DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

Cập nhật ngày : 10/05/2018 09:04

Tên cơ quan: TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

Địa chỉ: Nhà A3, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Số điện thoại:  02438438792

Số fax:  02438438793

Địa chỉ E-mail  tonghop@vnforest.gov.vn

 

 

    

Họ và tên

Chức vụ

Số máy điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

 

LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC

Nguyễn Quốc Trị

Tổng cục Trưởng

32373306

01295328999

trikhcnlc@gmail.com

Nguyễn Bá Ngãi 

Phó Tổng cục Trưởng

38489758

0912062179

nguyenbangai@gmail.com

 

Cao Chí Công

 

Phó Tổng cục Trưởng

 

37335684

 

0912132476

 

cong@vnforest.gov.vn

Phạm Văn Điển

 

Phó Tổng cục Trưởng

 

 

 

0947590000 

phamvandien100@gmail.com

VĂN PHÒNG TỔNG CỤC

 

Nguyễn Văn Chính

 

 

Chánh Văn phòng

37334151

0914338458

Chinhcln@gmail.com

Nguyễn Thị Hồng Lý

Phó chánh văn phòng

38438689

0915239907

hongly018@gmail.com

Kim T Kiều Anh

Phó chánh Văn phòng – TP. Hành chính Quản trị

37335678

0983609098

kimkieuanh@gmail.com

Nguyễn Duy Thành

Trưởng phòng, Kế toán trưởng

37.336.821

0912.504.842

thanh.khnn@gmail.com

 

Trần Thị Tươi

 

 

Kế toán

37.336.821

983799782

ntm8583@yahoo.com

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Kế  toán

37.336.821

0988.428.520

tuoi.tcln@gmail.com

 

Tô Văn Thảo

 

 

TP. Dữ liệu thông tin, Tổng hợp

38.438.689

0917886.887

thaovnforest@gmail.com

Nguyễn Thị Quỳnh

Chuyên viên

38438689

978609785

quynhhuong98@gmail.com

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tùng

Chuyên viên

37335678

0983.074.085

tungtcln@gmail.com>

Cao Xuân Ý

Cán bộ biệt phái

32.321.392

0912.018.063

xuanycfic@gmail.com

Nguyễn Quang Thịnh

Cán bộ biệt phái

32.321.392

983180789

thinh.nguyenquang1989@gmail.com

Hoàng Duy Tùng

Cán bộ biệt phái

32.321.392

0987.256.678

tung.hoang198@gmail.com

Đào Đức Phong

Cán bộ hợp đồng

32474645

0983.290.174

daoducphong.tcln@gmail.com

Nội Thế Nghiệp

Cán bộ hợp đồng

32474645

915845139

nghiepnt68tcln@gmail.com

Đỗ Đức

TP. Tổ chức cán bộ

38.489.750

0912.651.739

doduc113@gmail.com

Nguyễn Văn Khôi

CV chính

38.489.750

0914.345.518

khoitcln@gmail.com

Trịnh Thị Thanh Hà

Chuyên viên

38.489.750

0922.470.370

thanhha819@gmail.com

Ngô Thị Hoa

Cán bộ hợp đồng Hành chính Quản trị

38.438.792

0962.312.870

ngohoakhql@gmail.com

Nguyễn Thị Lan

Văn Thư

38.438.792

093.222.1479

longduc19942003@gmail.com

Lê Tiến Sấu

Lái xe

 

0912.495.663

 

Nguyễn Đức Minh

Lái xe

 

0912.183.905

 

Lại Thị Thanh Lệ

Tạp vụ

 

0164.901.9215

 

Nguyễn Thị Hảo

Tạp vụ

 

0977.958.805

 

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Phạm Hồng Lượng 

Vụ trưởng

 

0912.233.871

luong_phamhong71@yahoo.com

Phạm Xuân Thịnh

Phó Vụ trưởng

37.349.081

966898682

thinh.sdc.dop@gmail.com

Vũ Thị Lê Lương

Phó Vụ trưởng

38438795

0936.588.587

Vuleluong@gmail.com

Nguyễn Trọng Bằng

Chuyên viên chính

37.349.081

0976.307.999

bangcln@gmail.com

Nguyễn Thị Hạnh

Chuyên viên

38.439.185

0946.659.027

nguyenhanhvukhtc@gmail.com

Bùi Thị Hải Nhung

Chuyên viên

38.439.185

0977.829.034

buihainhung79@gmail.com

Nguyễn Viết Hưng

Chuyên viên

38.439.185

0903.298.722

hungnv.ln@mard.gov.vn

 

 

 

 

hungbnn@gmail.com

Nguyễn Thị Xoan

Chuyên viên

37.349.081

0984.059.292

haivi.nguyen@gmail.com

Bùi Thị Vân

Chuyên viên

 

0982.822.756

 

Bùi Nguyễn Phú Kỳ

Chuyên viên

 

0934.687.204

buinguyenphuky@gmail.com

VỤ PHÁT TRIỂN RỪNG

Triệu Văn Lực

Vụ trưởng

38438803

912264370

tvluc@kiemlam.org.vn

Quách Đại Ninh

Phó vụ trưởng

38438812

904305633

 

Nhữ Văn Kỳ

Chuyên viên chính

38.438.801

0982.419.466

nhukydof@gmail.com

Đoàn Ngọc Dao

Chuyên viên chính

38.438.812

0988.572.268

dao.dof@gmail.com

Mai Trung Kiên

Chuyên viên chính

38.438.812

912377322

maitrungkien.fsiv@gmail.com

Nguyễn Nam Sơn

Chuyên viên chính

38.438.803

0913.035.405

son_forest@yahoo.com.vn

Nguyễn Văn Huỳnh

Chuyên viên chính

38.438.801

0983.762.696

huynhtcln@gmail.com

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

38.438.801

0904.776.686

nguyenthithanhhuyen86@gmail.com

VỤ QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG, PHÒNG HỘ

Trần Thế Liên

Vụ trưởng

37.331.673

0912.316.993

lientt.ln@mard.gov.vn

Vũ Thành Nam

Phó Vụ trưởng – Thư ký TTTT Hà Công Tuấn

 

912419475

vuthanhnam.dof@gmail.com

Nguyễn Hữu Thiện

Phó Vụ trưởng

38.489.951

903211067

thien.dof@gmail.com

Trần Thị Hoa

Chuyên viên

37.333.026

903295993

 

Nguyễn Mạnh Hiệp

Chuyên viên

38.489.951

0912.216.808

hiepnm.ln@mard.gov.vn

Đồng Anh Đài

Chuyên viên

38.489.951

 

 

Nguyễn Phúc Thọ

Chuyên viên

37.333.026

0912.040.192

 

Ngô Lê Trụ

Chuyên viên

37.333.026

0912.555.211

 

Nguyễn Tuấn Hưng

Chuyên viên

37.333.026

0916.454.546

 

VỤ PHÁP CHẾ THANH TRA

Đoàn Minh Tuấn

Vụ trưởng

38489781

982091058

tuandm.ln@mard.gov.vn

Phan Thanh Hằng

Phó vụ trưởng

37379018

913215265

phanhang69@gmail.com

Hoàng Cao Đăng

Phó vụ trưởng

37342292

1665668868

danghc.ln@mard.gov.vn

Đoàn Tiến Vinh

Chuyên viên

37.342.292

0988.773.073

vinhdt.ln@mard.gov.vn

Nguyễn Duy Trọng

Chuyên viên

 37.379.018

0904.107.693

trongnd.ln@mard.gov.vn

Đào Việt Trung

Chuyên viên

37.342.292

0979.803.982

trungdv.ln@mard.gov.vn

VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Hà Thị Mừng

Vụ trưởng

37332263

0912519212

mung.ht@rcfee.org.vn

Nguyễn Tường Vân

Phó vụ trưởng

38489854

912350526

van.fssp@gmail.com

Trần Hiếu Minh

Phó vụ trưởng

38.438.814

0912.367.763

minh_tranhieu@yahoo.com

minhth@vnforest.gov.vn

minhth.ln@mard.gov.vn

Lưu Tiến Đạt

Chuyên viên

38.438.814

0982.076.619

tdatluu@gmail.com

datlt.ln@mard.gov.vn

Trương Tất Đơ

Chuyên viên

38.438.814

0912.820.599

truongtatdo@gmail.com

dott.ln@mard.gov.vn

 

 

37344810

 

 

Nghiêm Phương Thuý

Chuyên viên

38.438.814

0912.062.504

thuybluemoon@gmail.com

thuynp.ln@mard.gov.vn

Trần Thị Hằng

Chuyên viên

38.438.814

0904.153.726

tranbichhang@gmail.com

hangtt.ln@mard.gov.vn

Nguyễn Đức Thành

Hợp đồng

38.438.814

911247686

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hưng Thịnh

Hợp đồng

38.438.814

968548882

 

 

 

 

 

 

Lương Thị Phượng

Hợp đồng

38489854

0978.206.048

phuongluongmt@gmail.com

phuonglt.ln@mard.gov.vn

VỤ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP

Lê Văn Bách

Vụ trưởng

37.349.369

0912.191.424

levanbachln@yahoo.com.vn

bachlv.ln@mard.gov.vn

Bùi Chính Nghĩa

Phó vụ trưởng

37.344.812

903276470

 

Hồ Văn Cuông

Chuyên viên

37.342.290

0987.245.390

cuongsdr@gmail.com

Vũ Thị Trang

Chuyên viên

38.489.805

984405989

huyentrang12987@gmail.com

Khuất Thị Lan Anh

Chuyên viên

38.489.805

966666384

Khuatlananh@gmail.com

Phạm Văn Rực

chuyên viên

37.349.845

0904.415.237

phamduc.tcln@gmail.com

Nguyễn Thế Anh

Chuyên viên

37.344.812

0912.990.936

anhnt.ln@mard.gov.vn

Phạm Văn Hạnh

Chuyên viên

3 7.349.845

0982.125.886

hanhhopthucanh9@gmail.com

Dương Danh Công

Chuyên viên

37.349.845

0983.964.889

congttdt@gmail.com

CƠ QUAN QUẢN LÝ CITES VIỆT NAM

Hà Thị Tuyết Nga

Giám đốc

32321897

913234194

ngakl@kiemlam.org.vn

Vương Tiến Mạnh

Phó giám đốc

37349930

912008359

hyderabadmanh@gmail.com

Nguyễn Anh Tuấn

Chuyên viên

37.349.930

0904.373.699

anhtuan@kiemlam.org.vn

Nguyễn Văn Đoàn

Chuyên viên

37.349.930

926865678

doannguyen81@gmail.com

Phan Thị Nguyệt

Chuyên viên

37.335.676

0947.281.788

nguyetcites@gmail.com

Đặng Nhật An

Hợp đồng

38438813

1279260690

 

Đặng Thị Vân Hà

Hợp đồng

38438813

932784785

 

Nguyễn Thu Hường

Hợp đồng

38438813

983966556

 

Bùi Phương Thảo

Hợp đồng

38438813

983355829

 

Dương Việt Hồng

Hợp đồng

38438813

90499913

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Cơ quan Quản lý Cites phía nam, Tòa nhà Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ NNPTNT tại TPHCM số 135 Pasteur, phường 6, quận 3, TP.HCM

Chu Ngọc Quân

Phó giám đốc

38438813

912355289

quan.tcln@gmail.com

Hà Mai Trang

Chuyên viên

37.335.676

0912.822.723

 

Ngô Việt Cường

Chuyên viên

08.38.218.194

0908.774.316

citesphianam@gmail.com

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ THỰC HIỆN REDD+

Máy trực: 02437349657/02437349811 -  FAX: 37349658 - Email: vp886@mardgovvn

Nguyễn Quốc Trị

Chánh Văn phòng

32373306

1295328999

 

Nguyễn Quốc Hiệu

Phó chánh Văn phòng

 

912075483

 

Triệu Văn Khôi

Phó chánh Văn phòng

37.349.657

0912.838.093

 

Nguyễn Thị Thu Thủy

Phó chánh Văn phòng

37.349.657

983070876

 

Lê Thị Thu Hiền

Chuyên viên

37.349.657

0904.267.651

 

Nguyễn Thùy Linh

Chuyên viên

37.349.657

0902.160.379

 

Trần Thị Hồng Thắm

Hợp đồng

37.349.657

0988.087.814

thinh.sdc.dop@gmail.com

Nguyễn Văn Diễn

Hợp đồng

37.349.657

0972.296.799

 

Vũ Thị Hường

Hợp đồng

37.349.657

0979.492.837

 

Lâm Quỳnh Nhung

Hợp đồng

0904.267.651

906082820

lamquynhnhung@gmail.com

Nguyễn Thị Nguyệt

Hợp đồng

37245805

985877087

ntnguyet.117@gmail.com

Lê Hà Phương

Hợp đồng

37245805

904277990

lehaphuong2009@gmail.com

Cao Hải Thanh

Hợp đồng

37245805

914476622

caohaithanh@yahoo.com

Phạm Văn Bình

Hợp đồng

37245805

943973983

binhgsdg@gmail.com

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG (VNFF)
Fax: 024.37246770

Nguyễn Bá Ngãi 

Giám đốc

024.38489758
024.33840003

912062179

 

Phạm Hồng Lượng 

Phó Vụ trưởng

37349081

912233871

 

Lê Văn Thanh

Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam

024.37246771/112

0988.087.814

lethanhcln@gmail.com

Bùi Nguyễn Phú Kỳ

Cán bộ kế hoạch – kỹ thuật Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

024.37246771/101

0934.687.204

buinguyenphuky@gmail.com

Bùi Thị Vân

Phụ trách kế toán, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

024.37246771/107

0982.822.756

vanvnff@yahoo.com

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Cán bộ hành chính Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

024.37246771/108

01674.544.008

huyenntbnn@gmail.com

Lương Thị Diễm Hằng

Cán bộ kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

024.37246771/106

0983.662.639

Diemhang1086@gmail.com

Nguyễn Diễm Hằng

Cán bộ tài chính Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

024.37246771/105

01655.152.562

Diemhang62@gmail.com

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Cán bộ hành chính (văn thư) Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

024.37246771/104

0989.819.193

Quynh.trang.25893@gmail.com

Nguyễn Chiến Cường

Cán bộ hợp tác quốc tế Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

024.37246771/111

0903.267.038

Cuongvoctech1979@yahoo.com

Nguyễn Thị Minh Hương

Cán bộ truyền thông Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

024.37246771/110

0986.142.835

Nguyenthiminhhuong.ftu@gmail.com

Phạm Văn Trung

Cán bộ kiểm tra giám sát Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

024.37246771/103

0912.299.241

trungphv@gmail.com

Lê Minh Tuyên

Cán bộ chính sách Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

024.37246771/102

0915.240.166

lehoatuyen@yahoo.com

 

D