Tổng cục lâm nghiệp - Văn bản số 345/TCLN-PTR ngày 16/3/2017 về việc đề nghị cung cấp số liệu và phối hợp đánh giá thực trạng phát triển một số loài cây LSNG chủ yếu khu vực Miền Trung và Tây Nguyên

Văn bản số 345/TCLN-PTR ngày 16/3/2017 về việc đề nghị cung cấp số liệu và phối hợp đánh giá thực trạng phát triển một số loài cây LSNG chủ yếu khu vực Miền Trung và Tây Nguyên

Cập nhật ngày : 17/03/2017 11:15:07 CH

File đính kèm: 345_TCLN_PTR.zip