Thông báo kết quả lựa chọn tư vấn cá nhân thực hiện gói thầu số 07: Điều tra, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ngành lâm nghiệp làm cơ sở xây dựng bộ dữ liệu ngành

Cập nhật ngày : 27/12/2018 04:55

File đính kèm:  TB-ket-qua-lua-chon-tu-van.pdf