Gia hạn lần 2 nộp hồ sơ đề xuất kỹ thuật và tài chính cho đề nghị mời thầu số USS 2020 01 của Dự án phòng chống buôn bán trái pháp luật các loài động thực vật hoang dã

Cập nhật ngày : 17/04/2020 08:21

Dự án phòng chống buôn bán trái pháp luật các loài động thực vật hoang dã gia hạn lần 2 về nộp hồ sơ đề xuất kỹ thuật và tài chính cho đề nghị mời thầu số USS 2020 01

Chi tiết xem tại địa chỉ: https://ngocentre.org.vn/jobs/consultancy-service-develop-cites-e-permitting-and-database-system