Giới thiệu chung về Tổng cục Lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 11/09/2010 08:31

Tổng cục Lâm nghiệp được thành lập theo Quyết định số 04/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Lâm nghiệp là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về lâm nghiệp trong phạm vi cả nước; quản lý, chỉ đạo các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

 Trụ sở:    Số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội 
Điện thoại:    04. 38.438 793
Fax:              04. 38.438 792

Thứ trưởng, Tổng cục trưởng: 

                     Hứa Đức Nhị                 TL: 04. 38 436 172

Phó tổng cục trưởng:

                     Nguyễn Ngọc Bình        TL: 04 38 438 689 

                     Nguyễn Bá Ngãi            TL: 04 38 489 758

 

                    Hà Công Tuấn               TL: 04 37 335 684

 

 

 Các đơn vị  thuộc Tổng cục:

           1. Vụ Kế hoạch - Tài chính;

           2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế;

           3. Vụ Phát triển rừng;

           4. Vụ Sử dụng rừng;

           5. Vụ Bảo tồn thiên nhiên;

           6. Cục Kiểm lâm;

           7. Văn phòng Tổng cục (có đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh);

           8. Thanh tra Tổng cục;

           9. Cơ quan quản lý CITES Việt Nam;

         10. Viện Điều tra, Quy hoạch rừng;

         11. Vườn quốc gia Tam Đảo;

         12. Vườn quốc gia Ba Vì;

         13. Vườn quốc gia Cúc Phương;

         14. Vườn quốc gia Bạch Mã;

         15. Vườn quốc gia Cát Tiên;

         16. Vườn quốc gia YokDon.