Văn bản số 221/CTVN-THGP ngày 07/8/2019 về việc gián đoạn trong cấp giấy phép, chứng chỉ CITES

Cập nhật ngày : 09/08/2019 01:58

Chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm:  VB 221. Gián đoạn trong thực hiện TTHC về CITES.pdf