Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu; chấp thuận hồ sơ dự thầy và trao hợp đồng gói thầu số 12

Cập nhật ngày : 18/05/2018 11:21

File đính kèm:  683_TCLN_VP.PDF