CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị nhóm quan chức cao cấp ASEAN về Lâm nghiệp lần thứ 24 (ASOF 24)

Cập nhật ngày : 09/09/2021 10:20

Trong 2 ngày 7 – 8/9/2021 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Nhóm quan chức cấp cao ASEAN về lâm nghiệp lần thứ 24 (ASOF 24) do Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch nhiệm kỳ 2021 – 2022. Đây là Hội nghị thường niên về Lâm nghiệp của các quốc gia ASEAN để chuẩn bị báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN lần thứ 43 (AMAF 43). Ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Trưởng Nhóm ASOF của Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị trực tuyến ASOF 24 và các sự kiện liên quan có khoảng 60 đại biểu đến thuộc 09 đoàn đại biểu của 09 nước ASEAN (Singapore không tham dự), Ban thư ký ASEAN, đại diện các quốc gia đối tác của ASEAN, đại diện các tổ chức quốc tế hợp tác với ASEAN và các tổ chức có liên quan khác. Đoàn đại biểu Việt Nam có sự tham gia của Tổng cục Lâm nghiệp, Vụ Hợp tác quốc tế, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất một số vấn đề: (i) Chiến lược hợp tác Lâm nghiệp ASEAN (2016-2025); (ii) Quản lý rừng bền vững khu vực ASEAN; (iii) Thực thi Luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT); (iv) Các chương trình/dự án hợp tác trong khu vực ASEAN; (v) Các vấn đề về Môi trường và Lâm nghiệp ASEAN; (vi) Hợp tác giữa các nước ASEAN về thực thi Công ước CITES (ASEAN-CITES) và Mạng lưới thực thi pháp luật bảo vệ động thực vật hoang dã (ASEAN-WEN); và (vii) Hợp tác ASEAN-Hàn Quốc, ASEAN-AFoCO, ASEAN-FAO, ASEAN-EU. Với vai trò Chủ tịch, Việt Nam đã thể hiện tốt vai trò dẫn dắt, tạo cơ hội để các nước trong khu vực ASEAN cùng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp hợp tác trong khuôn khổ ASEAN nhằm thúc đẩy phát triển, quản lý rừng bền vững trong khu vực.

Tại Hội nghị, đoàn Việt Nam đã cập nhật về hiện trạng tài nguyên rừng, các chính sách/quy định mới của Việt Nam về lâm nghiệp, đặc biệt là về quản lý rừng bền vững, chứng chỉ rừng, lâm sản ngoài gỗ và thực thi các cam kết quốc tế trong lĩnh vực lâm nghiệp. Việt Nam cũng chỉ ra các cơ hội, thách thức và các khuyến với Hội nghị nhằm tăng cường quản lý rừng bền vững trong khu vực ASEAN. Đoàn Việt Nam cũng đã báo cáo Hội nghị về kết quả Cuộc họp lần thứ 24 Tổ công tác về Phát triển sản phẩm lâm nghiệp (AWG-FPD) lần thứ 24 do Việt Nam chủ trì.

 Hội nghị đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra và đạt được sự đồng thuận, nhất trí cao về một số kết quả quan trọng. Hội nghị diễn ra trong không khí đoàn kết, vui vẻ, thể hiện thiện chí hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác hợp tác của ASEAN./.    

                                             Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế