Quyết định số 2249/QĐ-BNN-TCLN ngày 17/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Chỉ định Cơ quan Khoa học CITES Việt Nam

Cập nhật ngày : 18/06/2020 10:06

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

File đính kèm:  2249. QĐ chỉ định CQKH CITES.pdf