Tổng cục lâm nghiệp - Văn bản khác

Văn bản khác

Số hiệuNgày ban hànhTrích yếu
936/CT-BNN-TCLN 18/3/2014

Chỉ thị số 936/CT-BNN-TCLN ngày 18/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp

01/CĐ-BNN-TCLN 03/01/2014

Công Điện khẩn số 01/CĐ-BNN-TCLN ngày 03/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phòng cháy, chữa cháy rừng

3977/BNN-TCLN 07/11/2013

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 3977/BNN-TCLN ngày 07/11/2013 V/v hưởng ứng nhân dịp kỷ niệm 54 năm ngày lâm nghiệp Việt Nam

09/5/2013

Văn bản số 652/TCLN-KHTC ngày 09/5/2013 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc làm rõ một số nội dung liên quan tới triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

299/TCLN-KHTC 11/3/2013

Văn bản số 299/TCLN-KHTC ngày 11/3/2013 của Tổng cục Lâm nghiệp V/v báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2016-2020

01/3/2013

Công văn số 229/TCLN-CTVN ngày 01/3/2013 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc báo cáo về công tác quản lý hoạt động nuôi động vật hoang dã

05/01/2013

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Chỉ thị số 51/CT-BNN-TCLN ngày 05/01/2013 về phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp xuân Quý Tỵ năm 2013

Giấy mời Hội nghị công tác bảo vệ và phát triển rừng khu vực Tây Nguyên (813/GM-BNN-VP ngày 29/7/2014)

Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

Chỉ thị số 4485/CT-BNN-TCLN ngày 17/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Giáp Ngọ năm 2014

Công Đoàn Tổng cục Lâm nghiệp có văn bản số 18/CĐTCLN ngày 29/11/2013 V/v hướng dẫn tổng kết, thi đua khen thưởng Công đoàn năm 2013

Tổng cục Lâm nghiệp ban hành văn bản số 1891/TCLN-VP ngày 02/12/2013 V/v thực hiện công tác tổng kết và thi đua, khen thưởng năm 2013

Văn bản số 1650/TCLN-VP ngày 25/10/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp V/v yêu cầu tập trung giải quyết công việc Quý IV/2013

Công điện khẩn số 06/CĐ-BNN-TCLN ngày 26/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng cháy, chữa cháy rừng

Kế hoạch trực TẾT nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 của Lãnh đạo Tổng cục

Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Văn bản số 22/TCLN-PTR ngày 05/01/2013 về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2012

Phân công công tác lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp (Quyết định 486/QĐ-TCLN-VP ngày 05/10/2012)

Thực hiện Điều tra, Kiểm kê rừng (Văn bản của Tổng cục Lâm nghiệp số 1070/TCLN-VP ngày 08/8/2012

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ký ban hành Quyết định số 1125/QĐ-BNN-TCLN, ngày 16 tháng 5 năm 2012, quy định tạm thời về quản lý nguồn kinh phí duy tu, bảo dưỡng các công trình phục vụ quản lý, bảo vệ phát triển rừng và bảo tồn thiên nhiên trong các đơn vị trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp

Văn bản số 1700/BNN-TCLN ngày 06/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng