Tài liệu tham khảo môn thi chuyên môn nghiệp vụ, kỳ thi nâng ngạch kiểm lâm viên lên kiểm lâm viên chính năm 2018

Cập nhật ngày : 26/07/2018 11:53

Lưu ý: Học viên dự thi tham khảo các nội dung liên quan tại các Văn bản quy phạm pháp luật, các Văn bản khác của Đảng, Nhà nước, Chính phủ có hiệu lực ở thời điểm hiện tại./.

File đính kèm:  Tai lieu KLVC.zip