Mọi hành vi can thiệp, làm thay đổi hiện trạng rừng chỉ được thực hiện khi cơ quan chức năng cấp phép. Chúng tôi đang chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc. Khi có kết quả cụ thể, nếu trường hợp đối tượng vi phạm đủ điều kiện để khởi tố hình sự sẽ đề xuất UBND tỉnh Đác Nông chỉ đạo cơ quan công an điều tra, xử lý hình sự. Còn đối với cán bộ, công chức sẽ căn cứ vào mức độ vi phạm để xử lý theo quy định. Đối với diện tích rừng bị phá, sẽ chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp với UBND xã Quảng Sơn tổ chức quản lý hiện trường nghiêm ngặt để không cho trồng tỉa, chỉ đạo lập phương án trồng rừng ngay trong năm 2017”.

Sau khi có lệnh đóng cửa rừng của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh Tây Nguyên nói chung, Đác Nông nói riêng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt nhằm tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng. Tuy nhiên, nhiều nơi trên địa bàn vẫn xảy ra tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác gỗ trái phép… Vụ việc phá rừng nêu trên là một minh chứng cho việc coi thường pháp luật của các đối tượng vi phạm, sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Nếu không được điều tra, xử lý triệt để thì mọi chỉ đạo cũng chỉ là khẩu hiệu nằm trên giấy, không thể phát huy hiệu quả, những cánh rừng còn lại sẽ tiếp tục bị tàn phá. (Nhân Dân điện tử 5/4; Nhân Dân 5/4, tr5+8; Tin Tức Online 4/4; TTXVN  4/4; Bnews 4/4; Lao Động 5/4, tr2) Về đầu trang

Chối tội không xong, Giám đốc TTYT đã thừa nhận dùng xe công chở gỗ lậu

Trước các chứng cứ của kiểm lâm, ông Cao Sỹ Phượng, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cùng Phó giám đốc Phạm Công Thành đã phải thừa nhận dùng xe công vận chuyển gỗ hương giáng lậu. Cả hai ông đã phải thừa nhận đó là gỗ hương giáng của mình.

Ngày 3.4, Hạt kiểm lâm huyện Tuyên Hóa đã lập biên bản vi phạm hành chính số 003274 đối với 2 lãnh đạo Trung tâm y tế huyện và 1 nhân viên lái xe liên quan việc sử dụng xe công chở gỗ hương giáng lậu. Biên bản ghi rõ.

“Ông Cao Sỹ Phượng, giám đốc Trung tâm y tế huyện, ông Phạm Công Thành, phó giám đốc trung tâm, ông Võ Anh Tý nhân viên lái xe đã có hành vi vi phạm hành chính vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Căn cứ tường trình của ông Cao Sỹ Phượng, ông Phạm Công Thành, ông Võ Anh Tý và hồ sơ xác minh vụ việc vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên xe ô tô 73M-00045 của Hạt kiểm lâm Tuyên Hóa, qua làm việc trực tiếp với ông Võ Anh Tý đã công nhận là người trực tiếp điều khiển xe ô tô 73M-00045 của Trung tâm y tế huyện Tuyên Hóa để vận chuyển lâm sản tại đường liên xã gần trạm y tế xã Đồng Hóa, số lâm sản gồm 4 gốc hương giáng, khối lượng 60kg, có nguồn gốc bất hợp pháp. Ông Cao Sỹ Phượng và ông Phạm Công Thành cùng đi trên xe và đã công nhận số lâm sản gốc hương giáng vận chuyển trên xe là của mình, và ông Phượng, ông Thành chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật”. 

Ngày 4.4, ông Phạm Hồng Thái, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Quảng Bình đã ký văn bản số 357/KL-TTPC về việc báo cáo kết quả xác minh nội dung báo chí phản ánh: “Sự việc Trung tâm y tế huyện Tuyên Hóa sử dụng xe ô tô biển số xanh 73M-00045 để chở lâm sản (gốc hương giáng) trái pháp luật vào ngày 27.3.2017 theo nội dung báo chí phản ánh là đúng thực tế. Bản thân ông Võ Anh Tý, nhân viên lái xe đã thừa nhận là người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 73M-00045 vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Ông Cao Sỹ Phượng, chức vụ Giám đốc Trung tâm và ông Phạm Công Thành, chức vụ Phó giám đốc Trung tâm cũng thừa nhận số lâm sản 4 gốc hương giáng, trọng lượng 60kg, vận chuyển trên xe ô tô BKS 73M-00045 là của hai ông. Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh, Hạt kiểm lâm Tuyên Hóa đã lập biên bản vi phạm hành chính số 003274 ngày 3.4.2017 đối với các ông Võ Anh Tý, Cao Sỹ Phượng, Phạm Công Thành về hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật và tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật”.

Khi dư luận bất bình việc ông Cao Sỹ Phượng dùng xe công chở gỗ hương giáng lậu trong khu bảo tồn loài Voọc đen má trắng quý hiểm tại xã Đồng Hóa, Thạch Hóa, ông Phượng liền viết giải trình 81 gửi cấp trên với nội dung xe công dùng chở hương giáng lậu ở khu vực xã Đồng Hóa, Thạch Hóa là không có cơ sở, không đúng thực tế vì xe cơ quan được quản lý rất chặt chẽ theo phân cấp, theo quy chế và chỉ sử dụng cho mục đích công việc phục vụ cho chuyên môn.

Một đoạn văn bản do ông Cao Sỹ Phượng đưa ra rất khác với thực tế: “Ngày 27.3.2017, Trung tâm y tế huyện Tuyên Hóa có kế hoạch làm việc tại xã Đồng Hóa trong đó có Giám đốc, Phó Giám đốc và một số cán bộ tham mưu khác. Khi làm việc tại Trạm y tế xã Đồng Hóa xong, đoàn chúng tôi đi ra ngoài đường, có ghé vào quán tạp hóa đối diện với Trạm Y tế xã, chỗ xe cơ quan đang đậu để uống nước. Lúc đó tôi (Cao Sĩ Phượng) và đồng chí Phạm Công Thành - Phó giám đốc Trung tâm thấy trên xe có mấy cục gỗ là gốc, rễ, tôi có bảo với đồng chí Thành lại kiểm tra xem gốc rễ gì bảo họ bỏ xuống, đừng có chở mà ảnh hưởng, đồng chí Thành lại hỏi đồng chí Võ Anh Tý, lái xe là gỗ của ai, anh Tý trả lời là gỗ của họ cho mấy người anh em nên nhờ chở. Đồng chí Thành, Phó giám đốc bảo bốc xuống, đây là xe cơ quan nên không cho chở việc riêng, anh Tý chấp nhận xả mấy cục gốc, rễ xuống gửi lại tại nhà quen gần đó, tôi có trả tiền nước, thuốc và đoàn công tác uống nước xong tiếp tục đi theo công việc”.

Cùng đó, ông Phượng chỉ đạo 2 nhân viên Trần Giang Nam, Nguyễn Tuấn Việt tự nguyện viết đơn giao nộp 4 khúc gỗ hương giáng lậu trên xe công 73M-00045 với mục đích chạy tội cho lãnh đạo. Tuy nhiên, trước các chứng cứ của lực lượng kiểm lâm, Nam và Việt thừa nhận họ chỉ là “tốt thí”. Ông Phượng và ông Thành đành phải cúi đầu nhận tội vi phạm pháp luật vì sở hữu gỗ lậu trên xe công. (Motthegioi.vn 5/4) Về đầu trang

Quế Phong: 22 ha rừng bị xâm hại

Khám nghiệm hiện trường, huyện Quế Phong xác định có trên 22 ha rừng tự nhiên quy hoạch cho rừng sản xuất được nhà nước giao cho dân theo Nghị định 163/NĐ-CP đã bị xâm hại.

Tình trạng chặt phá rừng trên địa bàn bản Na Bón, xã Tiền Phong (Quế Phong) được huyện Quế Phong phát hiện ngày 22/3/2017.

Cụ thể, vào ngày 22/3/2017, trong quá trình tuần tra, kiểm tra rừng, Hạt Kiểm lâm huyện Quế Phong phát hiện có tình trạng phá rừng trái pháp luật ở một số điểm trên diện tích rừng sản xuất thuộc xã Tiền Phong.

Nhận được thông tin, UBND huyện chỉ đạo Hạt Kiểm lâm kiểm tra, hoàn thiện các hồ sơ ban đầu, nếu có dấu hiệu phạm tội thì chuyển hồ sơ để Công an huyện điều tra, xử lý.

Ngày 23/3/2017, Hạt Kiểm lâm có báo cáo kiểm tra hiện trường và khẳng định, diện tích rừng bị phá khá lớn, tính chất nghiêm trọng. Ngay sau đó, UBND huyện Quế Phong, Công an huyện, Hạt Kiểm lâm và Viện Kiểm sát nhân dân huyện thống nhất tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Ngày 29/3/2017, tổ khám nghiệm hiện trường do Công an Quế Phong chủ trì đã xác định có 3 khu vực rừng bị chặt phá có tổng diện tích trên 22ha. Vị trí thứ nhất tại lô 1 khoảnh 10 tiểu khu 83 có diện tích 16.440 m2 bị chặt phá. Vị trí thứ hai tại lô 1 khoảnh 10 tiểu khu 83; lô 2 và lô 3 khoảnh 1 tiểu khu 88 có diện tích171.300 m2 bị chặt phá. Vị trí thứ ba tại lô 1 khoảnh 10 tiểu khu 83 có diện tích 38.770 m2 bị chặt phá.

Cả ba điểm rừng đã bị xâm hại đều là rừng tự nhiên quy hoạch cho rừng sản xuất được nhà nước giao cho hộ gia đình theo Nghị định 163/1999/NĐ-CP. Mỗi điểm vi phạm liên quan đến nhiều chủ rừng. Đối tượng vi phạm không phải là chủ rừng được nhà nước giao đất, giao rừng; phần lớn các hộ gia đình được giao đất đã mua, bán, chuyển nhượng trái phép từ những năm trước đây, khi mua bán rừng chưa bị xâm hại.

Qua kết quả kiểm tra, khám nghiệm hiện trường thì diện tích rừng bị chặt phá là rừng hỗn giao nứa - gỗ. Trong đó cây thân gỗ chiếm tỷ lệ rất nhỏ; hầu hết cây gỗ có đường kính từ 5 - 25cm; cá biệt có một số cây đường kính đến 30cm. Trữ lượng theo kết quả đo đếm tại hiện trường nơi thấp nhất 14,49 m3/1ha; cao nhất 36m3/1ha; mật độ cây nứa nơi thấp nhất 1.260 cây/1ha, cao nhất 6.060 cây/1ha, thuộc trạng thái rừng nghèo kiệt.

Hầu hết, cây nứa, cây thân gỗ trên diện tích bị xâm hại đã bị chặt trắng và còn để nguyên ở hiện trường. Riêng tại vị trí số 1 và vị trí số 3 đang còn một phần nhỏ cây thân gỗ chưa bị chặt hạ.

Một lãnh đạo huyện Quế Phong cho biết, quan điểm của huyện là xử lý nghiêm các hành vi phạm pháp luật. Vì vậy trong ngày 3/4/2017, UBND huyện Quế Phong đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm bàn giao hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện tiếp nhận để tiếp tục điều tra mở rộng. (Baonghean.vn 5/4; Giadinhvaphapluat.vn 4/4) Về đầu trang

Cạo trọc rừng thuốc quý Việt Nam

Trong khi hội nghị lớn về bảo tồn và phát huy giá trị của cây dược liệu Việt Nam cũng đang diễn ra tại Hà Nội, với nhiều bài phát biểu đau đáu và tâm huyết thì tại Cao Bằng, dược liệu quý bị khai thác ồ ạt đem bán sang cho Trung Quốc trước sự ngơ ngác của cơ quan chức năng.

Tại xã Lương Thông, huyện Thông Nông hàng ngày người dân vẫn đang vào rừng khai thác dược liệu quý bán cho thương lái Trung Quốc. Đáng nói thực trạng này lại đã diễn ra từ lâu.

Trong khi rừng bị cạo trọc, từng cọng lá, từng cũ, rễ, từng quả xanh thì các vựa thu gom cây dược liệu chất cao như núi. Mỗi tháng có tới hàng trăm tấn dược liệu được thu góm bán qua Trung Quốc.

Phóng viên có mặt vào phiên trợ huyện Trà Lĩnh chứng kiến cảnh xe cộ nườm nượp chở các cây dược liệu tới bán cho tư thương, người Việt có, người Trung Quốc có. Quá bất ngờ khi PV trao đổi với lực lượng hải quan tỉnh Cao Bằng. Câu trả lời của lãnh đạo đơn vị này còn đáng ngạc nhiên hơn, là ít nhất trong 3 năm qua cơ quan này không thông quan cho bất cứ xe dược liệu nào bán qua Trung Quốc!. (Lao Động 4/4, tr7) Về đầu trang

Đào xới núi Sơn Trà: Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng báo cáo

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng gửi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng UBND Đà Nẵng.

Trong văn bản này, Thủ tướng yêu cầu UBND Đà Nẵng báo cáo trước ngày 15/4 cụ thể về vụ việc Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa tại bán đảo Sơn Trà. Trong đó, địa phương phải làm rõ việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển rừng, an ninh quốc phòng và các quy định pháp luật có liên quan, những biện pháp đã xử lý của thành phố.

Thủ tướng cũng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND Đà Nẵng xem xét, xử lý các kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng.

Trước đó, ngày 21/3, ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã có văn bản kiến nghị về Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và vụ việc liên quan đến Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa tại bán đảo Sơn Trà.

Trong văn bản này, ông Vinh cho rằng việc Công ty CP Du lịch Biển Tiên Sa đào xới hàng nghìn m2 ở sườn núi để xây 40 trụ móng khách sạn cao cấp sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề phòng thủ quốc phòng va đa dạng sinh thái ở Sơn Trà. Do đó, ông kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan và UBND Đà Nẵng phải rà soát cẩn thận trước khi cho phép chủ đầu tư thi công dự án trở lại. (Zing.vn 4/4; Motthegioi.vn 4/4; Vietnamnet.vn 4/4; Người Lao Động Online 4/4; Thanh Niên Online 4/4; danviet.vn 4/4; Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh Online 4/4; Lao Động điện tử 4/4; Chinhphu.vn 4/4; VOVNews 4/4) Về đầu trang

Bộ Nông nghiệp kiểm tra hàng loạt vườn quốc gia sau vụ Le Mont Ba Vì

Sau vụ sai phạm liên quan đến vấn đề xây dựng khu nghỉ dưỡng Le Mont Ba Vi Resort & Spa tại Vườn Quốc gia Ba Vì, Bộ NN&PTNT đã có quyết định, kiểm tra, “nắn” hàng loạt vườn quốc gia, khu bảo tồn về hoạt động kinh doanh, dịch du lịch sinh thái.

Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành, ngoài các đơn vị chuyên môn của Bộ NN&PTNT, còn có đại diện của Bộ TN&MT, Bộ Xây dựng, Bộ VH-TT&DL, Bộ Tài chính và đại diện của địa phương nơi đoàn đến kiểm tra.

Đoàn liên ngành này sẽ kiểm tra các hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch sinh thái, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách, và chấn chỉnh những sai phạm.

Có 8 Vườn quốc gia, khu bảo tồn được kiểm tra lần này là: Khu rừng quốc gia Yên Tử (Quảng Ninh), Vườn quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai), Vườn quốc gia Ba Bể (Bắc Kạn), Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình), Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà-Núi Chúa (Đà Nẵng), Vườn quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận), Vườn quốc gia Phú Quốc (Kiên Giang) và Vườn quốc gia Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Trước đó, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) đã có kết luận thanh tra, trong đó đề xuất kiểm điểm, xử lý nhiều cán bộ liên quan đến những sai phạm liên quan vụ xây dựng khu nghỉ dưỡng Le Mont Bavi Resort & Spa ở Vườn quốc gia Ba Vì. (Tiền Phong Online 4/4) Về đầu trang

Đã kiểm soát hoạt động khai thác trái phép gỗ pơmu ở Điện Biên

Theo ngành chức năng tỉnh Điện Biên, sau một tháng triển khai quyết liệt các hoạt động kiểm soát, xử lý, đến nay tình trạng khai thác, vận chuyển và buôn bán gỗ pơmu trái phép trên địa bàn đã được kiểm soát.

Ngay sau khi các cơ quan báo chí phản ánh thông tin về tình trạng khai thác gỗ pơmu trái phép ở địa bàn giáp ranh ba huyện Mường Ảng, Tuần Giáo và Mường Chà (Điện Biên), Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã triển khai các biện pháp quyết liệt để kiểm tra, xử lý hiện trạng này.

Ngày 6/3, hai đoàn công tác do lãnh đạo Sở và Chi cục Kiểm lâm phụ trách đã được thành lập để xuống hiện trường kiểm tra vụ việc; đồng thời triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển và buôn bán trái phép gỗ pơmu trên địa bàn.

Chiều 3/4, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên Lò Quang Chiêu thông báo sau gần một tháng triển khai thực hiện đợt kiểm tra cao điểm, các đoàn công tác và chính quyền ba huyện Mường Ảng, Tuần Giáo và Mường Chà đã tổ chức họp tại 14 bản, thuộc 5 xã, tuyên truyền cho 630 hộ dân và các cơ sở chế biến gỗ về công tác quản lý, bảo vệ rừng và lâm sản. Trong số đó, đã có 558 hộ và 14 cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản ký cam kết không khai thác, vận chuyển, chế biến gỗ pơmu trái pháp luật.

Đoàn công tác cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính tám vụ vi phạm, tạm giữ 18 tấm, hộp gỗ pơmu và gỗ dổi với khối lượng 0,83m3 cùng ba xe máy. Ngoài ra, các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ còn phát hiện trên địa bàn huyện Tuần Giáo một vụ phá rừng với diện tích lên tới 10ha. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả kiểm tra cũng cho thấy tại khu rừng giáp ranh giữa ba huyện Tuần Giáo, Mường Chà và Mường Ảng có tình trạng người dân tận thu những cành ngọn, lóng-hộp, bìa bắp, gốc cây pơmu đúng như phản ánh của phóng viên TTXVN.

Tại hiện trường đã xác định có 12 lóng-hộp và 22 gốc pơmu bị khai thác tận thu trái phép. Đây là những phần gỗ còn lại sau khi Lâm trường Tuần Giáo khai thác cách đây hàng chục năm trước để xuất khẩu.

Lực lượng chức năng không phát hiện tình trạng đang khai thác cây gỗ pơmu đứng. Trong nhà một số hộ dân thuộc các bản Chan 3 (xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng) và các bản pơmu, Chan 1, Chan 2 (xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng) đang sử dụng bàn ăn, giường, tủ… làm từ gỗ pơmu và có một số tấm, hộp gỗ pơmu dự trữ.  (TTXVN/VIETNAM+ 4/4) Về đầu trang

Hà Giang: Tan hoang những cánh rừng già - Tuyệt diệt nghiến cổ

Cách đây vài năm, thời điểm gỗ nghiến bị “xẻ thịt” rầm rộ tại rừng đặc dụng Phong Quang (Hà Giang), báo chí đã liên tiếp đăng tải phản ánh. Sự việc sau đó lắng xuống một thời gian. Tuy vậy, những tháng đầu năm 2017, tình trạng lâm tặc băm nát rừng nghiến cổ thụ lại tiếp tục bùng lên với mức độ “nóng” hơn.

Theo số liệu báo cáo mới nhất của Chi cục Kiểm Lâm Hà Giang, tính từ tháng 11/2016 đến hết tháng 2/2017, trên địa hạt rừng đặc dụng Phong Quang, tổ công tác liên ngành đã phát hiện, xử lý 28 vụ; lập biên bản bàn giao xử lý 10 người; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm gồm trên 4,6 m3 gỗ Nghiến, 15 chiếc xe máy, 5 cưa xăng.

Trao đổi với ông Nguyễn Trung Kiên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Mê được biết, ngày 3/3/2017, Hạt kiểm Lâm huyện phối hợp với UBND thị trấn Yên Phú tổ chức lực lượng tiến hành tuần tra, kiểm tra khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn do tập thể thôn Nà Nèn quản lý. Qua kiểm tra phát hiện 4 cây gỗ nghiến và 1 cây gỗ Trai thuộc nhóm IIA bị khai thác trái phép, vết cắt bằng cưa máy, tổng khối lượng gỗ bị thiệt hại gần 22 m3 gỗ tròn và gỗ xẻ các loại.

Trong 4 cây nghiến bị hạ, có một cây bị lâm tặc cắt khúc, một phần đã bị xẻ thành gỗ thành khí. Tại hiện trường, có 3 khúc gỗ tròn, 31 thanh xà, cột các loại. Tổng khối lượng là hơn 5.000 m3 gỗ các loại. Ba cây nghiến còn lại phần thân cây vẫn còn nguyên tại hiện trường.

Theo thông tin từ người dân xa Lạc Nông, cách đây không lâu trong một lần đi đánh cá đã phát hiện một cây gỗ nghiến cổ có đường kính khoảng 1 - 2 m bị lâm tặc cho trôi về xuôi. Để tìm đến thượng nguồn, nơi được cho là khu vực cây nghiến cổ bị chặt hạ, chúng tôi được người dẫn đường lái đò chở đi xuôi theo mặt hồ thủy điện Na Hang, chừng hơn 2km. Men theo sườn vách đá lên núi,  phải mất 30 phút chúng tôi mới tới được vị trí của  cây nghiến đang bị “xẻ thịt” chỉ cách bờ sông chừng 100 m.

Đây là vị trí giáp ranh giữa 3 xã Lạc Nông, Thượng Tân và Minh Ngọc. Theo quan sát, cây nghiến cổ này có tuổi thọ hàng trăm năm, bị xẻ thành nhiều tấm gỗ tròn và có khối lượng lên đến hàng chục m3. Một phần thân gỗ đã được lấy đi, một vài tấm rơi xuống nằm cách gốc khoảng 20 m, để dễ dàng cho việc vận chuyển ra ngoài dưới dạng thớt.

Tại đây, chúng tôi được biết thêm thông tin, ngay chiều 15/3/2017, cán bộ Trạm Kiểm lâm Hoàng Lỳ Pả phát hiện 3 cây nghiến cổ thụ bị lâm tặc đốn hạ tại khu vực giáp ranh giữa 2 thôn Hoàng Lỳ Pả và Phìn Sảng, xã Minh Tân (Vị Xuyên). Quá trình xác minh cho thấy, một cây nghiến cách đường tuần tra, bảo vệ rừng 100 m bị hạ đổ có đường kính 1,2 m, khối lượng 22,6 m3; cây số 2 cách vị trí cây thứ nhất 300 m, đường kính trung bình 1 m, khối lượng khoảng 15,6 m3; cây số 3 nằm cách vị trí cây số 2 trên 300 m, đường kính 1,2 m, khối lượng gần 27 m3... Việc 3 cây gỗ Nghiến hàng trăm năm tuổi trên bị lâm tặc đốn hạ khiến nhiều người bàng hoàng, xót xa và lo lắng về tương lai xấu đến với những cây gỗ quý cuối cùng còn sót lại.

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ mục sở thị rừng nghiến cổ bị “đội quân” lâm tặc hoành hành, có thể thấy rằng, hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản của các đối tượng này rất tinh vi. Chúng thường lợi dụng sự phức tạp của địa hình và hoạt động vào ban đêm, bố trí người cảnh giới. Khi phát hiện lực lượng chức năng, chúng thông tin bằng điện thoại cho đồng bọn tẩu tán hoặc bỏ lại tang vật, phương tiện... Phương tiện sử dụng để vận chuyển gỗ trái phép là các loại xe máy cũ nát, xe tự chế không có đăng ký số khung, số máy, vì vậy gây nhiều khó khăn trong công tác điều tra xử lý vi phạm của lực lượng chức năng trên địa bàn. Đặc biệt, sự xuất hiện của cưa xăng đốn hạ cây trong nháy mắt là thứ “vũ khí” phá rừng của lâm tặc khiến cho các cơ quan quản lý rừng đặc dụng, khu bảo tồn... đau đầu.

Ông Nguyễn Trung Kiên cho biết, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn bố trí những chốt chặn mà các đối tượng có thể vận chuyển lâm sản qua, tổ chức tuần tra những khu vực thương bị lâm tặc “nhòm ngó”. Tuy vậy, do lực lượng kiểm lâm viên mỏng hơn các đối tượng vi phạm, hơn nữa những đối tượng này có thể đáp trả lại cơ quan chức năng khi bị phát hiện gây khó khăn trong bảo vệ rừng, đặc biệt là những cây nghiến cổ.

Đối với trường hợp phát hiện 4 cây nghiến và 1 cây trai bị hạ vào đầu tháng 3/2017, Hạt kiểm Lâm sẽ chủ trì phối hợp với Công an huyện, UBND thị trấn Yên Phú tổ chức họp với toàn thể nhân dân trong thôn Nà Nè để tuyên truyền vận động, rà soát đối tượng vi phạm thông qua bỏ phiếu tố giác. Tổ chức kiểm tra lại khối lượng, số lượng gỗ của các hộ gia đình thôn Nà Nèn và các thôn giáp ranh. Xử lý nghiêm các hộ gia đình cất giữ gỗ không có nguồn gốc, gỗ do khai thác trái phép. Đồng thời tăng cường công tác quản lý lâm sản, bảo vệ nghiêm ngặt số tang vật vi phạm trong thời gian điều tra, xác minh làm rõ đối tượng vi phạm.

Từ thực tiễn cho thấy, trong khi chờ cơ quan chức năng điều tra, xử ly, các đối tượng lâm tặc tiếp tục khai tác, vận chuyển tang vật đi tiêu thụ. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần tập trung điều tra, rút ngắn thời gian xử lý để răn đe những đối tượng có cùng mục đích khai tác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép. (Tài Nguyên & Môi Trường Online 4/4; Tài Nguyên & Môi Trường 4/4, tr9) Về đầu trang

Tổng thống Mỹ tặng cả 3 tháng lương cho cơ quan bảo tồn rừng

Thực hiện cam kết đưa ra khi tranh cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành toàn bộ lương của ba tháng trên cương vị người đứng đầu nước Mỹ trị giá hơn 78.300 USD tặng cho Cơ quan Quản lý vườn quốc gia Mỹ.

Số tiền trên đã được phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer trao cho Bộ trưởng Nội vụ Ryan Zinke ngày 3/4.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Zinke đánh giá cao quyết định của Tổng thống Mỹ và cho biết số tiền này sẽ được sử dụng cho các dự án bảo tồn tại 25 khu vực vườn quốc gia. Ước tính các dự án này sẽ cần khoản ngân sách lên tới 229 triệu USD.

Trong các chiến dịch vận động tranh cử, ông Trump từng cam kết nếu đắc cử sẽ không nhận mức lương 400.000 USD hàng năm của Tổng thống Mỹ. Cho đến nay, Tổng thống Trump vẫn chứng tỏ là người "lời nói đi đôi việc làm", bất chấp bị chỉ trích mạnh mẽ.

Nổi bật trong các hành động hiện thực hóa các cam kết tranh cử việc rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), ban hành sắc lệnh hạn chế nhập cảnh, sắc lệnh xây dựng bức tường dọc biên giới với Mexico, hạn chế chương trình chăm sóc y tế giá rẻ của chính quyền tiền nhiệm, giảm ngân sách cho viện trợ và bảo vệ môi trường để đầu tư vào quốc phòng... (TTXVN/Tin Tức 4/4) Về đầu trang