Thông báo số 258/TB-CTVN-HTQT ngày 17/10/2019 về việc Hội nghị các quốc gia thành viên CITES sửa đổi, bổ sung Phụ lục CITES đối với một số loài, nhóm loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Cập nhật ngày : 21/10/2019 10:42

Chi tiết tại file đính kèm

 

File đính kèm:  TB 258_CITES VN.pdf