Hội thảo tham vấn “Rà soát tài liệu đào tạo liên quan đến Quản lý Khu bảo tồn và Bảo tồn đa dạng sinh học”

Cập nhật ngày : 25/04/2013 03:51

 

Sáng nay, 25/4/2013 tại Hà Nội, Vụ Bảo tồn thiên nhiên thuộc Tổng cục Lâm nghiệp đã phối hợp với Dự án “Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các Khu bảo tồn ở Việt Nam” tổ chức Hội thảo tham vấn rà soát tài liệu đào tạo liên quan đến Quản lý Khu bảo tồn và Bảo tồn đa dạng sinh học.

Phó Vụ trưởng Vụ Bảo tồn thiên nhiên Hà Thị Tuyết Nga chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có nhiều nhà quản lý, chuyên gia và nhà nghiên cứu của  Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (Bộ Tài nguyên Môi trường), Trường Đại học Lâm nghiệp, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp I, ….

Hội thảo được tổ chức nhằm tham vấn ý kiến đối với Báo cáo đánh giá hệ thống tài liệu hiện có liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học và các chủ đề về quản lý các khu bảo tồn nhằm xác định hạn chế và nhu cầu phát triển các khóa đào tạo, tài liệu đào tạo mới nhằm chuẩn hóa chương trình đào tạo, góp phần nâng cao năng lực và kỹ năng quản lý đối với hệ thống khu bảo tồn trên phạm vi cả nước./.

Văn phòng Tổng cục