Văn bản quy phạm pháp luật

Tìm văn bản
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
Văn bản số 260/TCLN-PCTT ngày 04/3/2020 về việc tổng kết, đánh giá thực hiện các chính sách về lâm nghiệp
Chỉ thị về phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020
287/KL-QLR 16/05/2019 Văn bản số 287/KL-QLR ngày 16/5/2019 về việc chủ động tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
16/04/2019 Công điện khẩn về việc tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng
Hoạt động nhân dịp 59 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam (văn bản số 8673/BNN-TCLN ngày 07/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Văn bản số 8471/BNN-TCLN ngày 30/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018 - 2019
Thu thập thông tin xây dựng cơ cở dữ liệu rừng ven biển (Văn bản số 1883/TCLN-PTR ngày 31/10/2018)
Đề nghị báo cáo kết quả công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ để phục vụ Hội nghị giao ban năm 2018 (Văn bản số 1735/TCLN-ĐDPH ngày 12/10/2018)
Rà soát, điều chỉnh mục tiêu, KH thực hiện Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển giai đoạn 2015-2020 (văn bản số 7862/BNN-TCLN ngày 9/10/2018)
Thông tin dự báo KTTV thời hạn mùa và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng tháng 10 -12/2018
Cung cấp thông tin về hệ thống rừng phòng hộ của địa phương (văn bản số 1528/TCLN-ĐDPH ngày 18/9/2018 của Tổng cục Lâm nghiệp)
1364/KL-TCLN-KL 22/08/2018 Kết luận Thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật đối với việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án "Sân Golf và tổ hợp văn hóa thể thao, vui chơi giải trí, nghỉ mát và du lịch tại xã Ngọc Thanh, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc"
384/VBPH-TCLN-NNVN 26/03/2018 Văn bản số 384/VBPH-TCLN-NNVN ngày 26/3/2018 về việc đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động lâm nghiệp trên cả nước
Văn bản số 8882/BNN-TCLN ngày 20/10/2017 về việc khai thác, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng phòng hộ bị thiệt hại
Tổng cục Lâm nghiệp phúc đạp văn bản về việc xin giải cứu ngành xuất khập khẩu gỗ Việt Nam của Hội Doanh nghiệp huyện Hương Khê
Tổng cục Lâm nghiệp phúc đáp văn bản đề xuất giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu gỗ tỉnh Quảng Bình
Văn bản số 866/TCLN-PTR ngày 13/6/2017 về việc góp ý hướng dẫn kỹ thuật
Thông tin về một số nội dung liên quan đến Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT (văn bản số 808/TCLN-CTVN ngày 01/6/2017)
Cảnh báo mã độc WannaCry
Hướng dẫn quản lý các trại nuôi động vật hoang dã (văn bản số 104/CTVN-TTĐT ngày 09/05/2017)
Văn bản số 352/TCLN-CTVN ngày 17/3/2017 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc báo cáo công tác quản lý nuôi, trồng động thực vật hoang dã
Kết luận về việc thanh tra hoạt động liên kết có tổ chức du lịch sinh thái trên địa bàn Vườn quốc gia Ba Vì
Thông báo kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp (Số 6423/TB-BNN-VP ngày 12/8/2014)
Kế hoạch số 1391/KH-BNN-TCLN ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phát triển kinh tế hợp tác và liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp giai đoạn 2014-2020
Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng
Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
Chỉ thị số 936/CT-BNN-TCLN ngày 18/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp
Thông báo kết luận của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp - Giám đốc Ban quản lý dự án tại Hội nghị triển khai kiểm kê rừng các tỉnh Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long (số 186a-TB-TCLN-VP ngày 20/02/2014 )
Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm
Quy chế quản lý, sử dụng Văn phòng điện tử dùng chung của cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (QĐ số 2829/QĐ-BNN-VP ngày 29/11/2013)
Thông báo kết luận số 64/TB-VPCP ngày 08/02/2014 của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 tại cuộc họp lần thứ 5 của Ban chỉ đạo
Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác
Thông báo kết luận số 94/TB-BNN-VP ngày 08/01/2014 của Thứ trưởng Hà Công Tuấn tại cuộc họp về tình hình thực hiện Dự án Tổng Điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2013-2016
Thông báo kết luận số 16/TB-TCLN-VP ngày 06/01/2014 của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp- Giám đốc Ban quản lý Dự án Tổng Điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2013-2016 tại buổi làm việc với Viện Điều tra Quy hoạch rừng
Thông báo kết luận số 6191/TB-BNN-VP ngày 26/12/2013 của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016
Công Điện khẩn số 01/CĐ-BNN-TCLN ngày 03/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phòng cháy, chữa cháy rừng
Chỉ thị số 4485/CT-BNN-TCLN ngày 17/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Giáp Ngọ năm 2014
Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Chỉ thị số 2362/CT-BNN-TCLN Về việc tăng cường thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
Thông báo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo về và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 (224/TB-VPCP)
Văn bản số 657/TCLN-KHTC, ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Tổng cục Lâm nghiệp về một số chính sách hưởng lợi trong lâm nghiệp
Công điện khẩn số 06/CĐ-BNN-TCLN ngày 26/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng cháy, chữa cháy rừng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị số 3837/CT-BNN-TCLN ngày 07/11/2012 về việc tăng cường quản lý gây nuôi, mua bán, sử dụng động vật hoang dã
Văn bản số 199/TB-VPCP ngày 31/5/2012 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại phiên họp thứ 2 của Ban chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011-2020
Chỉ thị số 270/CT-TTg ngày 12/02/2010 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Chỉ thị số 86/2006/CT-BNN, ngày 21 tháng 09 năm 2006 Về quản lý việc chuyển mục đích sử dụng rừng