Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 14/QĐ-BNN-TCLN ngày 04/01/2013 Thành lập Ban chỉ đạo Kế hoạch hành động khẩn cấp đến năm 2020 để bảo tồn Voi ở Việt Nam

Cập nhật ngày : 14/01/2013 10:42

File đính kèm:  14-QD-BNN-TCLN.pdf