Hội thảo tham vấn nội dung DVMTR và Quỹ BV&PRT trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 27/06/2018 05:09

Ngày 26/6/2018, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam phối hợp Hội chủ rừng Việt Nam với sự tài trợ của Đại sứ quán Phần Lan thông qua Tổ chức ActionAid Việt Nam (AAV) đã tổ chức Hội thảo Tham vấn dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp phần Dịch vụ môi trường rừng và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng”. Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam; ông Hứa Đức Nhị, Chủ tịch Hội chủ rừng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ông Steffen Johnsen, Cố vấn trưởng dự án PFG, AAV đồng chủ trì hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của gần 100 đại biểu từ các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp, Hội chủ rừng Việt Nam, Quỹ BV&PTR Việt Nam, Quỹ BV&PTR của 10 tỉnh, thành phố; đại diện các chủ rừng tại Lâm Đồng, Cao Bằng, Sơn La; đại diện một số tổ chức quốc tế và các chuyên gia, tư vấn, các cơ quan, đơn vị liên quan.

Hội thảo nhằm tham vấn ý kiến của các bên liên quan, đặc biệt là các chủ rừng đối với nội dung dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) trong dự thảo của Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Đồng thời, tại Hội thảo các đại biểu cũng đã chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ tại địa phương trong quá trình thực hiện chính sách.

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp, nội dung DVMTR và Quỹ BV&PTR được quy định tại Chương 6 gồm 8 mục, 30 Điều (từ Điều 72 đến Điều 101). Các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung liên quan đến lộ trình xây dựng quy định cơ chế chi trả DVMTR đối với dịch vụ hấp thụ và cacbon; các quy định khuyến khích chi trả trực tiếp đối với kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, thủy sản; quy định về Quỹ BV&PTR đã phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại các địa phương? Việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR đối với chủ rừng; cách thức chi trả cho cộng đồng, nhóm hộ; phương thức chi trả,… Các báo cáo trình bày, góp ý, thảo luận tại Hội thảo sẽ được Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp thu, giải trình, tiếp tục hoàn thiện nội dung quy định về DVMTR và Quỹ BV&PTR trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam