Tổng cục lâm nghiệp - Điểm báo ngày 21/6/2017

Điểm báo ngày 21/6/2017

Cập nhật ngày : 21/06/2017 9:44:49 SA

ĐIỂM BÁO

LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

(Ngày 21 tháng 6 năm 2017)

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

 Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Cần ưu tiên giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số

 “Do quỹ rừng hạn chế nên cần ưu tiên giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ để có cuộc sống gắn bó với rừng, tăng thu nhập, cải thiện sinh kế” - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh như vậy tại phiên Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) ngày 19/6.

Tại phiên họp thảo luận, đã có 26 đại biểu phát biểu ý kiến và có 2 đại biểu tranh luận. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển - người điểu khiển phiên thảo luận, nhìn chung ý kiến các vị đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành với sự cần thiết sửa đổi luật để đáp ứng yêu cầu về quản lý sử dụng hiệu quả rừng và đất rừng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường…

Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã phát biểu làm rõ nhiều nội dung liên quan đến dự án luật này mà các vị Đại biểu Quốc hội quan tâm.

Về phạm vi điều chỉnh của luật, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, hầu hết các ý kiến đại biểu Quốc hội đều nhất trí phạm vi điều chỉnh như dự thảo luật. Có một số ý kiến đề nghị làm rõ nội hàm và thuật ngữ kinh doanh lâm nghiệp, chúng tôi xin tiếp thu để hoàn thiện.

Về phân loại rừng, theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, đa số các ý kiến đều nhất trí phân loại rừng thành 3 loại như dự thảo rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất.

“Một số ý kiến khác đề nghị phân loại thành 2 loại rừng là rừng kinh tế bao gồm rừng sản xuất và rừng bảo vệ gồm rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Chúng tôi xin được báo cáo thêm: Mục đích yêu cầu phân loại rừng tại dự án luật là tạo khung pháp lý cho công tác quy hoạch, hoạch định chính sách quản lý rừng có hiệu quả phù hợp với chức năng cơ bản của các khu rừng, đồng thời bảo đảm tính thống nhất trong các quy định của hệ thống pháp luật, nhất là các chế định về phân loại đất tại Luật Đất đai…” - Bộ trưởng NN&PTNT nói.

Bên cạnh đó, theo người đứng đầu ngành nông nghiệp, thực tiễn áp dụng quy định pháp luật về 3 loại rừng đã hình thành trong nhiều thập kỷ qua ăn sâu vào tiềm thức của nhiều tầng lớp xã hội, hệ thống cơ chế chính sách của nhà nước hiện hành đều được quy định chi tiết cho 3 loại rừng đã trở thành thói quen ứng xử trong đời sống xã hội. Việc thay đổi về phân loại rừng chắc chắn sẽ gây xáo trộn về cơ chế quản lý, đòi hỏi sửa đổi nhiều văn bản pháp luật liên quan và phải mất nhiều năm tới mới có thể ổn định.

Ngoài ra, theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, một số khu rừng  phòng hộ chuyển thành rừng bảo vệ sẽ ảnh hưởng đến sinh kế của người dân vì lý do bảo vệ, bảo tồn rừng. Nghiên cứu pháp luật quốc tế cho thấy việc phân loại rừng rất khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội và văn hóa của quốc gia đó, các tổ chức quốc tế cũng không khuyến nghị quy định cách phân loại rừng chung đối với các quốc gia. “Ngoài những giải thích trên, chúng tôi sẽ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội về thể chế hóa quy định rừng biên giới, rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư để bổ sung hoàn thiện luật trong thời gian tới” – Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho hay.

Về giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, thu hồi rừng... Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết: Hầu hết Đại biểu Quốc hội đều nhất trí với quan điểm quy định cơ bản về giao rừng, cho thuê rừng tại dự thảo luật và đề nghị bổ sung quy định về ưu tiên giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình khó khăn, hạn mức giao rừng, phân cấp rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với rừng chưa được giao.

Bên cạnh đó, việc giao rừng có gắn với giao đất, giao rừng tâm linh, tín ngưỡng, rừng bảo vệ nguồn nước cho cộng đồng các dân tộc thiểu số… Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, ban soạn thảo tiếp thu và sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện để việc giao rừng, cho thuê rừng phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Giao rừng, cho thuê rừng để rừng có chủ thực sự là chủ trương nhất quán trong quá trình dự thảo lần này.

“Tuy nhiên, do quỹ rừng hạn chế nên cần ưu tiên giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ để có cuộc sống gắn bó với rừng, tăng thu nhập, cải thiện sinh kế” - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Về việc quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nhất là rừng tự nhiên, Bộ trưởng cho biết ban soạn thảo sẽ tôi tiếp thu nghiên cứu để bổ sung quy định về đóng cửa rừng tự nhiên, tăng khả năng hấp thụ các bon, đẩy mạnh dịch vụ môi trường rừng, khuyến khích sản xuất nông lâm kết hợp và phát triển lâm sản ngoài gỗ, đặc biệt là cây dược liệu để tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người làm nghề rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, tiếp tục được nghiên cứu, chỉnh sửa theo nguyên tắc quản lý chặt chẽ, chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên, tăng quyền tự chủ của chủ rừng đối với rừng sản xuất là rừng trồng, giảm phát sinh thêm các thủ tục hành chính phù hợp với Luật Đầu tư công năm 2014 và Luật Đất đai năm 2013.

Về chủ rừng, quyền và nghĩa vụ của chủ rừng. Phần lớn các ý kiến đều nhất trí với quy định cơ bản tại dự án luật về chủ rừng, quyền và nghĩa vụ của chủ rừng. Một số ý kiến đề nghị làm rõ hơn quy định về cộng đồng dân cư, quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã về kiểm lâm… Bộ trưởng NN&PTNT cho biết: Cộng đồng dân cư đã và đang tổ chức quản lý rừng có hiệu quả, gắn với tập quán sản xuất truyền thống của đồng bào.

Trong thời gian gần đây đã có một số văn bản pháp luật đề cập đến vai trò của cộng đồng dân cư thôn như Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007, Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, Luật Đất đai năm 2013. Cộng đồng đã được nhà nước giao khoảng 1,1 triệu ha rừng, chiếm 80% diện tích rừng toàn quốc đang quản lý có hiệu quả.

Hiện nay UBND xã không phải là chủ rừng, nhưng đang quản lý 3,1 triệu ha rừng và đất lâm nghiệp chưa được giao, cho thuê để quản lý, sử dụng hiệu quả diện tích trên. Ủy ban nhân dân xã xây dựng đề án để trình cơ quan có thẩm quyền giao, cho thuê theo quy định của pháp luật.

“Kiểm lâm là tổ chức có chức năng bảo đảm, chấp pháp pháp luật về lâm nghiệp nhưng tại một số địa phương, tạm thời quản lý bảo vệ những diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê để quản lý sử dụng hiểu quả diện tích trên, kiểm lâm tham mưu cho UBND xã xây dựng phương án để trình cơ quan có thẩm quyền giao, cho thuê theo đúng quy định của pháp luật” - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thông tin. (Moitruong24h.vn 21/6) Về đầu trang

Kì họp thứ Ba, Quốc hội khóa XIV: Xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng

Sáng 19/6, Quốc hội thảo luận tại nghị trường, nhiều đại biểu nhận định Dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) (sửa đổi) đã hướng đến vấn đề xã hội hóa trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. Đây là chủ trương đúng trong thời điểm hiện nay, tạo điều kiện mở rộng các đối tượng tham gia quản lí và bảo vệ rừng. Đồng thời, thống nhất với đề nghị của Chính phủ, đổi tên dự án luật thành Luật Lâm nghiệp vừa ngắn gọn, vừa phù hợp với thông lệ quốc tế…

Thảo luận về dự thảo Luật BV&PTR (sửa đổi). Nhiều ý kiến băn khoăn khi dự thảo chưa quy định rõ trách nhiệm bảo vệ rừng, đại biểu Ksor Phước Hà (Gia Lai) bày tỏ bức xúc khi rừng ngày càng bị tàn phá bởi con người. Rừng tự nhiên tại Tây Nguyên ngày càng ít, thay thế bằng rừng trồng cao su. Trong khi đó, “cây cao su không thể dùng phủ xanh đồi trọc được vì thải ra khí CO2, không con gì tồn tại được trong rừng cao su”. Liên quan đến trách nhiệm quản lí rừng, đại biểu này cho rằng Dự thảo luật chưa chỉ rõ người chịu trách nhiệm cụ thể khi rừng bị phá, cháy rừng và mất rừng. Do đó, đề nghị Ban Soạn thảo bổ sung cụ thể về trách nhiệm chính của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Chủ tịch UBND các cấp đối với các vụ cháy rừng, phá rừng thuộc phạm vi, địa bàn mình quản lí.

Đồng tình quan điểm trên, đại biểu Phạm Tất Thắng (Vĩnh Long) băn khoăn về quy định thành lập lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách. Ông dẫn chứng hiện nay, lực lượng kiểm lâm có chuyên môn, có chức năng quyền hạn rõ ràng, được trang bị công cụ hỗ trợ mà còn khó khăn trong việc bảo vệ rừng thì lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách với những quy định khái quát trong dự thảo sẽ không đủ thẩm quyền xử lí vi phạm. Họ không có công cụ hỗ trợ, hoạt động độc lập không có sự phối hợp với kiểm lâm thì sẽ rất khó hoàn thành nhiệm vụ.

Về vấn đề chủ rừng, một số đại biểu đề nghị làm rõ, có những chủ rừng là ban quản lí do Nhà nước thành lập thì phải chịu trách nhiệm bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Như vậy, ban quản lí này sẽ chịu trách nhiệm cả đất, cây, sinh cảnh… Nếu chủ rừng là cá nhân trồng rừng bạch đàn, rừng thông để khai thác cũng gọi họ là chủ rừng thì lúc đó trách nhiệm đối với phần còn lại của khu rừng ấy ra sao? Vấn đề này cũng phải được xác định rõ.

Liên quan đến nội dung phân trách nhiệm bảo vệ rừng, đại biểu Đinh Thị Kiều Trinh (Nghệ An) cho rằng cần gắn trách nhiệm bảo vệ, phát triển rừng với việc giao đất giao rừng cho cộng đồng dân cư. Cần quy định cơ chế chia sẻ quyền lợi rừng với người dân để họ yên tâm bảo vệ rừng. Nhiều đại biểu đề nghị bổ sung điều khoản riêng về chính sách phát triển rừng, ưu tiên với đồng bào dân tộc thiểu số. Vì, Dự thảo luật (sửa đổi) không thấy đề cập.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật. Nội dung đề nghị của các đại biểu ưu tiên giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số, giao rừng gắn với giao đất… Bộ và cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu và tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để việc giao rừng, cho thuê rừng phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Liên quan đến đổi tên Luật, Bộ trưởng cho biết, tên Luật Lâm nghiệp ngắn gọn, bao quát đủ các nội dung, các hoạt động của lâm nghiệp từ quản lí, bảo vệ, phát triển, sử dụng, chế biến thương mại… với tư cách lâm nghiệp là ngành kinh tế đặc thù. Việc xác định tên như vậy cũng là thể chế hóa quan điểm của Trung ương tại Nghị quyết 26/2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tham khảo luật pháp quốc tế, hầu hết quốc gia đều ban hành Luật Lâm nghiệp hoặc Luật về rừng…

Dự thảo Luật (sửa đổi) gồm 12 chương, 97 điều đã quy định về việc quản lí, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, kinh doanh, chế biến và thương mại lâm sản. Dự thảo luật được sửa đổi, bổ sung và tiếp tục trình Quốc hội vào kì họp thứ 4. (Ngaymoionline.vn 20/6) Về đầu trang

Làm rõ chính sách của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 3, sáng 19/6, các đại biểu Quốc hội làm việc ở hội trường, thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm 2 Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao và thảo luận về dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi).

Thảo luận về dự án Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi), các đại biểu đánh giá việc sửa đổi Luật là rất cần thiết nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, thống nhất các hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, kinh doanh, chế biến và thương mại lâm sản theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và phát triển ngành lâm nghiệp bền vững; thể chế hóa được các quy định của Hiến pháp năm 2013 về sở hữu tài nguyên thiên nhiên, đường lối chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội liên quan bảo vệ và phát triển rừng.

Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng một số nội dung còn chưa thống nhất với quy định của pháp luật liên quan về Luật Đất đai, Luật Đa dạng sinh học, Luật Đầu tư. Vì thế, Ban soạn thảo cần tiếp tục rà soát, chỉnh sửa về phạm vi điều chỉnh, phân công trách nhiệm giữa các bộ, ngành trong việc quản lý để tránh chồng chéo, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tương thích với điều ước quốc tế liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng mà Việt Nam là thành viên.

Về vấn đề phân loại rừng (Điều 5), đa số ý kiến đồng tình với quy định 3 loại rừng như trong dự án Luật gồm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Đại biểu Võ Đình Tín (Đắk Nông) nêu rõ, việc phân loại như vậy là phù hợp, thuận tiện cho sắp xếp tổ chức trong ngành lâm nghiệp cũng như thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước về đầu tư, giao rừng, khoán bảo vệ rừng, đổi mới và phát triển rừng quốc gia.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng cách phân loại như trên chưa thực sự phù hợp cho quản lý và mang tính khoa học cao.

Đại biểu Lưu Văn Đức (Đắk Lắk) cho rằng quy định như dự án Luật mới đề cập đến phân loại rừng theo mục đích sử dụng rừng thuần túy về kỹ thuật của ngành lâm nghiệp mà chưa rõ tính chất sử dụng đặc thù của rừng gắn với chủ thể, chủ rừng là cộng đồng dân cư các dân tộc như rừng tâm linh, tín ngưỡng, rừng bảo vệ nguồn nước, rừng biên giới…

Đại biểu Nguyễn Văn Man (Quảng Bình) đề nghị chỉ nên phân loại thành 2 loại rừng: Rừng bảo vệ và rừng kinh tế, trong đó rừng bảo vệ gồm rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, còn rừng kinh tế là rừng trồng, sản xuất.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Man, việc quy định như vậy phù hợp với phân loại của nhiều nước trên thế giới, thuận lợi trong hợp tác quốc tế và trong việc thực hiện quản lý rừng bền vững. Ngoài ra, việc phân chia rừng bảo vệ và rừng kinh tế rất dễ hiểu, tránh việc người dân không hiểu biết, vi phạm pháp luật.

“Mặt khác, việc phân loại thành 3 loại rừng như dự án Luật buộc phải có các cơ chế, chính sách, mô hình khác nhau theo việc quản lý, bảo vệ, sử dụng phù hợp với từng loại rừng trong khi bản thân mỗi loại rừng đều hàm chứa các chức năng là phòng hộ, đặc dụng và sản xuất,” đại biểu Nguyễn Văn Man nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Văn Sơn (Hà Tĩnh) cho rằng để người dân dễ hiểu và dễ thực hiện, dự án Luật chỉ nên phân loại thành rừng bảo vệ và rừng sản xuất. Trong rừng bảo vệ có rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và một số rừng đặc chủng theo biên giới. Nội dung này cần được quy định rõ trong dự án Luật để Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn và tổ chức thực hiện phân loại chính xác.

Giải trình thêm về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết mục đích phân loại rừng là tạo khung pháp lý cho công tác quy hoạch, hoạch định chính sách quản lý rừng có hiệu quả, phù hợp với chức năng cơ bản của các khu rừng, đồng thời bảo đảm tính thống nhất trong các quy định của hệ thống pháp luật, nhất là chế định về phân loại đất tại Luật Đất đai. Việc thay đổi phân loại rừng chắc chắn sẽ gây xáo trộn về cơ chế quản lý, đòi hỏi phải sửa đổi nhiều văn bản pháp luật liên quan và phải mất nhiều năm mới ổn định. Một số khu rừng phòng hộ chuyển thành rừng bảo vệ sẽ ảnh hưởng đến sinh kế của người dân vì lý do bảo vệ, bảo tồn rừng.

Nghiên cứu pháp luật quốc tế cho thấy, việc phân loại rừng rất khác nhau tùy thuộc vào điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa của quốc gia đó và các tổ chức quốc tế không khuyến nghị quy định phân loại rừng chung đối với các quốc gia.

“Chúng tôi sẽ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội về thể chế hóa quy định rừng biên giới, rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư để bổ sung, hoàn thiện luật trong thời gian tới,” Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Các đại biểu Quốc hội đánh giá để khuyến khích, hỗ trợ chủ rừng, đặc biệt đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, những năm qua Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ trồng rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng, giao khoán việc bảo vệ và phát triển rừng, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu.

Qua thời gian thực hiện, các chính sách này đã phát huy tác dụng, cần được xem xét luật hóa. Vì thế, trong dự án Luật này cần bảo đảm quy định được các chính sách cụ thể về bảo vệ và phát triển rừng, tránh quy định mang tính chung chung như tại Khoản 3 Điều 64, Điều 79 và Điều 89.

Bên cạnh đó, để bảo đảm tính khả thi trong việc đầu tư, hỗ trợ, khuyến khích bảo vệ và phát triển rừng, các đại biểu Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo bổ sung một số quy định cụ thể trong dự thảo Luật về chính sách đối với bảo vệ và phát triển rừng; xem xét bổ sung quy định để người dân sinh sống trong khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ được chia sẻ những lợi ích từ rừng, như tham gia bảo vệ rừng và được hưởng các lợi ích của chính sách bảo vệ và phát triển rừng, có quyền tiếp cận rừng, khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ, sản phẩm trồng xen dưới tán rừng… nhưng không làm ảnh hưởng đến bảo tồn đa dạng sinh học rừng.

Nhấn mạnh cuộc sống của người dân gắn chặt với rừng, đại biểu Mùa A Vảng (Điện Biên) cho rằng chỉ khi nào người dân thấy bảo vệ rừng đảm bảo cuộc sống của họ thì rừng sẽ được bảo vệ tốt hơn. Thực tế, khi Nhà nước thực hiện việc chi trả dịch vụ môi trường rừng thì rừng đã xanh tươi trở lại.

Theo đại biểu Mùa A Vảng, các quy định như trong dự án Luật là chưa đủ, chưa khuyến khích và chưa nâng cao trách nhiệm của người dân tham gia bảo vệ rừng; cần quy định cụ thể hơn chính sách của Nhà nước trong bảo vệ và phát triển rừng. Theo đó, đại biểu Mùa A Vảng đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định: “Nhà nước có chính sách khuyến khích các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bảo vệ rừng, tái sinh rừng tự nhiên đồng thời giao Chính phủ quy định chính sách đặc thù cho vùng, miền để bảo vệ tốt rừng, khu vực xung yếu, biên giới và khu vực cung cấp các nguồn nước chính cho các thủy điện lớn”.

Cho ý kiến về nội dung này, đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Lạng Sơn) cho rằng, dự án Luật không có điều khoản quy định riêng về chính sách Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng mà quy định rải rác ở các nội dung khác nhau. Vì thế đại biểu Nguyễn Lâm Thành đề nghị dự án Luật cần có điều khoản quy định riêng về vấn đề này và bổ sung thêm những nội dung còn thiếu như ưu tiên đầu tư, khuyến khích chính sách khoa học công nghệ, chính sách đào tạo bồi dưỡng, đặc biệt là chính sách đối với đồng bào miền núi, dân tộc thiểu số là những người gắn bó mật thiết với rừng.

Tán thành quan điểm này, đại biểu Võ Đình Tín cho rằng trong thời gian qua có nhiều bất cập trong quản lý, phát triển và bảo vệ rừng, đặc biệt cơ chế phát triển rừng, xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc còn hạn chế. “Vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ rừng rất hiệu quả, nhưng dự án Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) chưa quy định vấn đề này. Do vậy, “đề nghị Ban soạn thảo chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp về việc ưu tiên giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo cho đồng bào có thể sống được bằng nghề rừng,” đại biểu Võ Đình Tín nhấn mạnh.

Trước đó, với 83,1% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm hai Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đối với ông Lê Hồng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang và ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. (Baovemoitruong.org.vn 20/6; Quochoitv.vn 20/6; Baodanang.vn 20/6) Về đầu trang

Giao rừng, có giao luôn đất?

Sáng 19-6, sau khi họp riêng và bỏ phiếu về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi).

Nhấn mạnh vai trò hết sức quan trọng của đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, ĐB Võ Đình Tín (Đắk Nông) đề xuất nghiên cứu bổ sung nguyên tắc ưu tiên giao rừng cho ĐBDTTS.

ĐB Võ Đình Tín cũng lưu ý, liên quan đến việc phân định ranh giới tiểu khu, khoảnh, lô, dự thảo Luật quy định nguyên tắc đánh số từ Đông sang Tây vì hiện nay đang là ngược lại, như thế sẽ gây xáo trộn rất nhiều, gây khó khăn cho quản lý.

ĐB Dương Tấn Quân (Bà Rịa – Vũng Tàu) thì bày tỏ băn khoăn: Chủ rừng có phải là chủ sở hữu rừng hay không? “Quản lý rừng và quản lý đất đai có liên hệ mật thiết với nhau. Nếu Luật không làm rõ quyền của chủ rừng, thì có thể sẽ gây nhầm lẫn là chủ rừng có các quyền với đất rừng”.

Tuy vậy, báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ ĐBQH ghi nhận, cũng có ý kiến đề nghị việc quy định về giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, thu hồi rừng phải gắn liền với đất rừng, không thể tách rừng và đất rừng.

Về nội dung lập quy luật lâm nghiệp quốc gia, ĐB Dương Tấn Quân nêu vấn đề, luật đã quy định việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực về quy hoạch, nhưng rồi những ý kiến này sẽ được sử dụng như thế nào. “Nếu dân cư trong khu vực không đồng thuận với quan điểm quy hoạch thì lúc đó xử lý thế nào?”, ông nói.

Chia sẻ mối quan tâm về đồng bào dân tộc thiểu số, ĐB Mùa A Vảng (Điện Biên) nhận định: “Đúng là không có lực lượng nào bảo vệ rừng tốt hơn là người dân đang sống với rừng. Luật cần quy định rõ chính sách đầu tư trong lâm nghiệp theo hướng khuyến khích người dân bảo vệ, phát triển rừng, bổ sung chính sách đặc thù cho các khu vực trọng yếu sao cho họ sống được nhờ rừng”.

Về phòng cháy, chữa cháy rừng, ĐB Mùa A Vảng cho rằng quy định “chủ rừng phải xây dựng hệ thống kênh mương ngăn lửa, phục vụ chữa cháy rừng…” chỉ phù hợp với những chủ rừng là tổ chức có tiềm lực kinh tế, nên chỉ áp dụng cho một số loại rừng cụ thể với diện tích lớn.

Phân loại rừng cũng là một nội dung được nhiều ĐBQH quan tâm cho ý kiến. Trong khi có ĐB đề nghị chỉ phân thành 2 loại rừng: rừng sản xuất (rừng kinh tế) và rừng phòng hộ (rừng bảo vệ) để phù hợp với thông lệ quốc tế, dễ dàng chứng minh xuất xứ hợp pháp của gỗ rừng… thì ĐB Lưu Văn Đức (Đắk Lắk) lại cho rằng quy định phân loại rừng trong dự thảo mới chỉ dựa vào mục đích sử dụng thuần túy, chưa lồng ghép được với nhiều tiêu chí đặc thù, chưa gắn với chủ thể là cộng đồng dân cư.

“Trong khi Luật Đất đai đã có quy định về đất tâm linh, thì luật này chưa có phân loại rừng tâm linh, tín ngưỡng – vốn có ý nghĩa thiêng liêng đối với các dân tộc thiểu số, những nơi mà hiệu lực của luật tục là rất lớn”, ông Lưu Văn Đức bình luận.

Dự thảo Luật phân rừng thành 3 loại: rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất.

Theo chương trình nghị sự, dự thảo Luật này sẽ được Quốc hội xem xét thông qua ngay trước khi bế mạc kỳ họp. (Moitruong24h.vn 20/6) Về đầu trang

Vẫn chưa quy định rõ trách nhiệm bảo vệ rừng của các bên

Sáng 19/6 tại hội trường Nhà Quốc hội, các đại biểu thảo luận về dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi). Nhiều ý kiến băn khoăn khi dự thảo chưa quy định rõ trách nhiệm bảo vệ rừng, đồng thời thống nhất đề nghị đổi tên dự luật thành Luật Lâm nghiệp.

Phát biểu trước Quốc hội, đại biểu Ksor Phước Hà (Gia Lai) bày tỏ sự bức xúc khi rừng ngày càng bị tàn phá bởi bàn tay con người. Rừng tự nhiên tại Tây Nguyên ngày càng ít, thay thế bằng những rừng trồng cao su. Trong khi đó, "cây cao su không thể dùng phủ xanh đồi trọc được vì thải ra khí CO2, không con gì tồn tại được trong rừng cao su", địa biểu Hà nói.

Thực tế tại Tây Nguyên, đất rừng còn bị đào bới mang đi bán. Đại biểu Ksor Phước Hà đề nghị cần xử lý việc lấy đất rừng như việc lấy cây rừng.

Liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp, đại biểu Ksor Phước Hà cho rằng dự thảo luật chưa chỉ rõ người chịu trách nhiệm cụ thể khi rừng bị phá, cháy rừng và mất rừng. Nên bổ sung thêm: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm chính đối với các vụ cháy rừng, phá rừng thuộc phạm vi, địa bàn mình quản lý.

Đại biểu Phạm Tất Thắng (Vĩnh Long) đồng tình cho rằng quản lý nhà nước về lâm nghiệp như dự thảo không hợp lý. Ông Thắng dẫn giải một nội dung còn băn khoăn về quy định thành lập lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách.

"Hiện nay, lực lượng kiểm lâm có chuyên môn, có chức năng quyền hạn rõ ràng, được trang bị công cụ hỗ trợ mà còn khó khăn trong việc bảo vệ rừng thì lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách với những quy định khái quát trong dự thảo sẽ không đủ thầm quyền xử lý vi phạm. Họ không có công cụ hỗ trợ, hoạt động độc lập không có sự phối hợp với kiểm lâm thì sẽ rất khó hoàn thành nhiệm vụ", đại biểu Phạm Tất Thắng nhận định.

Trong khi đó, đại biểu Lê Xuân Thân (Khánh Hòa) cho biết: Hoàn toàn không thấy quy định về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể xã hội trong bảo vệ rừng. Nên nghiên cứu bổ sung các tổ chức này. Thứ 2, cần rà soát các điều khoản về trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp, vai trò cụ thể của UBND cấp tỉnh, huyện, xã, chủ tịch tỉnh, huyện, xã; đối chiếu với Luật Tổ chức chính quyền địa phương để có sự thống nhất.

Cũng liên quan đến việc phân trách nhiệm bảo vệ rừng, đại biểu Đinh Thị Kiều Trinh (Nghệ An) cho rằng cần gắn trách nhiệm bảo vệ, phát triển rừng với việc giao đất giao rừng cho cộng đồng dân cư. Cần quy định cơ chế chia sẻ quyền lợi rừng với người dân để họ yên tâm bảo vệ rừng.

Hiện dự thảo luật không có điều khoản riêng về chính sách phát triển rừng, ưu tiên với đồng bào dân tộc thiểu số. Các đại biểu Quốc hội đã đề nghị bổ sung điều này.

Liên quan đến tên gọi của dự thảo Luật, đa số đại biểu Quốc hội thống nhất với đề nghị của Chính phủ, đổi tên dự án luật thành Luật Lâm nghiệp để vừa ngắn gọn, phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời phạm vi điều chỉnh được bao quát hơn.

Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết: Tên luật Lâm nghiệp ngắn gọn, bao quát đủ các nội dung, các hoạt động của lâm nghiệp từ quản lý, bảo vệ, phát triển, sự dụng, chế biến thương mại... với tư cách lâm nghiệp là ngành kinh tế đặc thù.

Việc xác định tên như vậy cũng là thể chế hóa quan điểm của TƯ tại Nghị quyết 26/2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tham khảo luật pháp quốc tế, hầu hết quốc gia đều ban hành luật lâm nghiệp hoặc luật về rừng.

Về đề nghị của các đại biểu ưu tiên giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số, giao rừng gắn với giao đất... Bộ trưởng cho biết sẽ tiếp thu và tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để việc giao rừng, cho thuê rừng phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Dự thảo luật sẽ được sửa đổi, bổ sung và tiếp tục trình Quốc hội vào kì họp thứ 4. (TTXVN 20/6; Moitruong24h.vn 20/6; Duongbo.vn 20/6) Về đầu trang

​Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện

Ngày 19/6, trên diễn đàn Quốc hội, khi góp ý về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi), Đại biểu Ksor Phước Hà (Gia Lai) đã đề nghị "chấm dứt không cho xây thủy điện nữa để bảo vệ rừng".

Đại biểu Hà cho rằng: "Cùng với sự phát triển vượt trội của cây công nghiệp, bạt ngàn cao su, cà phê, hồ tiêu… là hàng loạt những công trình thủy điện lớn nhỏ, trải dài theo những khe suối, con sông và việc xả lũ "đúng quy trình" cho con bò, con trâu lên mái nhà... Vậy nay tôi đề nghị chấm dứt không cho xây thủy điện nữa". Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, những người làm quản lý cần đánh giá khách quan, và cần phải nhìn nhận thủy điện một cách khoa học. Bởi theo đánh giá của Liên Hợp quốc, chỉ tính trong vòng có 5 năm, các tỉnh Tây Nguyên (của Việt Nam) đã cấp phép đầu tư cho hơn 700 dự án trên đất lâm nghiệp, với tổng diện tích gần 216.000ha (tức là gấp 11 lần so với tổng diện rừng chuyển đổi sang xây dựng thủy điện trên toàn quốc).  Do vậy, có thể khẳng định rằng: Thủy điện không phải là nguyên nhân chủ yếu làm mất rừng ở Tây Nguyên. Vậy, mất rừng là do ai, vì sao?

Việt Nam là quốc gia nghèo về nước

Việt Nam có khí hậu nhiệt đới, mưa nhiều, nắng lắm, độ ẩm cao. Lượng mưa trung bình nhiều năm trên toàn quốc khoảng 1940mm/năm. Việt Nam có hơn 2.360 con sông có chiều dài hơn 10km. Về lý thuyết, Việt Nam là quốc gia "giàu" về nước. Nhưng thực tế, nguồn nước của Việt Nam chủ yếu phụ thuộc vào nước ngoài, và phân bổ rất không đều theo không gian và theo thời gian. Nếu tính bình quân đầu người thì Việt Nam là quốc gia nghèo về nước. Cụ thể như sau.

Theo không gian: Tổng diện tích lưu vực của các con sông khoảng 1.167.000 km2. Trong đó, lưu vực ngoài nước chiếm 72%. Lưu vực trong nước nhỏ (28%), nhưng phân bố không đều: sông Mekong chiếm 57%, sông Hồng - Thái Bình - 16,5%, sông Đồng Nai là 4,2%, các sông lớn còn lại chỉ chiếm từ 0,1 đến 2,9% mỗi sông.

Theo số liệu năm 2009 của Bộ TN&MT, tổng lượng nước mặt của Việt Nam khoảng 830 - 840 tỷ m3/năm. Trong đó có tới 62,6% là nước từ ngoài lãnh thổ (tương đương 520 - 525 tỷ m3/năm). Riêng sông Mekong có tới 90% nguồn nước từ ngoài lãnh thổ, sông Hồng - 50%.

Theo thời gian: Nếu xét trên từng lưu vực sông theo tiêu chuẩn quốc tế, chỉ có 4 con sông có đủ nước, gồm: Mekong; Sê San; Vu Gia - Thu Bồn và sông Gianh.

Theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Nước Quốc tế (IWRA), quốc gia được coi là có tài nguyên nước trung bình phải có tổng lượng nước bình quân đầu người trên 10.000 m3/năm. Với dân số hiện nay, bình quân đầu người của Việt Nam mới đạt khoảng 9.000m3/năm, nhưng phần lớn lại phụ thuộc vào nguồn nước từ bên ngoài lãnh thổ. Như vậy, có thể coi Việt Nam đã là quốc gia nghèo về nước.

Việt Nam cũng ng​hèo về thủy điện

Xây dựng các công trình thủy điện nói chung, và thủy điện lớn nói riêng trong thời gian qua là một biện pháp hữu hiệu nhất để nâng cao hiệu quả sử dụng nước mặt ở Việt Nam.

Tổng dung tích hữu ích của các hồ chứa (tự nhiên và nhân tạo) trên cả nước khoảng 37 tỷ m3, tức là chỉ chứa được khoảng 4,4% lượng nước mặt. Tổng lượng nước mặt được sử dụng hàng năm khoảng 83 tỷ m3 (khoảng 9,9% lượng nước mặt).

Như vậy, tổng cộng chỉ có 14,37% lượng nước (khoảng 120 tỷ m3) được lưu giữ và sử dụng. Số nước còn lại (chiếm 85,63%) tương đương với 715 tỷ m3 đang bị đổ ra biển hàng năm.

Để hạn chế lượng nước đổ phí ra biển, giải pháp duy nhất là xây dựng thêm các hồ chứa nước nhân tạo (hồ thủy điện và hồ thủy lợi). Trong đó, việc xây dựng các hồ thủy điện đương nhiên có lợi ích kép và có hiệu quả rất lớn.

Chính vì vậy, từ những năm 80 của thế kỷ trước, TS. Nguyễn Đình Tranh - nguyên Thứ trưởng Bộ Năng lượng đã ví thủy điện ở Việt Nam như "nàng tiên còn đang ngủ trong rừng", cần phải được đánh thức.

Theo tính toán, tiềm năng lý thuyết nguồn thủy điện Việt Nam khoảng 300 tỷ kWh/năm, trong đó miền Bắc chiếm 60%, miền Trung 27%, miền Nam 13%.

 

Như vậy, tiềm năng xây dựng các công trình thủy điện của Việt Nam không những không đồng đều, mà còn tỷ lệ nghịch với việc phân bổ lưu lượng nước trong tự nhiên. Vì vậy, trên thực tế, tổng công suất các nhà máy thủy điện của Việt Nam chỉ đạt khoảng 26.000MW, và tổng sản lượng thủy điện chỉ tương đương 100 tỷ kWh/năm. Hay nói cách khác, Việt Nam cũng không phải là quốc gia "giàu" về thủy điện.

Thủy điện vừa và nhỏ không phải là thủ phạm chiếm rừng

Theo số liệu năm 2012 của Bộ TN&MT, tổng diện tích đất được quy hoạch để xây dựng hơn 1.000 công trình hồ thủy điện vừa và nhỏ là 109.569 ha, trong đó diện tích rừng chỉ chiếm 32.373ha. Cũng theo số liệu của Bộ TN&MT, diện tích rừng thực tế đã được chuyển đổi sang xây dựng các hồ thủy điện là 19.792ha. Trong đó, khu vực Tây Nguyên chiếm 41,2%,Bắc Trung Bộ chiếm 22,9%. Các tỉnh có diện tích rừng bị chuyển đổi nhiều hơn 1.000ha gồm: Đăk Nông, Lai Châu, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Nghệ An.

Trong khi đó, chỉ riêng vùng Tây Nguyên, trong tổng số 2,84 triệu ha rừng, tính đến năm 2013 đã bị mất 230.000ha (gồm 104.000ha rừng tự nhiên và 22.200ha rừng trồng). Tức là diện tích rừng bị mất chỉ riêng ở Tây Nguyên đã lớn hơn 11 lần so với tổng diện tích rừng chuyển đổi sang xây dựng thủy điện trên toàn quốc.

Hay nói cách khác, thủy điện không phải là nguyên nhân chủ yếu làm mất rừng trên Tây Nguyên.

Trong khi đó, theo đánh giá của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) ở Việt Nam, chỉ tính trong vòng có 5 năm, các tỉnh Tây Nguyên đã cấp phép đầu tư cho hơn 700 dự án trên đất lâm nghiệp, với tổng diện tích gần 216.000ha (tức là gấp 11 lần so với tổng diện rừng chuyển đổi sang xây dựng thủy điện trên toàn quốc).

Hay nói cách khác, thủ phạm chính phá rừng Tây Nguyên không phải ở... Hà Nội, mà chính là ở Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum.

Thay ​cho lời kết

Các công trình thủy điện thời gian qua đã đóng vai trò rất quyết định trong việc cung cấp nguồn năng lượng vừa rẻ, vừa sạch cho nền kinh tế; góp phần tích cực vào việc nâng cao sức cạnh tranh vốn đã rất thấp của các sản phẩm công-nông - lâm nghiệp; là nhân tố quyết định trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân trên cả nước.

Nhờ có thủy điện và chỉ có thủy điện, người dân trong cả nước mới được hưởng giá điện như hiện nay, và mức tiêu dùng điện tính trên đầu người ở Việt Nam mới tăng được như vừa qua.

Những người làm quản lý cần đánh giá khách quan, và cần phải nhìn nhận thủy điện một cách khoa học.

Việt Nam đã đang và sẽ là một quốc gia nghèo, cần phải học tập các nước để khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên là nước một cách triệt để nhất, và không nên cứ để "nàng tiên ngủ tiếp trong rừng". (N angluongvietnam.vn 21/6) Về đầu trang

Tăng diện tích rừng đạt 14,4 triệu ha góp phần xóa đói, giảm nghèo

Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu đạt tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc là 42%, tăng diện tích 14,4 triệu ha, giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt từ 8 - 8,5 tỷ USD và duy trì ổn định 25 triệu việc làm góp phần tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Trong đó, mục tiêu tổng quát của chương trình là nâng cao năng suất, chất lượng và phát huy giá trị của từng loại rừng, tăng giá trị rừng sản xuất trên đơn vị diện tích; góp phần đáp ứng các yêu cầu về giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người dân làm nghề rừng, gắn với tiến trình xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

Mục tiêu cụ thể: phấn đấu đến năm 2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt từ 5,5% đến 6,0%/năm; tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 42%, diện tích rừng các loại đạt 14,4 triệu ha; năng suất rừng trồng bình quân đạt 20 m3/ha/năm; giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt từ 8,0 đến 8,5 tỷ USD và duy trì ổn định 25 triệu việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng, gắn với xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Nhiệm vụ chính của chương trình là bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên; phát triển và nâng cao năng suất, chất lượng rừng; nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm lâm nghiệp. Cụ thể, chương trình hướng tới đảm bảo 15% diện tích hệ sinh thái rừng bị suy thoái được phục hồi và bảo tồn, đặc biệt là hệ thống rừng đặc dụng; đến năm 2020, tăng thêm khoảng 100.000 ha rừng đặc dụng. Số lượng loài nguy cấp, quý, hiếm bị đe dọa tuyệt chủng và số lượng quần thể các loài được cải thiện; tăng cường năng lực thực thi pháp luật, giảm căn bản tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, trong đó diện tích rừng bị thiệt hại và số vụ vi phạm giảm 30 - 35% so với giai đoạn 2011 – 2015. (Thoidai.com.vn 20/6; Bacgiang.gov.vn 20/6) Về đầu trang

Đắk Nông: Rừng nguyên sinh bị phá

Rừng nguyên sinh tỉnh Đắk Nông đang bị tàn phá và suy giảm mạnh cả về diện tích lẫn chất lượng rừng. Tình trạng lâm tặc vào rừng chặt phá rừng lấy gỗ trục lợi bất chính, người dân vào phá, lấn chiếm lấy đất làm nương rẫy diễn ra tràn lan. Một trong những nguyên nhân được UBND tỉnh Đắk Nông xác định là có sự tiếp tay, chống lưng của cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước nên mới diễn ra phổ biến như vậy.

Đến Đắk Nông, hình ảnh dễ nhận thấy nhất là những cánh rừng nguyên sinh, rừng phòng hộ đang bị chặt phá nham nhở. Gỗ có giá trị được đưa đi bán trục lợi, còn đất thì bị lấn chiếm sang nhượng trái phép trồng cây nông nghiệp. Hàng nghìn ha rừng đã và đang bị tàn phá không thương tiếc.

Thực hiện theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp vào tháng 4 năm 2016. Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Sơn (cty Quảng Sơn), huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông có 9.120,5ha rừng và đất lâm nghiệp. Đồng thời sẽ tiếp nhận 1.217,5 ha từ công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Đức giải thể, nâng tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp cty Quảng Sơn quản lý là 10.338ha. Thế nhưng chỉ sau 1 năm sắp xếp lại, tình trạng rừng bị tàn phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm diễn ra phổ biến.

Theo báo cáo số: 25, ngày 08 tháng 02 năm 2017 của cty Quảng Sơn do ông Đinh Văn Quý - Chủ tịch hội đồng thành viên công ty ký, về công tác quản lý bảo vệ rừng cho thấy: Từ ngày 19/01/2017 đến ngày 06/02/2017 trên diện tích công ty quản lý đã xảy ra 05 vụ phá rừng với diện tích 7,52 ha, mức độ thiệt hại rừng là 100%. Các vụ phá rừng đều không bắt được đối tượng.

Trao đổi với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường ông Đinh Văn Quý - Chủ tịch hội đồng thành viên Cty Quảng Sơn cho biết: Riêng ngày 06 tháng 02 năm 2017, trực tiếp ông đã phối hợp với Chủ tịch UBND và công chức địa chính - xây dựng, Phó Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong đã tổ chức tuần tra phát hiện và lập biên bản một vụ phá rừng thuộc Lô 51a, Khoảnh 1, tiểu khu 1680 do Công ty quản lý với diện tích 4,5 ha, mức độ thiệt hại 100%. Sau đó, đã tổ chức mật phục bắt được đối tượng tên là Hồ Văn Điệp, thường trú tại thôn Quảng Hợp, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong dùng cưa máy xăng tiếp tục đốn hạ rừng mở rộng diện tích. Sau đó đã giao đối tượng Điệp cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Ông Đinh Văn Quý (áo đen) khẳng định: Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Sơn bất lực trước nạn phá rừng và lấn chiếm, sang nhượng đất lâm nghiệp.

Ông Đinh Văn Quý (bìa phải, áo đen) khẳng định: Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Sơn bất lực trước nạn phá rừng và lấn chiếm, sang nhượng đất lâm nghiệp.

Hay mới đây là vụ người dân ngang nhiên vào rừng thuộc Công ty TNHH MTV Đắk N’tao để chặt phá. Những cánh rừng nguyên sinh đã bị các lâm tặc chặt phá không thương tiếc. Việc chặt phá rừng với 2 mục đích là lấy gỗ để trục lợi bất chính và lấn chiếm đất để trồng cây nông nghiệp, cây công nghiệp. Sau những cánh rừng bị tàn phá là rẫy cà phê, hồ tiêu mọc lên. Điều đáng nói là nạn chặt phá rừng diễn ra công khai, giữa ban ngày. Các đối tượng xâm hại rừng còn mở đường mòn từ đường nhựa vào để triệt phá rừng. Bên ngoài cánh rừng xanh tốt làm vỏ bọc cho đại công trường phá rừng lấy gỗ trục lợi bất chính và lấn chiếm đất làm nương rẫy.

Hay tại khu bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung cũng rơi vào cảnh tương tự với nạn xâm hại rừng lấy gỗ trục lợi bất chính và lấn chiếm đất rừng làm nương hãy. Thực trạng này không chỉ xảy ra tại huyện Đắk Glong, Đắk Song mà còn diễn ra trên nhiều địa bàn khác trong tỉnh Đắk Nông.

Nạn xâm hại rừng, đất rừng không chỉ xuất phát từ nguyên nhân khách quan bên ngoài do bị lâm tặc chặt phá, hay người dân lấn chiếm đất mà còn do ý chí chủ quan của chủ dự án, chủ rừng. Trong đó, nổi cộm lên là rừng và đất lâm nghiệp mà UBND tỉnh Đắk Nông đã cho các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thuê để thực hiện các dự án khoanh nuôi bảo vệ phát triển rừng gắn với phát triển kinh tế.

Nổi lên là vụ Công ty TNHH thương mại Nguyên Vũ (công ty của gia đình ông Lương Ngọc Lếp - Nguyên phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông do bà Nguyễn Thị Kim Thoa vợ ông Lếp làm chủ) đã ngang nhiên xẻ thịt đất dự án đã được UBND tỉnh Đắk cho thuê để trục lợi hàng tỷ đồng.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã cho Công ty TNHH thương mại Nguyên Vũ thuê hơn 162ha rừng, đất lâm nghiệp để thực hiện dự án chăm sóc bảo vệ phát triển rừng và khai thác đất lâm nghiệp sản xuất phát triển kinh tế dọc theo Quốc lộ 28. Hiện trạng thời điểm giao đất, giao rừng gồm: đất có rừng trồng cây gỗ thông 156,95 ha, đất có cây gỗ tái sinh 0,69 ha, đất không có cây gỗ tái sinh 2,21 ha, đất có cây thông bị chết 1,5 ha, đất trồng keo 1,5 ha,…

Tại báo cáo số 1012/BC-SNN ngày 02/6/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông kiểm tra, tổng diện tích đất rừng bị biến động so với thời điểm bàn giao cho TNHH thương mại Nguyên Vũ là 26,23 ha, trong đó: diện tích rừng trồng keo giảm 1,5 ha, nguyên nhân do bị nhổ bỏ để lấn chiếm trồng cây công nghiệp; diện tích rừng trồng thông giảm 24,7 ha, nguyên nhân do bị ken cây đổ hóa chất, cưa ½ thân cây thông để cây tự chết, có nơi, rừng thông chết nguyên cả đồi.

Trong khi rừng bị tàn phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, sang nhượng trái phép như vậy nhưng tại thời điểm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông kiểm tra, Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong, UBND xã Quảng Sơn và chủ rừng chưa cung cấp được hồ sơ liên quan đến công tác xử lý các vụ vi phạm trên diện tích rừng do công ty TNHH thương mại Nguyên Vũ đang quản lý.

Không chỉ thế mà trên một số dự án sau khi được UBND tỉnh Đắk Nông cho thuê rừng, đất lâm nghiệp để thực hiện các dự án khoanh nuôi bảo vệ và phá triển rừng, gắn với phát triển kinh tế trên đất lâm nghiệp theo đề án đã được phê duyệt nhưng đang để rừng bị tàn phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, mua bán trái phép diễn ra phổ biến. Vậy là các dự án sau khi cho thuê rừng, đất lâm nghiệp chẳng những rừng không được bảo vệ mà còn bị mất nhanh hơn và thay vào đó là những rẫy cà phê, hồ tiêu … các chủ dự án tự biến rừng, đất lâm nghiệp thành đất sản xuất nông nghiệp như nơi không có ai quản lý. (Tài Nguyên & Môi Trường Online 20/6) Về đầu trang

Lâm Đồng: Lâm tặc vẫn lộng hành, liều lĩnh

Bất chấp lệnh đóng cửa rừng của Thủ tướng Chính phủ, nhiều cánh rừng ở Lâm Đồng vẫn đang bị hạ, những người bảo vệ rừng phải đánh đổi tính mạng nhưng vẫn không giữ được rừng.

Ngày 19/6, ông Nguyễn Khang Thiên - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng trong băng nhóm phá rừng có tổ chức tại huyện Bảo Lâm để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, qua quá trình trinh sát, Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy và môi trường, Công an huyện Bảo Lâm phát hiện nhóm của đối tượng Trịnh Văn Long đang khai thác gỗ trái phép tại các tiểu khu 455 và 468 (thuộc thôn 4, xã Lộc Tân). Ngày 15/4, các đối tượng đang vận chuyển gỗ bằng xe máy từ điểm khai thác ra ngoài đã bị các trinh sát Công an huyện Bảo Lâm vây bắt.

Tuy nhiên, do địa hình rừng núi hiểm trở, lực lượng Công an chỉ bắt được hai đối tượng: Trịnh Văn Long (là đối tượng cầm đầu) và Quách Văn Luyến (25 tuổi, ngụ tại thôn 4, xã Lộc Tân, là đàn em của Long). Năm đối tượng còn lại đã bỏ trốn vào rừng lẩn trốn.

Qua đấu tranh từ hai đối tượng Long và Luyến, ngày 15/6, Công an huyện Bảo Lâm đã bắt thêm ba đối tượng: Trương Quang Hưng (39 tuổi), Đào Văn Nam (27 tuổi) cùng ngụ tại xã Lộc Tân (huyện Bảo Lâm), K’Sáng (17 tuổi), khi các đối tượng đang lẩn trốn tại buôn Tôn K’Long (xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh). Đồng thời, Công an huyện đang truy bắt hai đối tượng còn lại là Đào Văn Nam và Bùi Văn Nội đang bỏ trốn.

Khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Bảo Lâm phát hiện tại các tiểu khu 455 và 468 có 20 cây gỗ kiền (nhóm 2) bị băng nhóm của đối tượng Long cưa hạ với khối lượng gỗ trên 38 m3. Công an thu giữ một máy cưa xăng, một máy tời gỗ, 7 xe máy và 8 hộp gỗ mà các đối tượng để lại tại hiện trường.

Cũng trong ngày 19/6, Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng xảy ra tại tiểu khu 225 và tiểu khu 228 thuộc địa bàn xã Lát, chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an huyện điều tra, xử lý. Trước đó, lực lượng kiểm lâm phát hiện một xe máy cày vận chuyển gỗ thông trái phép nên tiến hành vây bắt, nhưng đối tượng bỏ lại phương tiện và tẩu thoát. Kiểm tra 2 tiểu khu nói trên, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 40 cây thông 3 lá hàng chục năm tuổi, đường kính gốc từ 20 – 60 cm bị chặt hạ, tổng khối lượng gỗ khoảng 20m3.

Chiều 10/6/2016 tại tiểu khu 259 (thuộc xã Đạ Đờng, huyện Lâm Hà) Tiến “nghiện” và Ngọc (ngụ thôn Tân Lâm, xã Đạ Đờng) là hai “lâm tặc” khét tiếng phá rừng đã chửi bới và thách thức tổ kiểm tra của Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà khi bị bắt quả tang đang phá rừng.

Sau đó, Tiến lao vào đánh anh Hoàng Trọng Thảo (Tổ trưởng) và anh Phan Đình Hòa (Kiểm lâm viên) rồi hất can xăng lên người anh Hòa và lấy hộp quẹt đuổi theo để đốt. May thay, anh Hòa kịp chạy nên lửa chưa bắt vào người. Sau đó, Tiến dùng dao nhọn phóng theo anh Hòa. Cùng lúc, Ngọc dùng dao nhọn rượt đánh ông Nguyễn Bá Oanh, đại diện chủ rừng.

Khi tổ công tác bỏ chạy về Hạt Kiểm lâm thì Tiến, Ngọc phóng xe máy đuổi theo, phóng dao nhọn trúng lưng anh Hòa. Tiếp đó hai lâm tặc này còn ngang nhiên xông vào Hạt Kiểm lâm để tiếp tục đánh anh Hòa. Đến khoảng 19h30’ cùng ngày, Tiến và Ngọc lại kéo thêm người mang dao xông vào Hạt Kiểm lâm, bắt Kiểm lâm viên Huỳnh Minh Thi quỳ xuống và đánh tới tấp cho đến khi Công an huyện Lâm Hà đến giải vây và bắt giữ Tiến.

Ngày 12/6/2016, khoảng 4 đến 5 đối tượng vào văn phòng Phân trạm thực nghiệm Lâm nghiệp Lang Hanh (Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây Nguyên) tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) tấn công gây tương tích cho nhân viên của Trạm là anh Nguyễn Quốc Huy. Không dừng lại chúng còn trói tay chân anh Huy và cử người ở lại canh giữ, còn các đối tượng khác ra ngoài cưa cây gỗ trắc đen thuộc nhóm I, đường kính hơn 40cm, dài khoảng 16 mét để bán cho một người đặt hàng.

Sau đó, Công an huyện Đức Trọng đã bắt được 3 “lâm tặc” nói trên là: Thành (SN 1992), Long (SN 1985) thường trú xã Ninh Gia và Siêu (SN 1975) thường trú tại tỉnh Đồng Nai.

Đỉnh điểm của nạn “lâm tặc” lộng hành, chống người thi hành công vụ là vụ lấn chiếm đất rừng và phá rừng xảy ra vào ngày 8/8/2016 tại tiểu khu 243A, xã Phi Tô (Lâm Hà). Khi nhận được tin báo, Công an xã Phi Tô điều động 6 công an viên, 3 dân quân phối hợp với 10 cán bộ, nhân viên Ban Quản lý rừng (BQLR) Nam Ban đến hiện trường kiểm tra và ngăn chặn sự việc nói trên.

Tuy nhiên, hàng chục người ở thôn Hang Hớt (xã Mê Linh) đã cầm theo dao, rựa, mã tấu chặn đường, rượt đuổi, tấn công lực lượng thực thi công vụ, chém vào cổ anh Nguyễn Ái Tĩnh, cán bộ BQLR Nam Ban, khiến anh Tĩnh tử vong tại chỗ, anh Tân Khoa (21 tuổi) bị chém vào đầu, chấn thương sọ não phải mổ cấp cứu. Riêng Phó Ban Lâm nghiệp xã Phi Tô Triệu Vũ Hiệp, bị một đối tượng dùng mã tấu chém thẳng vào đầu, vỡ mũ bảo hiểm, chấn thương đầu.

Các đối tượng quá khích còn vây đánh và lấy đi một khẩu súng bắn đạn cao su của Trưởng Công an xã Phi Tô; đập phá, gây hư hỏng 7 xe mô tô, trong đó có một xe đặc chủng của cảnh sát.

Ngày 9/8/2016, tại tiểu khu 161 BQLR Lâm Viên phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đà Lạt cùng chính quyền xã Tà Nung huy động gần 40 người nhằm ngăn chặn và bắt giữ một nhóm “lâm tặc” khoảng 5 người đang ngang nhiên dùng cưa máy cưa hạ cây rừng, dựng xưởng cưa dã chiến để cưa xẻ gỗ trái phép tại khu vực rừng xã Tà Nung, giáp ranh với xã Mê Linh (Lâm Hà) thì bị Chữ Hồng Sáu (40 tuổi, ngụ thị trấn Nam Ban, Lâm Hà) liều lĩnh dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt ông Hoàng Đình Lãm cán bộ BQLR Lâm Viên, khiến ông Lãm choáng váng mặt mày. Sau đó, Sáu đã bị bắt giữ, còn những “lâm tặc” khác bỏ trốn vào rừng.

Qua những sự việc kể trên cho thấy, tình trạng “lâm tặc” ở Lâm Đồng đang ngày càng lộng hành, liều lĩnh và manh động đến mức báo động. Phải chăng việc điều tra, truy tố, xét xử đối với hành vi huỷ hoại rừng và tội chống người thi hành công vụ còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe, dẫn đến “lâm tặc” xem thường pháp luật, sức khoẻ và mạng sống con người. (Thuonghieuvacongluan.com 20/6) Về đầu trang

Đà Nẵng: Cải tạo, mở rộng đường lên Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà

Hơn một tháng nay, tuyến đường chính lên các khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (đoạn từ Nhà Vọng Cảnh đến đỉnh Bàn Cờ Tiên) đang được thi công mở rộng. Trước đó, cuối tháng 5 vừa qua, TP. Đà Nẵng đã dừng toàn bộ dự án xây dựng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ghi nhận tại Sơn Trà những ngày qua, nhiều xe tải chở hàng chục tấn đất đá với hàng chục công nhân đang thực hiện thi công cào đường, lắp các đường dây cáp và san phẳng bề mặt đường lên núi Sơn Trà. Vị trí thi công kế hoạch dự án được triển khai từ Nhà Vọng Cảnh đến Bàn Cờ Tiên.

Trao đổi với BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, đơn vị này cho biết đây là dự án nâng cấp đường lên các điểm du lịch tại Sơn Trà. Dự án được đầu tư bằng nguồn xã hội hóa với cam kết không xâm phạm vào đất rừng.

Theo đó, dự án được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt ngày 26.12.2016. Đại diện BQL Bán đảo Sơn Trà cho hay dự án này nhằm phục vụ cho APEC 2017 cũng như cải tạo, nâng cấp đường phục vụ khách du lịch lên đỉnh Sơn Trà. Ngoài ra, việc sửa sang nâng cấp dựa trên con đường cũ và không có sự xâm lấn vào rừng và hành lang rừng đặc dụng.

TP. Đà Nẵng đang dừng toàn bộ mọi dự án tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà để rà soát theo yêu cầu của Chính phủ thì đơn vị này cho hay đây chỉ là công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường cũ, không liên quan đến quy hoạch Sơn Trà. Thời gian triển khai dự án bắt đầu từ 4.5 đến 4.8.2017, một phần chào đón sự kiện APEC tại Đà Nẵng.

“Về việc đảm bảo sự an toàn cho khách du lịch lên núi tham quan, phía BQL đã làm việc với nhà thầu và yêu cầu cam kết thi công phải đảm bảo để lối đi và không gây nguy hiểm cho người đi đường. Ở những nơi thi công, chúng tôi đều có biển báo”, đại diện BQL cho hay. (Lao Động Online 20/6) Về đầu trang

Lạng Sơn đột phá trong phát triển rừng

Thời gian qua, công tác phát triển rừng của tỉnh Lạng Sơn luôn được chính quyền các cấp, các ngành quan tâm.

Đến nay, tỷ lệ che phủ của rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn lên tới trên 60%. Đặc biệt, công tác xã hội hóa nghề rừng thu hút nhiều doanh nghiệp, người dân tham gia đầu tư, qua đó đã góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh quốc phòng.

Giám đốc Sở NN&PTNT Lê Thị Thanh Nhàn cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, việc trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc chuẩn bị giống, vật tư và các điều kiện cần thiết khác để trồng rừng được triển khai đồng bộ. Đặc biệt, ngành nông nghiệp chỉ cấp cây giống khi đã nghiệm thu cuốc hố, do vậy tỷ lệ cây trồng sống đạt 90% trở lên.

Công tác xã hội hóa nghề rừng thu hút được nhiều doanh nghiệp, người dân tham gia đầu tư. Nếu năm 2014 mới chỉ có khoảng 20% diện tích rừng do người dân và doanh nghiệp đầu tư thì đến hết tháng 6/2017 tỷ lệ này đã là 47%. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh trồng mới gần 30.000 ha rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên tới trên 60%.

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp và hộ dân trên địa bàn mạnh dạn đầu tư trồng rừng, trồng rừng thâm canh gắn liền với chế biến, tiêu thụ do đó trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bước đầu hình thành các vùng nguyên liệu tập trung như vùng trồng thông ở huyện Lộc Bình, Đình Lập, Cao Lộc với diện tích gần 110.000 ha, chiếm 85,5% diện tích thông của toàn tỉnh. Năm 2016, giá trị sản lượng thu từ nhựa thông đạt trên 500 tỷ đồng. Nhiều hộ gia đình ở huyện Lộc Bình, Đình Lập thoát nghèo vươn lên làm giàu từ cây thông; nhiều hộ gia đình có thu nhập từ trên 100 triệu đồng/năm.

Cùng với đó, các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng hình thành vùng sản xuất nguyên liệu từ trồng rừng với gần 25.000 ha cây bạch đàn cao sản, keo… chiếm 52,5% diện tích toàn tỉnh. Chẳng hạn, huyện Hữu Lũng, với sự tích cực trong công tác trồng rừng, từ đầu năm đến nay, huyện đã trồng mới được gần 1.400 ha rừng, vượt 6,61% kế hoạch được giao, tăng 24,84% so với cùng kỳ 2016; trong đó, nhân dân tự trồng được 912,57 ha.

Hiện tại, tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục dần hình thành phát triển vùng cây nguyên liệu quế ở các huyện Bình Gia, Bắc Sơn và Tràng Định đã và đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân. (TTXVN/Tin Tức Online 20/6 Về đầu trang

Ai mới là chúa tể rừng xanh?

Theo quan niệm dân gian, sư tử là chúa tể của muôn loài. Nhưng trong thực tế, hổ mới là kẻ chiến thắng trong mọi cuộc chiến một - một. Phải chăng quan điểm nhiều năm nay đến lúc cần thay đổi, loài hổ mới thực sự là vua? 

Người La Mã xưa từng tổ chức những trận đấu giữa sư tử châu Phi và hổ châu Á tại các đấu trường để mua vui. Ngày nay, đôi lúc tại các vườn thú cũng xảy ra những cuộc đụng độ giữa 2 loài mèo to xác này và chúng nhanh chóng biến thành những cuộc chiến khủng khiếp, khiến người chứng kiến kinh sợ.

Theo trang LifesLittleMysteries, loài hổ thường giành chiến thắng trong cuộc chiến tại đấu trường La Mã khi xưa và những cuộc chạm trán tình cờ trong các vườn thú ngày nay. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng thế.

Craig Saffoe, nhà sinh vật học và người phụ trách chăm sóc loài mèo to xác này tại vườn thú quốc gia Smithsonian (Mỹ), cho biết: "Hổ và sư tử, mỗi loài đều có thế mạnh riêng và kết quả của cuộc chiến thường phụ thuộc bản thân mỗi cá thể, như kinh nghiệm trận mạc, cách tấn công hay thể chất của chúng".

Thông thường 2 loài này có kích thước gần tương đương. Theo Saffoe, một con sư tử đực châu Phi trưởng thành và một con hổ Bengal đực trưởng thành thường nặng từ 180 đến 190kg. Bờm của loài sư tử được xem như lớp áo giáp bảo vệ cổ của nó và cũng cho thấy sư tử đực sinh ra là để chiến đấu. Sư tử luôn sống theo bầy, vì thế trong suốt quá trình phát triển, sư tử đực thường xuyên có những cuộc tập trận thật sự và chúng cũng luôn phải làm thế để chứng tỏ mình đủ sức đảm nhận vai trò của con đầu đàn.

Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu có thể là một lợi thế của sư tử, nhưng chính lối sống theo bầy cũng là yếu điểm lớn nhất của chúng khi so với hổ. Một nghiên cứu cho thấy, thường 2 - 3 con sư tử sẽ họp thành một nhóm để chiến đấu chống lại kẻ nào xâm phạm lãnh thổ, còn hổ lại tác chiến đơn độc. Sự khác biết này ảnh hưởng đến bản năng của 2 loài. Sư tử rất thích kiểu vờn bắt con mồi, bởi chúng biết rằng luôn có sự hỗ trợ phía sau của các con cùng bầy.

Trong khi đó, hổ thường rất hung hăng, mỗi khi tấn công luôn nhắm vào cổ họng của đối thủ và phải đánh cho đến chết mới thôi. Đó là do suốt quá trình tiến hoá, hổ không bao giờ nhận được sự giúp đỡ của đồng loại trong quá trình đi săn. Do đó đây là một lợi thế không nhỏ của hổ khi đối đầu với sư tử.

Ở một thử nghiệm khác, các nhà động vật học ở Mỹ đã cho 1 con hổ và 1 con sư tử có cùng số cân nặng, cùng độ tuổi và có chế độ ăn uống giống nhau, bỏ đói chúng và thả vào đó 1 miếng thịt. Hai con dã thú đói ăn đã lao vào chiến đấu giành sự sống. Kết quả của những lần thí nghiệm như vậy với những con hổ và sư tử khác nhau cho kết quả là 70% hổ thắng.

Vậy tại sao loài hổ lại có được ưu thế như vậy trong khi những nghiên cứu cho thấy sư tử có sức mạnh cơ bắp lớn hơn, uy lực của bộ hàm và có bộ bờm bảo vệ? Đó là bởi hổ dẻo dai và khéo léo hơn, cơ mưu hơn trong những lần chiến đấu. Đó chính là kết quả của lối sống độc lập thay vì bầy đàn như sư tử.

Hổ có thể chiến thắng sư tử khi "chơi" một đấu một, nhưng nếu chiến đấu theo bầy đàn thì bên nào thắng? Rõ ràng là đàn hổ khi đó sẽ không có cửa thắng đàn sư tử, do không có thói quen và kỹ năng kết hợp với nhau, không được rèn luyện tính đồng đội từ nhỏ như sư tử.

Quan trọng hơn cả, đàn hổ không biết được những lợi ích khi có đồng đội hỗ trợ. Kết quả là trong khi sư tử ngày càng mạnh mẽ và thống trị những vùng thảo nguyên rộng trong thế giới động vật thì hổ, dù là cá thể mạnh nhất nhưng lại đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Đó là bởi đàn sư tử đi cùng nhau, là nỗi ám ảnh của tất cả các loài động vật khác, ngay cả đối với những tên săn bắn trộm. Trong khi hổ lại không thể thắng nếu gặp một bầy sói đông, hay có thể bị sát hại bởi cả những thợ săn đơn lẻ. (Giáo Dục & Thời Đại Online 20/6) Về đầu trang

​Gia Lai: Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân xã Hà Tây

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với UBND xã Hà Tây (huyện Chư Pah) tổ chức đợt tuyên truyền Chính sách chi trả  dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) và chi trả tiền cho các hộ dân của nhóm hộ, cộng đồng dân cư thôn có hợp đồng bảo vệ rừng với xã.

Tại đây, cán bộ của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai đã tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chính sách chi trả DVMTR đối với người tham gia bảo vệ rừng; công tác triển khai Chính sách DVMTR của xã; trách nhiệm và quyền lợi của người tham gia hợp đồng bảo vệ rừng cung ứng; ghi nhận và giải thích một số vướng mắc của người dân, của địa phương trong quá trình thực hiện.

Đợt này, UBND xã Hà Tây cũng tổ chức chi trả hơn 145 triệu đồng tiền DVMTR tháng 5 và 6-2017 cho 251 hộ thuộc 2 nhóm hộ và 3 cộng đồng dân cư thôn thuộc các làng Kon Chang, Kon Sơ Lăl, Kon Hơ Nglẽh (xã Hà Tây).

Tùy vào diện tích và số hộ tham gia nhận khoán bảo vệ rừng, số tiền trung bình mỗi hộ nhận được từ 466.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng. Theo kết quả tổng hợp, năm 2016, thu nhập bình quân 1 hộ gia đình người dân tộc thiểu số nhận khoán bảo vệ rừng được UBND xã Hà Tây thanh toán tiền DVMTR khoảng 4,7 triệu đồng. 

Dịp này, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cũng đã trao 251 suất quà, mỗi suất trị giá 55.000 đồng (gồm dầu ăn, đường, bột ngọt) cho các hộ dân làng nói trên. (Baogialai.com.vn 20/6) Về đầu trang

Quảng Nam bảo vệ rừng trong mùa khô

Hiện nay, đang bắt đầu giai đoạn cao điểm của mùa khô, nhiệt độ tăng cao nên nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất lớn. Do đó, công tác phòng chống cháy rừng luôn được các ngành chức năng và các địa phương của tỉnh Quảng Nam đặc biệt quan tâm, sẵn sàng các phương án nhằm ngăn ngừa và hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra. Phóng sự sau sẽ đề cập rõ hơn về công tác phòng cháy rừng trong mùa khô năm nay tại Quảng Nam .

Huyện vùng cao Bắc Trà My, Quảng Nam có diện tích rừng và đất lâm nghiệp khá lớn của tỉnh, hơn 76.600 ha, trong đó diện tích đất đồi trồng keo nguyên liệu lên tới hơn 10.000 ha. Từ tháng 3 đến tháng 9 là thời gian người dân địa phương thường tiến hành thu hoạch keo, sau đó đốt thực bì để trồng cây mới nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Tại xã Trà Giang- một trong những địa phương có nhiều diện tích rừng trồng keo nguyên liệu giáp với các cánh rừng nguyên sinh. Vì thế UBND xã đã thường xuyên tổ chức các đơn vị trực, tuần tra nắm địa bàn để sẵn sàng phương án phòng, chữa cháy rừng.

Tại Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My, nhiều phương tiện chữa cháy mới như rựa cán dài, xẻng gấp, vỉ dập lửa, giầy đi rừng, can đựng nước, bình tông nhựa cũng trang bị mới cho các tổ đội phòng cháy, chữa cháy rừng ở các xã. Đồng thời phối hợp với các địa phương xây dựng phương án diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng để nâng cao khả năng phản ứng của các lực lượng khi có xảy ra cháy.

Với phương châm phòng cháy là chính, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam phối hợp với các hạt kiểm lâm, ban quản lý rừng, chính quyền và người dân địa phương có rừng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền và trang bị mới các phương tiện để sẵn sàng ứng phó, hạn chế thấp nhất xảy ra các vụ cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Có thể nói, đi đôi với công tác tuần tra kiểm soát địa bàn thì việc chủ động các phương án phòng cháy rừng trong mùa khô, ý thức của người dân cần được nâng cao chính là giải pháp hữu hiệu nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy rừng xảy ra. (ANTV.gov.vn 20/6) Về đầu trang

Lâm Đồng: Lâm Hà xử lý 24 vụ phá rừng

Từ đầu năm 2017 đến nay, Ngành kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng của huyện Lâm Hà đã tiến hành xử lý 24 vụ phá rừng trong tổng số gần 40 vụ vi phạm Luật quản lý và phát triển rừng được phát hiện.

Trong đó, chuyển cơ quan Công an điều tra 4 vụ hình sự, thu nộp ngân sách gần 73 triệu đồng. Số vụ nhỏ lẽ còn lại, đã nhắc nhở, tuyên truyền để người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật, không tái phạm. Địa bàn thường xuyên xẩy ra phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp chủ yếu xẩy ra tại tiểu khu 262A lâm phần xã Phi Tô, tiểu khu 288 xã Tân Thanh và địa bàn xã Phúc Thọ. Để có giải pháp quản lý rừng hiệu quả, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành liên quan và các địa phương tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền sâu rộng Luật quản lý và phát triển rừng cho người dân, nhất là bà con sống gần rừng ký cam kết không vào rừng khai thác, lấn chiếm đất rừng, đồng thời tiếp tục khảo sát diện tích rừng, tổ chức giao khoán rừng cho người dân nhận quản lý, bảo vệ. (Lamdongtv.vn 20/6) Về đầu trang

Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và đất lâm nghiệp, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu Tin có hình

Ngày 20/6/2017, UBND tỉnh đã Công văn số 1065/UBND-KTN về thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Theo đó UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh trong việc hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sau kiểm kê rừng, thống kê, theo dõi diễn biến rừng hàng năm; triển khai việc giao, cho thuê, thu hồi rừng kết hợp với giao, cho thuê, thu hồi đất đối với các tổ chức, hướng dẫn các địa phương giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng kết hợp với giao, cho thuê đất, thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư; rà soát, điều chỉnh quy hoạch cơ sở chế biến lâm sản theo hướng gắn với chế biến gỗ rừng trồng và lâm sản ngoài gỗ, hạn chế xuất thô sản phẩm gỗ, lâm sản ngoài gỗ, ngăn ngừa tình trạng lợi dụng để chế biến, tiêu thụ lâm sản bất hợp pháp. Ngoài ra, đơn vị phối hợp với sở, ngành, chính quyền các địa phương rà soát điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 3 loại rừng phù hợp với thực tế gắn với quy hoạnh đất lâm nghiệp ổn định lâu dài, trình UBND tỉnh phê duyệt, triển khai thực hiện; hướng dẫn UBND cấp huyện xây dựng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện, xã để bảo vệ, phát triển rừng ổn định lâu dài; đồng thời kiểm dịch thực vật, động vật hoang dã theo pháp luật về thú y, pháp luật về bảo vệ thực vật; hướng dẫn chủ rừng thực hiện các biện pháp phòng trừ sinh vật hại rừng…

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bố trí lực lượng, phương tiện truy quét lâm tặc bảo vệ rừng, chữa cháy rừng theo quy chế phối hợp đã ký kết giữa các ngành và quy định hiện hành của pháp luật; đấu tranh ngăn chặn hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ, săn bắt, buôn bán động vật rừng trái phép ở khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Công ty TNHH MTV LCN Long Đại, Bắc Quảng Bình, Công ty Cổ phần Giống lâm nghiệp Bắc Trung bộ thực hiện đầy đủ, có hiệu quả quy định về bảo vệ thực vật rừng, động vật rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng, trừ sinh vật gây hại rừng trên diện tích được giao, thuê theo quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và quy định khác của pháp luật liên quan.

Đặc biệt, Giám đốc các sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã phát huy tinh thần trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ, quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn; phải chịu hình thức kỷ luật theo quy định tại Nghị định 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ và Quy định số 01-QĐ/TU ngày 03/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tùy theo tính chất, mức độ vi phạm khi để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác rừng, cháy rừng nghiêm trọng hoặc kéo dài, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trái quy định thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn mình quản lý… (Quangbinh.gov.vn 20/6) Về đầu trang

Hà Nội: Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 5522/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

UBND thành phố nhận được Công văn số 827/TCLN-KL ngày 5/6/2017 của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong đó, tập trung vào một số giải pháp chủ yếu: Kiểm tra, rà soát kỹ các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng ở các cấp và từng chủ rừng, bao gồm việc tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường lực lượng tại khu vực có nguy cơ xảy ra cháy và cháy lớn. Xác định cụ thể các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để bố trí các nguồn lực phù hợp theo phương châm bốn tại chỗ, đảm bảo ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống mới phát sinh, không để xảy ra cháy rừng và cháy lớn.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong và gần rừng của người dân, nhất là việc đốt nương, làm rẫy; quy định cụ thể khu vực nghiêm cấm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác trong thời kỳ khô hạn. Tăng cường cán bộ kiểm lâm xuống các trọng điểm về cháy rừng để tham mưu cho cấp chính quyền cơ sở thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Chỉ đạo các lực lượng liên ngành (Kiểm lâm, Công an, Quân đội) thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; các ngành liên quan có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần theo phương châm "bốn tại chỗ". Thường trực tại địa phương để sẵn sàng phối hợp các lực lượng ứng phó trong trường hợp xảy ra cháy rừng; các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm, chính quyền các cấp tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng xảy ra.

Phối hợp với cơ quan phát thanh, truyền hình và báo địa phương tăng thời lượng đưa tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng…

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Lâm nghiệp; tổng hợp tình hình, khó khăn vướng mắc trong triển khai, đề xuất cụ thể, báo cáo UBND thành phố theo quy định. (Phapluatxahoi.vn 20/6) Về đầu trang

Tặng gỗ tang vật phá rừng cho người nghèo

Ngày 20/6, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa cho phép huyện Chư Păh tặng 28 lóng gỗ (52,5m3), tang vật trong vụ phá rừng tại Ban Quản lí Rừng phòng hộ (QLRPH) Đông Bắc Chư Păh cho các hộ nghèo tại xã Hà Tây để làm nhà ở. Đồng thời chỉ đạo UBND huyện có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và báo cáo vụ việc về UBND tỉnh đến khi kết thúc vụ việc.

Gỗ bị các đối tượng lâm tặc đốn hạ tại lâm phận Ban Quản lí Rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh.

Theo chỉ đạo của tỉnh, UBND huyện Chư Păh đã giao Hạt Kiểm lâm chủ trì phối hợp cùng Công an, UBND xã Hà Tây lập phương án cưa xẻ, vận chuyển theo thời gian cụ thể.

Các công cụ vận chuyển, cưa xẻ phải bằng thủ công, tuyệt đối không được mở đường mới để vận chuyển. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra không để các đối tượng xấu lợi dụng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép.

Ngoài ra, Phòng LĐ-TB&XH huyện có trách nhiệm phối hợp với xã Hà Tây tiến hành rà soát, đánh giá, lựa chọn để số gỗ trên hỗ trợ đúng đối tượng và có báo cáo UBND huyện để theo dõi.

Trước đó, UBND huyện Chư Păh  đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh Gia Lai cho phép tặng gỗ tang vật cho 17 - 20 hộ nghèo làng Kon Sơ Lăng, xã Hà Tây đang sinh sống gần bãi tập kết gỗ, có nhu cầu về  làm nhà ở theo chính sách của Chính phủ.

Sau 2 lần đề xuất, UBND tỉnh mới có công văn chấp thuận tặng 52,5m3 gỗ trong vụ án phá rừng để tặng người nghèo với điều kiện tang vật phải được ngành chức năng đo đếm, khám nghiệm cụ thể.

Như Đại Đoàn Kết Online đã thông tin, đã có 54 cây gỗ chò xót bị lâm tặc đốn hạ trái phép, cắt xẻ thành 73 lóng tại tiểu khu 174 (Ban QLRPH Đông Bắc Chư Păh.

Đêm ngày 4, rạng sáng mồng 5 Tết, lâm tặc xông vào bãi tập kết (xã Hà Tây, huyện Chư Păh) lấy đi 45 lóng gỗ, hiện trường còn lại 28 lóng gỗ tang vật.

Vụ án sau đó đã Công an huyện Chư Păh khởi tố, 3 đối tượng đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 100 ngày, lực lượng chức năng huyện Chư Păh vẫn phải cắt cử lực lượng túc trực canh số gỗ tang vật với nhiều khó khăn, tốn kém. (Đại Đoàn Kết Online 20/6) Về đầu trang

Trồng mới, phục hồi 2.615ha rừng ứng phó với biến đổi khí hậu

Theo Quyết định 120/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long được ưu tiên bố trí vốn từ nguồn vốn của Chương trình Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SP-RCC) để triển khai 19 dự án trồng rừng ngập mặn ven biển, rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc 7 tỉnh: Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Kiên Giang với tổng nguồn vốn bố trí năm 2015-2016 khoảng 618 tỉ đồng.

Sau hơn 2 năm triển khai Đề án, các tỉnh ĐBSCL đã trồng mới, khôi phục gần 2.615ha rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Trong đó, diện tích rừng trồng mới gần 1.990ha (chủ yếu là rừng ngập mặn), đạt trên 70% kế hoạch Đề án; diện tích rừng phục hồi 625ha, vượt 11% kế hoạch Đề án. Một số địa phương tổ chức chỉ đạo tốt và có kết quả trồng rừng đạt cao, như: Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang… Ngoài ra, các địa phương đã giao khoán bảo vệ gần 3.910ha rừng, chủ yếu là rừng ngập mặn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, những năm gần đây, rừng nhập mặn vùng ĐBSCL bị suy giảm nghiêm trọng, chủ yếu do nuôi trồng thủy hải sản, sản xuất nông nghiệp kết hợp với diện tích được giao khoán tập trung. Chỉ trong vòng 5 năm (2011-2015), diện tích rừng toàn vùng đã giảm gần 10%. (Phutho.gov.vn 20/6) Về đầu trang

Tuyên Quang: Cần chính sách trợ giá để nâng cao chất lượng rừng trồng

Trồng rừng bằng giống keo lai mô, keo hạt nhập ngoại được đánh giá là một trong những giải pháp trọng tâm nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng. Tuy nhiên, do giá bán giống cao hơn so với keo lai giâm hom, keo hạt nên diện tích này vẫn khá khiêm tốn.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chiêm Hóa đưa cây keo lai mô vào trồng từ năm 2015. Trong năm nay, đơn vị tiếp tục trồng thêm khoảng 3 ha rừng bằng giống này, nâng tổng diện tích rừng trồng bằng giống keo lai mô lên 10 ha. Anh Ma Phúc Trượng, Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật khẳng định, rừng trồng bằng keo lai mô có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, thích nghi với điều kiện thời tiết bất thường như hiện nay. Anh Trượng minh chứng, trận mưa bão tháng 4-2016 khiến 1,9 ha rừng trồng bằng keo lai mô của đơn vị bị cong lướt, tuy nhiên không cần tác động của con người, toàn bộ diện tích này sau đó tự hồi phục, vươn thẳng và sinh trưởng, phát triển bình thường.

Công ty Lâm nghiệp Hàm Yên hiện cũng đã trồng 220 ha rừng bằng giống keo lai mô. Anh Bùi Thiện Tôn, Trưởng Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật cho biết, rừng trồng bằng keo lai mô có độ đồng đều hơn do tỷ lệ cây bị chết, gãy đổ ít hơn so với keo lai giâm hom. Trong năm nay, đơn vị sẽ tiếp tục đưa vào trồng khoảng 80 ha rừng bằng giống keo này.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, giai đoạn 2010 - 2016, bình quân mỗi năm toàn tỉnh trồng trên 14.500 ha rừng, trong đó diện tích rừng trồng bằng giống chất lượng cao chiếm tỷ lệ thấp. Cụ thể, keo hạt nhập ngoại là 3.726,7 ha, chiếm 4,9% tổng diện tích; rừng trồng bằng giống keo lai mô là 366,6 ha, chiếm 1% tổng diện tích. Bình quân 1 ha rừng/7 năm chỉ đạt 70 m3 gỗ, lợi nhuận của người trồng rừng đạt thấp, khoảng 5 triệu đồng/ha/năm.

Nguyên nhân là do người trồng rừng vẫn sử dụng cây giống gieo ươm từ hạt chất lượng thấp, không đảm bảo; nguồn cây giống được sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô chất lượng cao cung ứng cho rừng trồng còn thiếu. Thêm vào đó, giá bán keo lai mô khá cao, từ 3.000 - 4.000 đồng/cây giống, gấp từ 2 đến 3 lần so với keo lai giâm hom, keo hạt... nên hầu hết mới chỉ có các công ty lâm nghiệp đầu tư trồng rừng, hộ gia đình, cá nhân gần như rất ít tiếp cận với nguồn giống này.

Để đạt được mục tiêu 80% diện tích rừng trồng bằng giống chất lượng cao vào năm 2020, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cần có chính sách hỗ trợ thiết thực đối với người trồng rừng. Vì diện tích rừng trồng trong nhân dân chiếm đến 85% tổng diện tích rừng trồng mới mỗi năm nên việc hỗ trợ lần này sẽ tập trung vào các hộ gia đình, cá nhân. Hiện sở đã tham mưu cho UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao giai đoạn 2017- 2020 cho hộ gia đình, cá nhân.

Theo đó, tổng diện tích hỗ trợ giai đoạn này là 14.600 ha, trong đó, hỗ trợ diện tích rừng trồng bằng keo lai mô là 7.400 ha, diện tích rừng trồng bằng keo hạt nhập ngoại là 7.200 ha. Người trồng rừng khi có đủ diện tích từ 0,5 ha trở lên sẽ được hỗ trợ 1 lần toàn bộ cây giống để trồng rừng theo đúng mật độ, hỗ trợ chi phí vận chuyển cây giống đến trung tâm xã, hỗ trợ chi phí khảo sát, xác định vị trí, diện tích, ký kết hợp đồng trồng rừng... (Snntuyenquang.gov.vn 20/6) Về đầu trang

Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình: Sẵn sàng phòng cháy, chữa cháy rừng

Quảng Bình có tổng diện tích đất tự nhiên 806.527ha, hiện có 641.132ha đất quy hoạch lâm nghiệp, trong đó diện tích có rừng là 561.621ha (rừng tự nhiên 481.338ha, rừng trồng 80.283ha); đất trống chưa có rừng 79.511ha, độ che phủ đạt 67,57%. Phân theo chức năng 3 loại rừng: toàn tỉnh có 123,462ha rừng đặc dụng, 174.387ha rừng phòng hộ, 343.283ha rừng sản xuất.

Lực lượng kiểm lâm Quảng Bình sẵn sàng ứng cứu dập lửa khi xảy ra cháy rừng.

Đáng chú ý, gần 50% diện tích là rừng tự nhiên nằm trong vùng hoạt động của gió Lào nắng nóng, khô hạn kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng bất kể lúc nào. Vì vậy, trong những ngày hè này, Quảng Bình tiếp tục kiện toàn các Ban chỉ huy bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) từ cấp tỉnh đến cơ sở và các đơn vị chủ rừng. Cụ thể, ngoài 1 ban cấp tỉnh còn có 8 ban cấp huyện, 121 ban cấp xã và 22 ban của các đơn vị chủ rừng. Củng cố 741 tổ, đội xung kích bảo vệ rừng (BVR) và PCCCR ở cơ sở với hơn 7.500 lượt người tham gia, trong đó lực lượng nòng cốt PCCCR ở cơ sở là kiểm lâm, dân quân, công an các xã và lực lượng bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng.

Bên cạnh đó, ngành chức năng cũng đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức công tác PCCCR cho các tổ chức, cá nhân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: treo pa nô, áp phích, trực tiếp đối thoại với dân ở xã, phường, khu dân cư... Công việc vệ sinh rừng, làm mới, tu sửa các công trình PCCCR, xử lý thực bì trên diện tích rừng trồng dễ cháy luôn được chú trọng.

Đến nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình đã tổ chức phát dọn, vệ sinh rừng trên diện tích hơn 16.500ha, chủ yếu là rừng thông, keo, phi lao, cao su. Làm mới, tu sửa các công trình phòng cháy như hệ thống đường băng cản lửa, chòi canh, đường lâm nghiệp... Đồng thời, các lực lượng luôn túc trực, sẵn sàng ứng cứu PCCC kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ nhằm bảo vệ tài nguyên rừng xanh tươi. (Kinh Tế Nông Thôn Online 20/6) Về đầu trang

Hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Kiểm lâm, Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường và UBND các huyện, thành phố

Ngày 19/6, Sở NN&PTNT tỉnh, Công an tỉnh, Biên phòng tỉnh, Sở Công thương và UBND các huyện, thành phố đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

Trong thời gian qua, các lực lượng chức năng trên toàn tỉnh đã làm tốt công tác trao đổi thông tin về bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, tổ chức họp định kỳ hàng quý để thống nhất nội dung phối hợp giữa các bên trong bảo vệ rừng và xử lý vi phạm lâm luật. Biên soạn, in ấn tờ rơi, tài liệu hỏi đáp, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tới nhân dân. Từ tháng 6/2016 đến nay, các lực lượng đã phối hợp tuyên truyền cho trên 66 nghìn lượt người, tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cho trên 100 nghìn hộ, phối hợp tuần tra, ngăn chặn và xử lý 148 vụ vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.

Với mục đích tăng cường hoạt động bảo vệ trật tự an toàn xã hội tại cơ sở, đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép lâm sản, tại Hội nghị này Sở NN&PTNT tỉnh, Công an tỉnh, Biên phòng tỉnh, Sở Công thương và UBND 11 huyện, thành phố đã ký kết quy chế phối hợp về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Theo đó, các bên sẽ phối hợp tăng cường tuyên truyền pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, quản lý lâm sản và bảo tồn thiên nhiên trong cộng đồng dân cư. Phối hợp tuần tra, truy quét những tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn thiên nhiên, điều tra dẫn giải đối tượng vi phạm, thu giữ tang vật, bảo vệ hiện trường, xử lý dứt điểm các hành vi, vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng. Việc trao đổi, xử lý thông tin giữa các cơ quan phải đảm bảo bí mật, kịp thời, chính xác…. Qua đó, tạo tính thống nhất toàn diện trong việc phối hợp quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, góp phần đẩy lùi các hành vi - vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh. (Hagiang.gov.vn 20/6) Về đầu trang

Cháy rừng bi thảm ở Bồ Đào Nha do sét đánh

Thảm họa cháy rừng tại miền trung Bồ Đào Nha cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 62 người, khiến hơn 62 người bị thương, trong đó có 8 lính cứu hỏa.

​Đến chiều ngày 19-6 (giờ địa phương), hơn 1.000 lính cứu hỏa cùng 280 xe chuyên dụng vẫn đang tiến hành các biện pháp ứng phó với vụ cháy rừng tồi tệ ở miền trung, gây thiệt hại nghiêm trọng nhất về người trong nhiều năm gần đây ở Bồ Đào Nha.

Mặc dù nhiệt độ tại khu vực "chảo lửa" Pedrogao Grande đã giảm nhẹ, nhưng cháy rừng vẫn tiếp tục tại nhiều nơi, lan sang cả các khu vực lân cận như Castelo Branco và Coimbra.

Theo hãng tin AFP, tính trên cả nước có cả trăm vụ cháy lớn nhỏ khiến hơn 2.000 lính cứu hỏa phải vào cuộc. Lực lượng quân đội cũng đã được huy động để hỗ trợ dập lửa và sơ tán dân.

Tây Ban Nha đã gửi đến 6 máy bay chữa cháy, Pháp 3 máy bay và Ý 2 máy bay để hỗ trợ Bồ Đào Nha dập lửa.

Điều tra cho thấy lửa cháy rừng bùng phát vào khoảng 15h chiều 17-6 tại khu vực rừng núi thuộc thành phố Pedrogao Grande, cách thủ đô Lisbon 200 km về phía Đông Nam.

Nhiệt độ cao (hơn 40 độ C) cùng với gió mạnh đã khiến đám cháy ở vùng Leiria này lan rộng. Bồ Đào Nha đang phải hứng chịu một đợt nóng nghiêm trọng, nhiệt độ vượt quá mức 40 độ C ở nhiều nơi.

Cảnh sát điều tra đã loại bỏ nguyên nhân rừng cháy cho con người. “Chúng tôi đã tìm thấy một cây bị sét đánh trúng bốc cháy gây cháy rừng”, ông Almeida Rodrigues - Giám đốc quốc gia của cơ quan cảnh sát điều tra Bồ Đào Nha, xác nhận.

Thời tiết hanh khô cùng gió mạnh đã đẩy lửa lan nhanh tứ phía đến các ngọn đồi phủ đầy cây thông và bạch đàn xen giữa các làng Pedrogao Grande, Figueiro dos Vinhos và Castanheira de Pera.

Loại cây trên cũng rất dễ bén lửa và đã bị hong khô trong thời gian thời tiết nóng bức.

Bộ Nội vụ Bồ Đào Nha cho biết nhiều ngôi làng đang bị đe dọa nặng nề và chưa thể kiểm đếm số người thiệt mạng do chưa thể tiếp cận một số ngôi nhà nằm lẩn khuất trong rừng.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tiếp tục tìm kiếm các thi thể, trong khi Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa cảnh báo số nạn nhân thực sự có thể còn tiếp tục gia tăng.

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy những nạn nhân bị chết cháy trong nhà của mình do không kịp thoát đi. (Tuổi Trẻ Online 20/6; Baothaibinh.com.vn 20/6) Về đầu trang