Tổng cục lâm nghiệp - DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

Cập nhật ngày : 04/02/2013 3:09:24 CH

 

HỌ TÊN

 

CƠ QUAN

NHÀ RIÊNG

DI ĐỘNG

E-MAIL

 

 I. LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC

 

Hà Công Tuấn

TT, TCT

08.043.727

08.043.726

37.669.840

091.322.3397

tuanfpd@gmail.com

tuanhc@mard.gov.vn

 

Nguyễn Bá Ngãi

PTCT

38.489.758

33.840.003

091.206.2179

nguyenbangai@gmail.com ngainb.ln@mard.gov.vn

 

Cao Chí Công

PTCT

37.335.684

37.222.088

091.213.2476

cong@vnforest.gov.vn congcc.ln@mard.gov.vn

 

Nguyễn Văn Hà

PTCT

32.32.1391

 

091.511.2686

Ngvanha@yahoo.com

 

Nguyễn Quốc Trị

PTCT

32.373.306

 

0129.532.8999

Quoctri.tcln@Gmail.com

 

 II. VĂN PHÒNG TỔNG CỤC - FAX: 04.3843.8793

 

Nguyễn Bình Minh

CVP

37.334.151

35.591.971

091.308.1612

minh.dof@gmail.com minhnb.ln@mard.gov.vn

 

Nguyễn Văn Chính

PCVP

08.043.727

 

091.433.8458

chinhcln@gmail.com 

 

Nguyễn Thị Hồng Lý

PCVP

38.438.689

 

0915.239.907

hongly018@gmail.com

 

Kim Thị Kiều Anh

PCVP - TP

37.335.678

 

098.360.9098

kimkieuanh@yahoo.com anhktk.ln@mard.gov.vn

 

Nguyễn Duy Thành

KTT-TP

37.336.821

 

091.250.4842

thanh.khnn@gmail.com thanhnd.ln@mard.gov.vn

 

Đinh Thị Hồng Phượng

PTP

37.336.821

 

091.213.2589

dinhthihongphuong63@yahoo.com phuongdth.ln@mard.gov.vn

 

Nguyễn Thị Tuyết Mai

KT

37.336.821

 

098.842.8520

ntm8583@yahoo.com maintt.ln@mard.gov.vn

 

Trần Thị Tươi

KT

37.336.821

 

098.379.9782

tuoi.tcln@gmail.com

 

Tô Văn Thảo

TP

38.438.689

 

091.788.6887

096.699.9569

thaovnforest@gmail.com

 

Nguyễn Thanh Tùng

CV

37.335.678

 

098.307.4085

tungtcln@gmail.com tungnt.ln@mard.gov.vn

 

Nguyễn Thị Quỳnh

CV

37.335.678

 

097.860.9785

quynhhuong98@gmail.com quynhnt.ln@mard.gov.vn

 

Cao Xuân Ý

CV

32.321.392

 

091.201.8063

xuanycfic@gmail.com

 

Hoàng Duy Tùng

CV

32.321.392

 

098.725.6678

tung.hoang198@gmail.com

 

Đào Đức Phong

CV

32.321.392

 

098.329.0174

Daoducphong.tcln@gmail.com

 

Nội Thế Nghiệp

CV

32.321.392

 

091.584.5139

Nghiepnt68tcln@gmail.com

 

Nguyễn Quang Thịnh

CV 32.321.392   0983180789 thinh.nguyenquang1989@gmail.com  

Đỗ Đức

TP

38.489.750

 

091.265.1739

doduc113@gmail.com doduc.ln@mard.gov.vn

 

Nguyễn Văn Khôi

CVC

38.489.750

 

0914.345.518

khoitcln@gmail.com khoinv.ln@mard.gov.vn

 

Trịnh Thị Thanh Hà

CV

38.489.750

 

092.247.0370

thanhha819@gmail.com hattt.ln@mard.gov.vn

 

Nguyễn Thị Lan

VT

38.438.792

 

093.222.1479

vanthutcln@gmail.com

longduc19942003@gmail.com

 

Ngô Thị Hoa

CV

38.438.792

 

096.231.2870

ngohoakhql@gmail.com

 

Trần Thanh Hà

Lái xe

38.438.792

 

091.200.6190

   

Lê Tiến Sấu

Lái xe

38.438.792

 

091.249.5663

   

Nguyễn Đức Minh

Lái xe

38.438.792

 

091.218.3905

   

Lại T.Thanh Lệ

Tạp vụ

38.438.792

 

0164.901.9215

   

 III. VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 

Phạm Hồng Lượng 

VT

37.332.154

35.149.306

091.223.3871 

luong_phamhong71@yahoo.com luongph.ln@mard.gov.vn

 

Phạm Xuân Thịnh

PVT

37.332.154

 

096.689.8682

thinh.sdc.dop@gmail.com

 

Vũ Thị Lê Lương

PVT

37.349.081

 

093.658.8587

vuleluong@gmail.com

 

Trần Ngọc Bình

CVC

38.439.185

 

093.227.8988