CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019 XUÂN KỶ HỢI

Khối thi đua các Cục, Tổng cục triển khai kế hoạch và ký kết giao ước năm 2017

Cập nhật ngày : 13/03/2017 04:06

Ngày 10/3/2017, tại Vườn quốc gia Tam Đảo, Tổng cục Lâm nghiệp - đơn vị Trưởng Khối thi đua các Cục, Tổng cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2017 của Khối.

Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và ông Dương Tiến Thể, Phó cục trưởng Cục Thú y đồng chủ trì Hội nghị.

Khối thi đua các Cục, Tổng cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm 12 đơn vị: Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Thủy lợi, Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt, Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và Thủy sản, Cục Quản lý xây dựng công trình, Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản, Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương.

Tại Hội nghị, Khối đã cùng thảo luận về chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua trong các nội dung của Đề án Tái cơ cấu Ngành và xây dựng nông thôn mới trong năm 2017, đặc biệt là thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước (05 nhiệm vụ chỉ tiêu) và công tác xây dựng, quản lý nội bộ (05 nhiệm vụ chỉ tiêu). 12 đơn vị cũng đã ký kết vào Bản giao ước thi đua dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

VPTC