Tổng cục lâm nghiệp - 1334/TCLN-KH&HTQT

Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Văn bản số 1334/TCLN-KH&HTQT ngày 30/8/2013 V/v góp ý Dự thảo 6.3 Định nghĩa gỗ hợp pháp và Dự thảo 2 Phụ lục 3 Hệ thống TLAS để đàm phán Hiệp định VPA/FLEGT với EU

Cập nhật ngày : 03/09/2013 4:27:06 CH

(Văn bản và các phụ lục trong tệp nén kèm theo)

Liên lạc: Trần Hiếu Minh, chuyên viên Vụ KHCN&HTQT , Tổng cục Lâm nghiệp; ĐT: 04.38438814/0912367763; E-mail: hieuminh08@gmail.com

 

 

File đính kèm: Vanban_1334.zip

Ngày ban hành:  30/8/2013,

Số ký hiệu:  1334/TCLN-KH&HTQT,