Quyết định số 1157/QĐ-BNN-TCLN ngày 26/5/2014 Ban hành Quy định nghiệm thu thành quả dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016" của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

Cập nhật ngày : 16/06/2014 01:59

File đính kèm:  1157_QĐ-BNN-TCLN.pdf