Tổng cục lâm nghiệp - Góp ý văn bản

Góp ý văn bản

Văn bảnNgày tạoTên văn bản
Góp ý văn bản 20/12/2016

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng

Góp ý văn bản 15/12/2016

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 5 tháng 9 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Góp ý văn bản 12/12/2016

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) - Dự thảo lần 3

Góp ý văn bản 22/11/2016

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án "Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và "Tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên đến năm 2025"

Góp ý văn bản 20/10/2016

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)

Góp ý văn bản 2/6/2016

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp nhà nước

1