Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ Luật Hình sự 2015

Cập nhật ngày : 16/05/2018 10:17

Ngày 15/05/2018, tại Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức “Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ Luật Hình sự 2015

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Bá Ngãi, phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp đã nhấn mạnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của Bộ luật hình sự với yêu cầu quản lý nhà nước bằng pháp luật nói chung và quản lý trong lĩnh vực lâm nghiệp nói riêng, đặc biệt, thời gian qua, số vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp trên phạm vi cả nước vẫn chưa được khống chế.

Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, các cán bộ, công chức cần nắm được những nguyên tắc cơ bản, những nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước để chủ động xử lý tình huống. Đồng thời, các đơn vị trong Tổng cục cũng cần rà soát lại các văn bản Quy phạm pháp luật đã và đang thực hiện, đề xuất sửa đổi, bổ sung… tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động lâm nghiệp thực hiện đứng quy định của ngành và pháp luật có liên quan, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật Lâm nghiệp.

Tổng cục Lâm nghiệp