Việt Nam tham dự Hội nghị ASOF 21 tại Myanmar

Cập nhật ngày : 13/07/2018 01:23

Từ 12-13/7/2018 tại Thành phố Nây-Pi-Tô, Nước Cộng hòa Liên ban My-an-ma đã diễn ra Hội nghị Nhóm quan chức cấp cao của ASEAN về Lâm nghiệp lần thứ 21 (ASOF 21).

Đây là Hội nghị thường niên về Lâm nghiệp của các nước Đông Nam Á để chuẩn bị báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN lần thứ 40 (AMAF 40) tại Việt Nam. Tham dự Hội nghị có đại diện 09 nước trong khối ASEAN; Ban thư ký ASEAN; Ban thư ký Hiệp định Tổ chức Hợp tác rừng Châu Á (AFoCO); các quốc gia/tổ chức quốc tế là đối tác của ASEAN: Hàn Quốc, Trung Quốc, Chương trình hợp tác về Biến đổi khí hậu ASEAN - Đức (GIZ/GAP-CC), Chương trình của EU hỗ trợ các nước ASEAN về Tăng cường thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (EU-FLEGT). Đoàn đại biểu Việt Nam do ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp làm Trưởng đoàn.

Trước đó, Đoàn Việt Nam đã tham dự các sự kiện: cuộc họp lần thứ 21 Tổ công tác về phát triển lâm sản từ ngày 09-10/7/2018 và Hội thảo về các vấn đề quốc tế ảnh hưởng đến ngành lâm nghiệp lần thứ 19 ngày 11/7/2018.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất một số vấn đề: Chiến lược hợp tác Lâm nghiệp ASEAN (2016-2025); Quản lý rừng bền vững khu vực ASEAN; Các chương trình/dự án hợp tác trong khu vực ASEAN; Các vấn đề về Môi trường và Lâm nghiệp ASEAN; Hợp tác giữa các nước ASEAN về thực thi Công ước CITES (ASEAN-CITES) và Mạng lưới thực thi pháp luật bảo vệ động thực vật hoang dã (ASEAN-WEN) và Hợp tác ASEAN-Hàn Quốc, ASEAN-Trung Quốc về Lâm nghiệp.

Tại Hội nghị, đoàn Việt Nam đã cập nhật về hiện trạng tài nguyên rừng, các chính sách/quy định mới của Việt Nam về lâm nghiệp, đặc biệt là về quản lý rừng bền vững, chứng chỉ rừng và thực thi các cam kết quốc tế trong lĩnh vực lâm nghiệp. Việt Nam cũng chỉ ra các cơ hội, thách thức và các khuyến nghị với Hội nghị nhằm tăng cường quản lý rừng bền vững trong khu vực ASEAN. Đoàn Việt Nam cũng đã báo cáo Hội nghị về kết quả Cuộc họp lần thứ 12 Tổ công tác về Lâm nghiệp xã hội và các sự kiện có liên quan được tổ chức tại Thành phố Đà Nẵng từ ngày 26-29/6/2018.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị, đoàn Việt Nam đã có cuộc họp song phương với My-an-ma để thảo luận, thống nhất hợp tác về lâm nghiệp giữa hai bên, lễ ký Biên bản ghi nhớ (MoU) sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong quí 4/2018. Đoàn Việt Nam cũng trao đổi song phương với đoàn Lào và Căm-pu-chia để thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác song phương về lâm nghiệp đã ký kết./.

                                                                                                         Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế