Chào mừng Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 – 21/5/2018)

Áp dụng tạm thời các phụ lục CITES

Cập nhật ngày : 28/12/2016 01:17

Công văn số 375/CTVN-ĐVHD, ngày 27/12/2016 về việc áp dụng tạm thời các phụ lục CITES

File đính kèm:  VB_so_375-CTVN-ĐVHD.pdf