CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019 XUÂN KỶ HỢI

Tập huấn chuyên gia về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

Cập nhật ngày : 24/03/2017 05:41

 

Từ ngày 20-23/3/2017, Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) đã tổ chức lớp tập huấn chuyên gia về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.

Tham dự khóa tập huấn có 25 học viên là các giảng viên và cán bộ chuyên môn đến từ các đơn vị: Trường đại học Lâm nghiệp,  Viện Điều tra quy hoạch Rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Công ty Lâm nghiệp Đắk Tô, Công ty Lâm nghiệp Đại Thành, Viện Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, Viện Nghiên cứu và Phát triển rừng nhiệt đới, Công ty cổ phần Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam, Công ty cổ phần chứng nhận và kiểm định Vinacontrol, Công ty Lâm nghiệp Yên Thế.

          Mục tiêu của lớp tập huấn là nâng cao năng lực cho cán bộ kỹ thuật về QLRBV và CCR của một số đơn vị cung cấp dịch vụ QLRBV tiềm năng, trong thời gian tới họ sẽ trở thành các tiểu giáo viên (ToT) và thực hiện triển khai tổ chức tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức để cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là các chủ rừng, cơ sở chế biến lâm sản về quản lý rừng bền vững (QLRBV) và chứng chỉ rừng (CCR).

Nội dung tập huấn QLRBV và CCR, bao gồm: những vấn đề cốt lõi về QLRBV và CCR, tầm quan trọng quốc tế, hệ thống chứng chỉ rừng trên thế giới và Việt Nam, rừng có giá trị bảo tồn cao, lập kế hoạch quản lý rừng, chi phí và doanh thu, khía cạnh xã hội và môi trường. Ngoài ra, các học viên có một ngày thăm hiện trường Công ty Lâm nghiệp Yên Thế, Bắc Giang, đây là Công Ty đã được trao chứng chỉ rừng FSC quốc tế năm 2016.

Qua lớp tập huấn, các học viên đã trao đổi kinh nghiệm thực tế về QLRBV, lộ trình làm chứng chỉ rừng, những thách thức cũng như những lợi ích từ QLRBV và chứng chỉ rừng mang lại. Học viên cũng được thảo luận về hoạt động lâm sinh, quản lý khai thác, quản lý rác thải, an toàn lao động, theo dõi, giám sát và chuỗi hành trình sản phẩm, quản lý rừng có giá trị bảo tồn cao. Lớp tập huấn đã góp phần hình thành và thúc đẩy phát triển đội ngũ chuyên gia nòng cốt trong nước về đánh giá và cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn quốc tế./.

Vụ Quản lý sản xuất lâm nghiệp