Dự án Phòng, chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã tuyển dụng 02 tư vấn

Cập nhật ngày : 16/07/2018 05:35

Trong khuôn khổ dự án “Phòng, chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã”, Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam phối hợp với Văn phòng USAID Saving species triển khai tuyển dụng 01 Tư vấn Lâm nghiệp và 01 Tư vấn Pháp luật nhằm thực hiện hoạt động “Hỗ trợ xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 157/2013/NĐ-CP”. Chi tiết Bản mô tả công việc tại tài liệu kèm theo./.

File đính kèm:  Bản mô tả công việc.zip