Quyết định số 5581/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 29/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cập nhật ngày : 02/01/2018 02:52

File đính kèm:  5581_QĐ_BNN_TCLN.PDF