Tổng cục Lâm nghiệp và Tổng cục Hải Quan ký quy chế phối hợp

Cập nhật ngày : 30/07/2018 06:00

Chiều nay, 30/7/2018, Tổng cục Lâm nghiệp và Tổng cục Hải quan đã tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp. Dự và chứng kiến Lễ ký kết, về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn, về phía Bộ Tài chính có Thứ trưởng Trần Văn Hiếu.

Theo nội dung ký kết giữa hai bên, Tổng cục Lâm nghiệp và Tổng cục Hải quan thống nhất phối hợp một số nội dung: xây dựng cơ chế, chính sách; phối hợp kiểm tra, kiểm soát lâm sản xuất khẩu, nhập khẩu; đấu tranh, xử lý vụ việc buôn lậu và vận chuyển trái phép lâm sản, mẫu vật các loài thuộc Danh mục CITES qua biên giới; Phối hợp về tập huấn nghiệp vụ, hội nghị, hội thảo; trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến hai Tổng cục.

Hai bên thống nhất việc trao đổi thông tin giữa hai Tổng cục được thực hiện theo phương thức trực tiếp hoặc qua văn bản, điện thoại, hệ thống thư điện tử trên nguyên tắc bảo mật.

Việc ký quy chế phối hợp giữa hai bên là nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng./.

Văn phòng Tổng cục