DANH BẠ ĐIỆN THOẠI LÂM NGHIỆP

Cập nhật ngày : 21/04/2018 10:44

- Tên cơ quan: TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

- Địa chỉ: Nhà A3, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

- Số fax cơ quan:  02438438793

- Địa chỉ E-mail:   tonghop@vnforest.gov.vn

Số máy văn thư:  02438438792

- Số máy trực trong giờ hành chính:  02438438792

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số máy điện thoại

Cơ quan

Di động

Email

LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC

1

Nguyễn Quốc Trị

Tổng cục trưởng

32373306

01295328999

trikhcnlc@gmail.com

2

Nguyễn Bá Ngãi 

Phó Tổng cục trưởng

38489758

0912062179

nguyenbangai@gmail.com

3

Cao Chí Công

Phó Tổng cục trưởng

37335684

0912132476

cong@vnforest.gov.vn

cong@vnforest.gov.vn

VĂN PHÒNG TỔNG CỤC

4

Nguyễn Văn Chính

Chánh Văn phòng

37334151

0914338458

Chinhcln@gmail.com

5

Nguyễn Thị Hồng Lý

Phó chánh văn phòng

38438689

0915239907

hongly018@gmail.com

 

6

Kim T Kiều Anh

Phó chánh Văn phòng – TP. Hành chính Quản trị

37335678

0983609098

kimkieuanh@gmail.com

 

7

Nguyễn Duy Thành

Kế toán trưởng

Trưởng phòng

37.336.821

0912.504.842

thanh.khnn@gmail.com

 

8

Trần Thị T ươi

Kế toán

37.336.821

0983799782

ntm8583@yahoo.com

 

9

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Kế  toán

37.336.821

0988.428.520

tuoi.tcln@gmail.com

 

10

Tô Văn Thảo

TP. Dữ liệu thông tin, Tổng hợp

38.438.689

0917886.887

thaovnforest@gmail.com

 

11

Nguyễn Thị Quỳnh

Chuyên viên

38438689

0978609785

quynhhuong98@gmail.com

 

12

Nguyễn Thanh Tùng

Chuyên viên

37335678

0983.074.085

tungtcln@gmail.com>

13

Cao Xuân Ý

Cán bộ biệt phái

32.321.392

0912.018.063

xuanycfic@gmail.com

14

Nguyễn Quang Thịnh

Cán bộ biệt phái

32.321.392

0983180789

thinh.nguyenquang1989@gmail.com

15

Hoàng Duy Tùng

Cán bộ biệt phái

32.321.392

0987.256.678

tung.hoang198@gmail.com

16

Đào Đức Phong

Cán bộ hợp đồng

32474645

0983.290.174

daoducphong.tcln@gmail.com

17

Nội Thế Nghiệp

Cán bộ hợp đồng

32474645

0915845139

nghiepnt68tcln@gmail.com

18

Đỗ Đức

TP. Tổ chức cán bộ

38.489.750

0912.651.739

doduc113@gmail.com

19

Nguyễn Văn Khôi

CV chính

38.489.750

0914.345.518

khoitcln@gmail.com

20

Trịnh Thị Thanh Hà

Chuyên viên

38.489.750

0922.470.370

thanhha819@gmail.com

21

Ngô Thị Hoa

Cán bộ hợp đồng Hành chính Quản trị

38.438.792

0962.312.870

ngohoakhql@gmail.com

22

Nguyễn Thị Lan

Văn Thư

38.438.792

093.222.1479

longduc19942003@gmail.com

23

Lê Tiến Sấu

Lái xe

 

0912.495.663

 

24

Nguyễn Đức Minh

Lái xe

 

0912.183.905

 

25

Lại Thị Thanh Lệ

Tạp vụ

 

0164.901.9215

 

26

Nguyễn Thị Hảo

Tạp vụ

 

0977.958.805

 

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

27

Phạm Hồng Lượng 

Vụ trưởng

 

0912.233.871

luong_phamhong71@yahoo.com

28

Phạm Xuân Thịnh

Phó Vụ trưởng

37.349.081

0966898682

thinh.sdc.dop@gmail.com

29

Vũ Thị Lê Lương

Phó Vụ trưởng

38438795

0936.588.587

Vuleluong@gmail.com

30

Nguyễn Trọng Bằng

Chuyên viên chính

37.349.081

0976.307.999

bangcln@gmail.com

31

Nguyễn Thị Hạnh

Chuyên viên

38.439.185

0946.659.027

nguyenhanhvukhtc@gmail.com

32

Bùi Thị Hải Nhung

Chuyên viên

38.439.185

0977.829.034

buihainhung79@gmail.com

33

Nguyễn Viết Hưng

Chuyên viên

38.439.185

0903.298.722

hungnv.ln@mard.gov.vn

hungbnn@gmail.com

34

Nguyễn Thị Xoan

Chuyên viên

37.349.081

0984.059.292

haivi.nguyen@gmail.com

35

Bùi Thị Vân

Chuyên viên

 

0982.822.756

 

36

Bùi Nguyễn Phú Kỳ

Chuyên viên

 

0934.687.204

buinguyenphuky@gmail.com

VỤ PHÁT TRIỂN RỪNG

37

Triệu Văn Lực

Vụ trưởng

38438803

0912264370

tvluc@kiemlam.org.vn

38

Quách Đại Ninh

Phó vụ trưởng

38438812

0904305633

 

39

Nhữ Văn Kỳ

Chuyên viên chính

38.438.801

0982.419.466

nhukydof@gmail.com

40

Đoàn Ngọc Dao

Chuyên viên chính

38.438.812

0988.572.268

dao.dof@gmail.com

41

Mai Trung Kiên

Chuyên viên chính

38.438.812

0912377322

maitrungkien.fsiv@gmail.com

42

Nguyễn Nam Sơn

Chuyên viên chính

38.438.803

0913.035.405

son_forest@yahoo.com.vn

43

Nguyễn Văn Huỳnh

Chuyên viên chính

38.438.801

0983.762.696

huynhtcln@gmail.com

44

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

38.438.801

0904.776.686

nguyenthithanhhuyen86@gmail.com

VỤ QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG, PHÒNG HỘ

45

Trần Thế Liên

Vụ trưởng

37.331.673

0912.316.993

lientt.ln@mard.gov.vn

46

Vũ Thành Nam

Phó Vụ trưởng – Thư ký TTTT Hà Công Tuấn

 

0912419475

vuthanhnam.dof@gmail.com

47

Nguyễn Hữu Thiện

Phó Vụ trưởng

38.489.951

0903211067

thien.dof@gmail.com

48

Trần Thị Hoa

Chuyên viên

37.333.026

0903295993

 

49

Nguyễn Mạnh Hiệp

Chuyên viên

38.489.951

0912.216.808

hiepnm.ln@mard.gov.vn

50

Đồng Anh Đài

Chuyên viên

38.489.951

 

 

51

Nguyễn Phúc Thọ

Chuyên viên

37.333.026

0912.040.192

 

52

Ngô Lê Trụ

Chuyên viên

37.333.026

0912.555.211

 

53

Nguyễn Tuấn Hưng

Chuyên viên

37.333.026

0916.454.546

 

VỤ PHÁP CHẾ THANH TRA

54

Đoàn Minh Tuấn

Vụ trưởng

38489781

0982091058

 

55

Phan Thanh Hằng

Phó vụ trưởng

37379018

0913215265

 

56

Hoàng Cao Đăng

Phó vụ trưởng

37342292

01665668868

 

57

Đoàn Tiến Vinh

Chuyên viên

37.342.292

0988.773.073

 

58

Nguyễn Duy Trọng

Chuyên viên

 37.379.018

0904.107.693

 

59

Đào Việt Trung

Chuyên viên

37.342.292

0979.803.982

 

VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

60

Nguyễn Phú Hùng

Vụ trưởng

37332263

0912094190

 

61

Nguyễn Tường Vân

Phó vụ trưởng

38489854

0912350526

 

62

Trần Hiếu Minh

Phó vụ trưởng

38.438.814

0912.367.763

 

63

Lưu Tiến Đạt

Chuyên viên

38.438.814

0982.076.619

 

64

Trương Tất Đơ

Chuyên viên

38.438.814

37344810

0912.820.599

 

65

Nghiêm Phương Thuý

Chuyên viên

38.438.814

0912.062.504

 

66

Trần Thị Hằng

Chuyên viên

38.438.814

0904.153.726

 

67

Nguyễn Đức Thành

Hợp đồng

38.438.814

0911247686

 

 

68

Nguyễn Hưng Thịnh

Hợp đồng

38.438.814

0968548882

 

 

69

Lương Thị Phượng

Hợp đồng

38489854

0978.206.048

 

VỤ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP

70

Lê Văn Bách

Vụ trưởng

37.349.369

0912.191.424

 

71

Bùi Chính Nghĩa

Phó vụ trưởng

37.344.812

0903276470

 

72

Hồ Văn Cuông

Chuyên viên

37.342.290

0987.245.390

 

73

Vũ Thị Trang

Chuyên viên

38.489.805

0984405989

 

74

Khuất Thị Lan Anh

Chuyên viên

38.489.805

0966666384

 

75

Phạm Văn Rực

chuyên viên

37.349.845

0904.415.237

 

76

Nguyễn Thế Anh

Chuyên viên

37.344.812

0912.990.936

 

77

Phạm Văn Hạnh

Chuyên viên

3 7.349.845

0982.125.886

 

78

Dương Danh Công

Chuyên viên

37.349.845

0983.964.889

 

CƠ QUAN QUẢN LÝ CITES VIỆT NAM

79

Hà Thị Tuyết Nga

Giám đốc

32321897

0913234194

 

80

Vương Tiến Mạnh

Phó giám đốc

37349930

0912008359

 

81

Nguyễn Anh Tuấn

Chuyên viên

37.349.930

0904.373.699

 

82

Nguyễn Văn Đoàn

Chuyên viên

37.349.930

0926865678

 

83

Phan Thị Nguyệt

Chuyên viên

37.335.676

0947.281.788

 

84

Đặng Nhật An

Hợp đồng

38438813

01279260690

 

85

Đặng Thị Vân Hà

Hợp đồng

38438813

0932784785

 

86

Nguyễn Thu Hường

Hợp đồng

38438813

0983966556

 

87

Bùi Phương Thảo

Hợp đồng

38438813

0983355829

 

88

Dương Việt Hồng

Hợp đồng

38438813

090499913

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PHÍA NAM

Cơ quan Quản lý Cites phía nam, Tòa nhà Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ NNPTNT tại TPHCM số 135 Pasteur, phường 6, quận 3, TP.HCM

89

Chu Ngọc Quân

Phó giám đốc

38438813

0912355289

 

90

Hà Mai Trang

Chuyên viên

37.335.676

0912.822.723

 

91

Ngô Việt Cường

Chuyên viên

08.38.218.194

0908.774.316

 

92

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ THỰC HIỆN REDD+

Máy trực: 02437349657/02437349811 -  FAX: 37349658 - Email: vp886@mardgovvn

93

Nguyễn Quốc Trị

Chánh Văn phòng

32373306

01295328999

 

94

Nguyễn Quốc Hiệu

Phó chánh Văn phòng

 

0912075483

 

95

Triệu Văn Khôi

Phó chánh Văn phòng

37.349.657

0912.838.093

 

96

Nguyễn Thị Thu Thủy

Phó chánh Văn phòng

37.349.657

0983070876

 

97

Lê Thị Thu Hiền

Chuyên viên

37.349.657

0904.267.651

 

98

Nguyễn Thùy Linh

Chuyên viên

37.349.657

0902.160.379

 

99

Trần Thị Hồng Thắm

Hợp đồng

37.349.657

0988.087.814

thinh.sdc.dop@gmail.com

100

Nguyễn Văn Diễn

Hợp đồng

37.349.657

0972.296.799

 

101

Vũ Thị Hường

Hợp đồng

37.349.657

0979.492.837

 

102

Lâm Quỳnh Nhung

Hợp đồng

0904.267.651

0906082820

lamquynhnhung@gmail.com

103

Nguyễn Thị Nguyệt

Hợp đồng

37245805

0985877087

ntnguyet.117@gmail.com

104

Lê Hà Phương

Hợp đồng

37245805

0904277990

lehaphuong2009@gmail.com

105

Cao Hải Thanh

Hợp đồng

37245805

0914476622

caohaithanh@yahoo.com

106

Phạm Văn Bình

Hợp đồng

37245805

0943973983

binhgsdg@gmail.com

QŨY BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

Fax: 37246770

 

Nguyễn Bá Ngãi 

Giám đốc

38489758

33840003

0912062179

 

Phạm Hồng Lượng 

Phó Vụ trưởng

37349081

 

0912233871