Chi cục Kiểm lâm Vùng IV: tiếp nhận 01 cá thể chim Già Đẫy JaVa

Cập nhật ngày : 13/05/2019 09:18

Ngày 09/05/2019 Chi cục Kiểm lâm vùng IV đã tiếp nhận, cứu hộ thành công 01 cá thể chim Già Đẫy JaVa (Leptoptilos Javanicus) do một gia đình tại xã EaKao, TP Buôn Ma Thuột giao nộp. Đây là loài thuộc nhóm thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (nhóm IB theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính Phủ đã có hiệu lực thi hành từ ngày 10/03/2019). Sau khi tiếp nhận, cá thể chim Già Đẫy Java trên đã được bàn giao cho Vườn Quốc gia Yok Đôn để kiểm tra sức khỏe, giúp chim tập làm quen với môi trường tự kiếm ăn trước khi đủ điều kiện tái thả về môi trường tự nhiên.

Thế Phương – Chi Cục Kiểm lâm vùng IV