Tổng cục Lâm nghiệp và RECOFTC ký Biên bản ghi nhớ hợp tác

Cập nhật ngày : 21/05/2018 11:39

Ngày 18/5/2018, Tổng cục Lâm nghiệp cùng Trung tâm vì Con người và Rừng (RECOFTC) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2018 – 2023 về cải thiện cuộc sống của cộng đồng địa phương và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam.

Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và Ông David Ganz Giám đốc điều hành RECOFTC cùng đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị, thành viên có liên quan của hai bên đã tham dự Lễ ký.

Biên bản ghi nhớ được ký kết với mục đích thúc đẩy hợp tác giữa các bên trong lĩnh vực quản lý rừng dựa vào cộng đồng với mục tiêu cuối cùng là cải thiện cuộc sống của cộng đồng địa phương và quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam.  

Theo Bản ghi nhớ, phạm vi hợp tác giữa Tổng cục Lâm nghiệp và RECOFTC sẽ bao gồm những hoạt động về mạng lưới đào tạo; nghiên cứu, phân tích và tổng hợp; phát triển chiến lược truyền thông; thí điểm và trình diễn phát triển các phương pháp mới có tính sáng tạo và khuyến khích việc nhân rộng/ ứng dụng các mô hình đó; cải thiện chính sách về lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam; xây dựng năng lực của cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu về quản lý rừng bền vững và nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; quy hoạch sử dụng đất và tài nguyên rừng theo cách tiếp cận cảnh quan.

Biên bản ghi nhớ lần này được xây dựng trên cơ sở kế thừa thành quả, ghi nhận sự hợp tác toàn diện và chặt chẽ giữa hai bên từ năm 2006 đến nay nhằm góp phần thực hiện các cam kết cấp khu vực và quốc tế trong các lĩnh vực quản lý rừng dựa vào cộng đồng trên cơ sở bình đằng cùng có lợi.

Văn phòng Tổng cục