Tổng cục lâm nghiệp - Văn bản khác
Văn bản khác
Số hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1391/KH-BNN-TCLN 29/4/2014

Kế hoạch số 1391/KH-BNN-TCLN ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phát triển kinh tế hợp tác và liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp giai đoạn 2014-2020

936/CT-BNN-TCLN 18/3/2014

Chỉ thị số 936/CT-BNN-TCLN ngày 18/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp

30-NQ/TW 12/3/2014

Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

04/CT-TTg 05/3/2014

Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

186a-TB-TCLN-VP 20/02/2014

Thông báo kết luận của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp - Giám đốc Ban quản lý dự án tại Hội nghị triển khai kiểm kê rừng các tỉnh Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long (số 186a-TB-TCLN-VP ngày 20/02/2014 )

64/TB-VPCP 08/02/2014

Thông báo kết luận số 64/TB-VPCP ngày 08/02/2014 của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 tại cuộc họp lần thứ 5 của Ban chỉ đạo

02/CT-TTg 24/01/2014

Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác

94/TB-BNN-VP 08/01/2014

Thông báo kết luận số 94/TB-BNN-VP ngày 08/01/2014 của Thứ trưởng Hà Công Tuấn tại cuộc họp về tình hình thực hiện Dự án Tổng Điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2013-2016

16/TB-TCLN-VP 06/01/2014

Thông báo kết luận số 16/TB-TCLN-VP ngày 06/01/2014 của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp- Giám đốc Ban quản lý Dự án Tổng Điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2013-2016 tại buổi làm việc với Viện Điều tra Quy hoạch rừng

01/CĐ-BNN-TCLN 03/01/2014

Công Điện khẩn số 01/CĐ-BNN-TCLN ngày 03/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phòng cháy, chữa cháy rừng

6191/TB-BNN-VP 26/12/2013

Thông báo kết luận số 6191/TB-BNN-VP ngày 26/12/2013 của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016

2829/QĐ-BNN-VP 29/11/2013

Quy chế quản lý, sử dụng Văn phòng điện tử dùng chung của cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (QĐ số 2829/QĐ-BNN-VP ngày 29/11/2013)

Cảnh báo mã độc WannaCry

Hướng dẫn quản lý các trại nuôi động vật hoang dã (văn bản số 104/CTVN-TTĐT ngày 09/05/2017)

Văn bản số 352/TCLN-CTVN ngày 17/3/2017 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc báo cáo công tác quản lý nuôi, trồng động thực vật hoang dã

Kết luận về việc thanh tra hoạt động liên kết có tổ chức du lịch sinh thái trên địa bàn Vườn quốc gia Ba Vì

Thông báo kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp (Số 6423/TB-BNN-VP ngày 12/8/2014)

Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

Chỉ thị số 4485/CT-BNN-TCLN ngày 17/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Giáp Ngọ năm 2014

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Chỉ thị số 2362/CT-BNN-TCLN Về việc tăng cường thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng