Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 09/05/2018 01:54


Ông Phạm Văn Điển, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp.

Sáng 08/5/2018, tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Văn Điển, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 07/5/2018.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông báo về việc giới thiệu chữ ký của ông Phạm Văn Điển để các cơ quan, đơn vị được biết, liên hệ và phối hợp trong công tác. (Chi tiết tại tại Thông báo số 3478/TB-BNN-VP ngày 08/5/2018 kèm theo)./.

Văn phòng Tổng cục

File đính kèm:  3478_TB_BNN_VP.PDF