Hội thảo Tham vấn các tỉnh phía Bắc về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 03/06/2018 11:27

Ngày 31/5/2018, tại Quảng Ninh, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức Hội thảo tham vấn các tỉnh phía Bắc về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Tham dự Hội thảo có khoảng 200 đại biểu là thành viên Ban soạn thảo; Tổ biên tập; đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp; đại diện các tỉnh phía Bắc gồm: các Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm, Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng, Hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng đặc dụng, Công ty lâm nghiệp. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Phạm Văn Điển chủ trì Hội thảo.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp gồm 8 Chương, 107 Điều áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến các hoạt động lâm nghiệp tại Việt Nam.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý về 06 nội dung cơ bản liên quan đến tiêu chí xác định rừng (chiều cao đối với từng loại lập địa, kiểu rừng); Quy định về sự phối hợp giữa cơ quan Kiểm lâm với cơ quan Tài nguyên và Môi trường trong giao rừng, cho thuê rừng; Ghi chép thông tin trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng; Trình tự, thủ tục chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Điều kiện đóng, mở cửa rừng tự nhiên; Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp; các chính sách đầu tư, hỗ trợ đầu tư và những vấn đề cần quy định chuyển tiếp.

Phát biểu tại Hội thảo Phó Tổng cục trưởng Phạm Văn Điển khẳng định đây là một trong 3 Nghị định quan trọng quy định thi hành Luật Lâm nghiệp. Phó Tổng cục trưởng đánh giá cao kết quả thảo luận và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội thảo. Đồng thời, Phó Tổng cục trưởng cũng đề nghị Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp thu các ý kiến đóng góp để nâng cao chất lượng của Nghị định này.

Trong thời gian tới, Tổng cục Lâm nghiệp sẽ tiếp tục tổ chức lấy ý kiến góp ý tại các khu vực Miền Trung và Miền Nam.

Bên lề cuộc Hội thảo, các đại biểu đã đi khảo sát mô hình điểm của tỉnh Quảng Ninh về sản xuất nông lâm kết hợp, thực hiện khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, bảo vệ rừng tự nhiên gắn với du lịch sinh thái và trồng thảo mộc dưới tán rừng tại thôn Bằng An, xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

Văn phòng Tổng cục