Phê duyệt kế hoạch hành động khẩn cấp đến năm 2020 để bảo tồn voi ở Việt Nam (Quyết định số 940/QĐ-TTg ngày 19/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ)

Cập nhật ngày : 10/08/2012 11:24

File đính kèm:  940.pdf