Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng

Cập nhật ngày : 16/11/2018 04:21

File đính kèm:  32_2018_TT-BNNPTNT-compressed.pdf