Tổng cục trưởng làm việc với Vườn quốc gia Cát Tiên 

Cập nhật ngày : 15/03/2019 09:27

Vườn quốc gia Cát Tiên cần phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc trưng; phát huy tiềm năng, thế mạnh của loại hình du lịch sinh thái, trải nghiệm, khám phá thiên nhiên để gia tăng giá trị từ rừng – đó là chỉ đạo của Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị tại buổi làm việc với Vườn Quốc gia Cát Tiên ngày 13/3/2019.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Vụ Quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ, Vụ Phát triển sản xuất lâm nghiệp; Ban giám đốc, trưởng và phó các đơn vị, các trạm kiểm lâm thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy năm 2018, Vườn quốc gia Cát Tiên đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị đề ra. Mặc dù vậy, đơn vị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục và một số nhiệm vụ quan trọng cần tiếp tục tổ chức triển khai trong thời gian tới; đặc biệt là trong công tác quản lý bảo vệ rừng và tổ chức hoạt động du lịch sinh thái.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng ghi nhận, biểu dương, chúc mừng các thành quả mà tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Vườn quốc gia Cát Tiên đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời, trong thời gian tới, Tổng cục trưởng cũng đề nghị Vườn quốc gia Cát Tiên tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Đối với công tác bảo vệ rừng cần có giải pháp tận gốc; thay đổi phương thức quản lý, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ cao hỗ trợ công tác quản lý bảo vệ, theo dõi, giám sát tài nguyên rừng. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân, phối hợp giữa các đơn vị và chính quyền địa phương trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Chủ động nghiên cứu và thực hiện cơ chế, chính sách để động viên khuyến khích các cán bộ kiểm lâm gắn bó lâu dài, ổn định công tác tại Vườn.

Về công tác du lịch, Tổng cục trưởng chỉ đạo Vườn cần duy trì, phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc trưng; phát huy tiềm năng, thế mạnh của loại hình du lịch sinh thái, trải nghiệm, khám phá thiên nhiên. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, giá trị của Vườn. Cùng với đó là nâng cao chất lượng hoạt động của các nhà bảo tàng, vườn thực vật. Chủ động xây dựng và đề xuất và dự án hợp tác để huy động nguồn lực từ các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước.

Tổng cục trưởng cũng lưu ý đối với việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cần kiểm soát tốt việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí; đảm bảo việc chi tiêu đúng đối tượng, đúng mục đích và hiệu quả; thực hiện dứt điểm việc chi trả tiền giao khoán bảo vệ rừng từ nguồn dịch vụ môi trường rừng bằng hình thức chuyển khoản.

Đối với một số kiến nghị, đề xuất của Vườn, Tổng cục Trưởng cũng đã giao các đơn vị chuyên môn tham mưu để sớm có phương án thực hiện.

Văn phòng Tổng cục