Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2011 (Quyết định số 2089/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Cập nhật ngày : 07/09/2012 01:27

 

File đính kèm:  hientrangrung2011.pdf